OM (funktionen OM)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar ett värde om ett angivet villkor evalueras till SANT och ett annat värde om det evalueras till FALSKT. Använd OM för att utföra villkorstester på värden och formler.

Syntax

OM(villkor;värde_om_sant;värde_om_falskt)

Logisk_test     är ett valfritt värde eller uttryck som ska returnera SANT eller FALSKT. Exempelvis [Kvartal1]=100 är ett logiskt uttryck. Om värdet en rad i kolumnen [Kvartal1] är lika med 100, returnerar uttrycket SANT. Annars returneras FALSKT. Det här argumentet kan använda valfri jämförelseoperator.

Värde_om_sant      är det värde som returneras om logisk_test är SANT. Om det här argumentet t.ex. motsvarar textsträngen "Inom budget" och argumentet logisk_test är SANT visar funktionen OM texten "Inom budget". Om logisk_test har värdet SANT och värde_om_sant är tomt returnerar det här argumentet 0 (noll). Om du vill visa ordet SANT använder du det logiska värdet SANT för det här argumentet. Värde_om_sant kan vara en annan formel.

Värde_om_falskt     är det värde som returneras om villkor evalueras till FALSKT. Om det här argumentet till exempel utgörs av textsträngen "Över budget" och argumentet villkor är FALSKT, visar funktionen OM texten "Över budget". Om villkor har värdet FALSKT och värde_om_falskt utelämnas (d.v.s. om det inte finns något semikolon efter värde_om_falskt) returneras det logiska värdet FALSKT. Om villkor har värdet FALSKT och värde_om_falskt är tomt (d.v.s. om det finns ett semikolon följt av den avslutande parentesen efter värde_om_falskt), returneras värdet 0 (noll). Värde_om_falskt kan vara en annan formel.

Kommentarer

  • Upp till sju OM-funktioner kan kapslas som argument av typen värde_om_sant och värde_om_falskt i mer omfattande tester. Se det sista av följande exempel.

  • När argumenten värde_om_sant och värde_om_falskt beräknas, returneras det värde som returneras av dessa uttryck.

  • Om några andra argument till OM är matriser evalueras varje element i matrisen när OM-satsen evalueras.

Exempel 1

C ol1

Kol2

Kol3

Utgift

Formel

Beskrivning (resultat)

50

=OM([Utgift]<=100;"Inom budget";"Över budget")

Om talet är mindre än eller lika med 100 visas "Inom budget". Annars visas "Över budget". (Inom budget)

23

45

89

50

=OM([Utgift]=100;SUMMA([Kol1];[Kol2];[Kol3]);"")

Om talet är 100 adderas de tre värdena. Annars returneras tom text (""). ()

Exempel 2

VerkligaUtgifter

UtgifterPrognos

Formel

Beskrivning (resultat)

1 500

900

=OM([UtgifterUtfall]>[UtgifterPrognos];"Över Budget";"OK")

Kontrollerar om den första raden är över budget (Över budget)

500

900

=OM([UtgifterUtfall]>[UtgifterPrognos];"Över Budget";"OK")

Kontrollerar om den andra raden är över budget (OK)

Exempel 3

Poäng

Formel

Beskrivning (resultat)

45

=OM([Poäng]>89;"A";OM([Poäng]>79;"B"; OM([Poäng]>69;"C";OM([Poäng]>59;"D";"F"))))

Tilldelar ett betyg till den första poängen (F)

90

=OM([Poäng]>89;"A";OM([Poäng]>79;"B"; OM([Poäng]>69;"C";OM([Poäng]>59;"D";"F"))))

Tilldelar ett betyg till den andra poängen (A)

78

=OM([Poäng]>89;"A";OM([Poäng]>79;"B"; OM([Poäng]>69;"C";OM([Poäng]>59;"D";"F"))))

Tilldelar ett betyg till den tredje poängen (C)

I exemplet ovan är det andra OM-uttrycket också argumentet värde_om_falskt till det första OM-uttrycket. Det tredje OM-uttrycket är på samma sätt argumentet värde_om_falskt till det andra OM-uttrycket. Om till exempel det första logisk_test ([Poäng]>89) är SANT returneras "A". Om det första logisk_test är FALSKT, beräknas det andra OM-uttrycket, och så vidare.

Betygsgraderna tilldelas följande värden genom följande nyckel (förutsatt att du bara använder heltal).

Om Poäng är

Returnera

Större än 89

A

Från 80 till 89

B

Från 70 till 79

C

Från 60 till 69

D

Mindre än 60

F

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×