Lås upp mer produktivitet för din familj med de senaste Office-apparna för upp till 6 personer.

Om funktionen Delad arbetsbok

Viktigt!: Delade arbetsböcker är en äldre funktion där du kan samarbeta i en arbetsbok med flera personer. Funktionen är mycket begränsad och har ersatts av samtidig redigering. Samtidig redigering i Excel är tillgängligt i Microsoft 365 Apps Excel-skrivbordsklienten och Excel för webben för Microsoft 365-prenumeranter.

Aktivera funktionen Delad arbetsbok.

 1. Var säker på att du vill använda den här metoden innan du fortsätter. Delade arbetsböcker har begränsningar, och en av dem är bland annat att det inte går att redigera med hjälp Excel på webben. Därför rekommenderar vi samtidig redigering , somersätter delade arbetsböcker.

 2. Skapa en ny arbetsbok eller öppna en befintlig arbetsbok. Placera den sedan på en nätverksplats. Lägg den till exempel här: \\servernamn\mappnamn. Placera inte filen på OneDrive eller SharePoint. Om du vill att filerna ska placeras där använder du istället samtidig redigering för arbetsboken.

 3. Klicka på Granska > Dela arbetsbok.

  Obs! I nyare versioner av Excel är knappen Dela arbetsbok dold. Så här tar du fram det.

 4. På fliken Redigering markerar du rutan Tillåt redigering av flera användare ....

 5. Välj de alternativ som du vill använda för att spåra och uppdatera ändringar på fliken Avancerat och klicka på OK.

 6. Om det är en ny arbetsbok skriver du ett namn i rutan Filnamn. Eller om det är en befintlig arbetsbok klickar du på OK för att spara arbetsboken.

 7. Om arbetsboken innehåller länkar till andra arbetsböcker eller dokument kontrollerar du länkarna och uppdaterar brutna länkar.

 8. Klicka på Arkiv > Spara.

 9. När du är klar visas - Delas högst upp i Excel-fönstret, bredvid filnamnet.

Ytterligare information

Tänk på att Delade arbetsböcker är en äldre delningsmetod. Därför stöds inte många objekt när den här metoden inte stöds. Tabellen nedan är bara en delvis lista över funktioner som inte stöds.

Objekt som inte stöds:

Åtgärder som inte stöds:

Skapa eller infoga tabeller

Infoga eller ta bort cellblock

Lägga till eller ändra villkorsstyrda format

Ta bort arbetsblad

Lägga till eller ändra datavalidering

Sammanfoga celler eller dela sammanfogade celler

Skapa eller ändra diagram eller pivotdiagramrapporter

Sortera eller filtrera efter format

Infoga eller ändra bilder eller andra objekt

Använda ritverktyg

Infoga eller ändra hyperlänkar

Tilldela, ändra eller ta bort lösenord

Skapa, ändra eller visa scenarier

Skydda eller ta bort skydd för kalkylblad eller arbetsboken

Infoga automatiska delsummor

Gruppera eller göra dispositioner för data

Skapa datatabeller

Skriva, spela in, ändra, visa eller tilldela makron

Skapa eller ändra pivottabellrapporter

Ändra eller ta bort matrisformler

Skapa och använda utsnitt

Lägga till, byta namn på eller ta bort XML-mappningar

Skapa eller ändra miniatyrdiagram

Mappa celler till XML-element

Lägga till eller ändra Microsoft Excel 4-dialogblad

Använda åtgärdsfönstret XML-källa, XML-verktygsfältet eller XML-kommandona på Data-menyn

Använda ett dataformulär för att lägga till nya data

Lägga till trådade kommentarer

Redigera eller ta bort trådade kommentarer

Innan du kopplar bort användare ska du kontrollera att de har avslutat sitt arbete i arbetsboken. Om du tar bort aktiva användare förlorar de allt arbete som inte sparats.

 1. Klicka på Granska > Dela arbetsbok.

  Obs! I nyare versioner av Excel är knappen Dela arbetsbok dold. Så här tar du fram det.

