Om...Då...Annars-makroblock

Du kan använda Om-makroblocket i Access-databaser på stationära datorer och i Access-webbappar om du villkorligt vill köra en grupp makroåtgärder, beroende på ett uttrycks värde.

If expression Then 
 Insert macro actions here ... 
Else If expression 
 Insert macro actions here ... 
Else 
 Insert macro actions here ... 
End If

Ett IfThenElse-makroblock i Access

Inställning

Följande argument krävs för både Om och Annars om.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Uttryck

Villkoret som du vill testa. Det måste vara ett villkor som utvärderas till Sant eller Falskt.

Anmärkningar

När du väljer Om-makroblocket visas en textruta så att du kan ange ett uttryck som representerar villkoret du vill testa. Dessutom visas en kombinationsruta där du kan infoga en makroåtgärd. Nedanför den visas texten Avsluta om automatiskt. Om och Avsluta om finns i början och slutet av ett område där du kan ange en grupp, eller ett block, av åtgärder. Blocket körs endast om uttrycket som du anger är Sant.

Klicka på Lägg till Annars om för att infoga ett Annars om-block om du vill beräkna ett annat uttryck när det första uttrycket är falskt. Du måste ange ett villkor som utvärderas till Sant eller Falskt. I det här fallet körs blocket endast om uttrycket är Sant och det första uttrycket är Falskt.

Du kan lägga till hur många Annars om-block som helst för ett Om-block.

Du kan klicka på Lägg till Annars om du vill infoga ett valfritt Annars-block. Åtgärderna som du infogar under Annars utgör i det här fallet Annars-blocket som endast körs när åtgärderna ovan inte körs. Du kan lägga till ett enda Annars-block för ett Om-block.

I exemplet nedan körs makroåtgärderna i det första blocket om värdet för [Status] är större än 0. Om värdet för [Status] inte är större än 0 utvärderas uttrycket efter Annars om. Makroåtgärderna i Annars om-blocket körs om värdet för [Status] är lika med 0. Slutligen körs åtgärderna i Annars-blocket om varken det första blocket eller det andra blocket körs.

If [Status] > 0 Then 
 Insert macro actions here ... 
Else If [Status] = 0 
 Insert macro actions here ... 
Else 
 Insert macro actions here ... 
End If

Du kan kapsla Om-block. Överväg att kapsla ett Om-block inuti ett Om-block om du vill beräkna ett andra uttryck när det första uttrycket är Sant. I följande kodexempel körs det inre Om-blocket endast när värdet för [Status] både är större än 0 och större än 100.

If [Status] > 0 Then 
 Insert macro actions here ... 
 If [Status] > 100 
 Insert macro actions here ... 
 EndifEnd If

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×