Du kan tilldela kolumner från datafilen som formdatafält för formerna i organisationsschemafigurerna.

Kolumner i datafiler

Guiden Organisationsschema använder kolumner (fält) från datafilen för att skapa formdatafält som ska kopplas till formerna i organisationsschemat.

  • Varje rad i datafilen motsvarar en anställd och därför en position eller form i organisationsschemat.

  • Kolumner i datafilen, som du anger som formdatafält, blir datafält som associeras med varje form i diagrammet.

  • Värdet i datafilcellen där en rad med anställda skär med en kolumn med formdatafält är det värde som guiden lägger till i formdatafältet som är kopplat till en viss form i organisationsschemat.

Anta till exempel att datafilen innehåller en rad för en anställd som heter Ben Smith. Datafilen innehåller även en kolumn för Telefonnummer. Bens telefonnummer, som registrerats i cellen där Bens rad skär kolumnen Telefonnummer, är X521. Om du i guiden anger Telefonnummer som ett formdatafält, kommer positionsrutan som representerar Ben Smith i organisationsschemat att innehålla formdatafältet Telefonnummer och värdet i fältet är X521.

Fält som visas

Formdatafält är datafält där du kan ange värden som är kopplade till former.

Som standard har organisationsschemaformer följande formdatafält: Avdelning, Telefon, Namn, Rubrik och E-post. Du kan skapa ytterligare fält efter behov.

Du kan lägga till värden i formdatafälten i former så att ett organisationsschema blir mer än bara en hierarkisk beskrivning av organisationen, utan även fungerar som datakälla till data om positioner och personer.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×