 2. Gå igenom namnen på användarna i listan Dessa har nu arbetsboken öppen på fliken Redigering.

 3. Markera namnet på den användare som du vill koppla från och klicka sedan på Ta bort användare. Observera att även om den här åtgärden kopplar bort användaren från arbetsboken hindrar den inte användaren från att redigera arbetsboken igen.

 4. Om du vill ta bort personliga vyinställningar för den borttagna användaren klickar du på Visa > Anpassade vyer och tar bort andra användarvyer.

Innan du stänger av funktionen kan du vilja göra en kopiera av ändringshistoriken. Kontrollera först att alla andra användare har slutfört sitt arbete.

 1. Klicka på Granska > Spåra ändringar > Markera ändringar.

  Observera att knappen Spåra ändringar har dolts i nyare versioner av Excel. Så här tar du fram det.

 2. Välj Alla i rutan När.

 3. Avmarkera kryssrutorna Vem och Där.

 4. Markera kryssrutan Lista ändringar på nytt blad och klicka på OK.

 5. Nu kan du skriva ut kalkylbladet Historik eller å kan du kopiera historiken och klistra in den i ett annat kalkylblad.

 1. Klicka på Granska > Dela arbetsbok.

  Obs! I nyare versioner av Excel är knappen Dela arbetsbok dold. Så här tar du fram det.

 2. Kontrollera att du är den enda personen som visas i listan Dessa har nu arbetsboken öppen på fliken Redigering.

 3. Avmarkera kryssrutan Tillåt redigering av flera användare. Om kryssrutan inte är tillgänglig måste du först ta bort skyddet för arbetsboken. Gör följande:

  1. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Dela arbetsbok.

  2. På fliken Granska, i gruppen Ändringar, klickar du på Ta bort skydd på delad arbetsbok.

  3. Ange lösenordet om du uppmanas att göra så och klicka på OK.

  4. Klicka på Dela arbetsbok i gruppen Ändringar på fliken Granska.

  5. På fliken Redigering avmarkerar du rutan Tillåt redigering av flera användare ....

  6. När du tillfrågas om effekterna på andra användare klickar du på Ja.

Aktivera funktionen Delad arbetsbok.

 1. Var säker på att du vill använda den här metoden innan du fortsätter. Delade arbetsböcker har begränsningar och därför rekommenderar vi samtidig redigering, som ersätter Delade arbetsböcker.

 2. Skapa en ny arbetsbok eller öppna en befintlig arbetsbok. Placera den sedan på en nätverksplats. Placera inte filen på OneDrive eller SharePoint. Om du vill att filerna ska placeras där använder du istället samtidig redigering för arbetsboken.

 3. Klicka på Granska > Dela arbetsbok.

 4. På fliken Redigering markerar du rutan Tillåt redigering av flera användare ....

 5. Välj de alternativ som du vill använda för att spåra och uppdatera ändringar på fliken Avancerat och klicka på OK.

 6. Om det är en ny arbetsbok skriver du ett namn i rutan Spara som. Om det är en befintlig arbetsbok sparar du den genom att klicka på OK.

 7. Om arbetsboken innehåller länkar till andra arbetsböcker eller dokument kontrollerar du länkarna och uppdaterar brutna länkar.

 8. Klicka på Arkiv > Spara.

 9. När du är klar visas - Delas högst upp i Excel-fönstret, bredvid filnamnet.

Ytterligare information

Tänk på att Delade arbetsböcker är en äldre delningsmetod. Därför stöds inte många objekt när den här metoden inte stöds. Tabellen nedan är bara en delvis lista över funktioner som inte stöds.

