Om att koppla textrutor

När du kopplar textrutor flödar text som inte får plats i den första textrutan in i nästa anslutna textruta. En kedja av kopplade textrutor kallas en artikel och kan omfatta flera sidor och har flera kolumner.

Om du vill hantera spilltext kan du välja att antingen välja att en tom textruta (eller skapa en ny) ska innehålla spill-texten och automatiskt koppla den här textrutan till den första textrutan, eller så kan du koppla textrutor manuellt.

Använd kopplade textrutor för att göra följande:

  • Fortsätt med en artikel i en annan textruta.

  • Skapa kolumner med olika bredd.

  • Flytta spill text till en annan textruta.

Andra saker att tänka på när det gäller kopplade textrutor är:

  • Det enda objekt som du kan länka en textruta till är en tom textruta som inte redan ingår i en kedja av kopplade textrutor.

  • Följande textrutor kan inte ingå i en kedja av kopplade textrutor: sidhuvuden och sidfötter, navigeringsfält, infogade objekt, textrutor med personlig information eller textrutor som använder Autopassa.

Mer information finns i

Lägga till text och länka textrutor i Publisher

Hantera text spill i Publisher

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×