Funktionen OMNR returnerar det värde du anger om en formel returnerar felvärdet #N/A. annars returneras resultatet av formeln.

Syntax

OMSAKNAS(värde; värde_om_saknas)

Syntaxen för funktionen OMSAKNAS har följande argument:

Argument

Beskrivning

värde

Krävs

Det argument som kontrolleras för felvärdet #SAKNAS!.

value_if_na

Obligatoriskt

Det värde som returneras om formeln returnerar felvärdet #SAKNAS!.

Anmärkningar

  • Om värde eller value_if_na cell är en tom cell behandlar OMNA den som ett tomt strängvärde ("").

  • Om värde är en matrisformel returnerar OMNA en resultatmatris för varje cell i det område som anges i värde.

Exempel

I följande exempel testar OMNA resultatet av funktionen LETARAD. Eftersom Seattle inte finns sökområdet returnerar LETARAD felvärdet #SAKNAS. OMSAKNAS returnerar strängen "Finns inte" i cellen istället för standardfelvärdet #SAKNAS.

Bild av hur du använder OMNA med LETARAD för #N/A-fel visas.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Se även

Hur du undviker felaktiga formler

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×