Objekt som inte stöds:

Åtgärder som inte stöds:

Skapa eller infoga tabeller

Infoga eller ta bort cellblock

Lägga till eller ändra villkorsstyrda format

Ta bort arbetsblad

Lägga till eller ändra datavalidering

Sammanfoga celler eller dela sammanfogade celler

Skapa eller ändra diagram eller pivotdiagramrapporter

Sortera eller filtrera efter format

Infoga eller ändra bilder eller andra objekt

Använda ritverktyg

Infoga eller ändra hyperlänkar

Tilldela, ändra eller ta bort lösenord

Skapa, ändra eller visa scenarier

Skydda eller ta bort skydd för kalkylblad eller arbetsboken

Infoga automatiska delsummor

Gruppera eller göra dispositioner för data

Skapa datatabeller

Skriva, spela in, ändra, visa eller tilldela makron

Skapa eller ändra pivottabellrapporter

Ändra eller ta bort matrisformler

Skapa och använda utsnitt

Lägga till, byta namn på eller ta bort XML-mappningar

Skapa eller ändra miniatyrdiagram

Mappa celler till XML-element

Lägga till eller ändra Microsoft Excel 4-dialogblad

Använda åtgärdsfönstret XML-källa, XML-verktygsfältet eller XML-kommandona på Data-menyn

Importera, uppdatera och exportera XML-data

Använda ett dataformulär för att lägga till nya data

Innan du kopplar bort användare ska du kontrollera att de har avslutat sitt arbete i arbetsboken. Om du tar bort aktiva användare förlorar de allt arbete som inte sparats.

 1. Klicka på Granska > Dela arbetsbok.

 2. Gå igenom namnen på användarna i listan Dessa har nu arbetsboken öppen på fliken Redigering.

 3. Markera namnet på den användare som du vill koppla från och klicka sedan på Ta bort användare. Observera att även om den här åtgärden kopplar bort användaren från arbetsboken hindrar den inte användaren från att redigera arbetsboken igen.

 4. Om du vill ta bort personliga vyinställningar för den borttagna användaren klickar du på Visa > Anpassade vyer och tar bort andra användarvyer.

Innan du stänger av funktionen kan du vilja göra en kopiera av ändringshistoriken. Kontrollera först att alla andra användare har slutfört sitt arbete.

 1. Klicka på Granska > Spåra ändringar > Markera ändringar.

 2. Välj Alla i rutan När.

 3. Avmarkera kryssrutorna Vem och Där.

 4. Markera kryssrutan Lista ändringar på nytt blad och klicka på OK.

 5. Nu kan du skriva ut kalkylbladet Historik eller å kan du kopiera historiken och klistra in den i ett annat kalkylblad.

 1. Klicka på Granska > Dela arbetsbok.

 2. Kontrollera att du är den enda personen som visas i listan Dessa har nu arbetsboken öppen på fliken Redigering.

 3. Avmarkera kryssrutan Tillåt redigering av flera användare. Om kryssrutan inte är tillgänglig måste du först ta bort skyddet för arbetsboken. Gör följande:

  1. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Dela arbetsbok.

  2. Gå till fliken Granska och klicka på Skydda arbetsbok.

  3. Ange lösenordet om du uppmanas att göra det och klicka sedan på OK.

  4. Gå till fliken Granska och välj Dela arbetsbok.

  5. På fliken Redigering avmarkerar du rutan Tillåt redigering av flera användare ....

Innan du stänger av funktionen kan du vilja göra en kopiera av ändringshistoriken. Kontrollera först att alla andra användare har slutfört sitt arbete.

 1. Klicka på Granska > Spåra ändringar > Markera ändringar.

 2. Välj Alla i rutan När.

 3. Avmarkera kryssrutorna Vem och Där.

 4. Markera kryssrutan Lista ändringar på nytt blad och klicka på OK.

 5. Nu kan du skriva ut kalkylbladet Historik eller å kan du kopiera historiken och klistra in den i ett annat kalkylblad.

 1. Klicka på Granska > Dela arbetsbok.

 2. Kontrollera att du är den enda personen som visas i listan Dessa har nu arbetsboken öppen på fliken Redigering.

 3. Avmarkera kryssrutan Tillåt redigering av flera användare. Om kryssrutan inte är tillgänglig måste du först ta bort skyddet för arbetsboken. Gör följande:

  1. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Dela arbetsbok.

  2. Gå till fliken Granska och klicka på Skydda arbetsbok.

  3. Ange lösenordet om du uppmanas att göra det och klicka sedan på OK.

  4. Gå till fliken Granska och välj Dela arbetsbok.

  5. På fliken Redigering avmarkerar du rutan Tillåt redigering av flera användare ....

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×