OMSAKNAS (Funktionen OMSAKNAS)

Funktionen OMNR returnerar det värde du anger om en formel returnerar felvärdet #N/A. annars returneras resultatet av formeln.

Syntax

OMSAKNAS(värde; värde_om_saknas)

Syntaxen för funktionen OMSAKNAS har följande argument:

Argument

Beskrivning

värde

Krävs

Det argument som kontrolleras för felvärdet #SAKNAS!.

value_if_na

Krävs

Det värde som returneras om formeln returnerar felvärdet #SAKNAS!.

Anmärkningar

  • Om värdet eller value_if_na är en tom cell behandlar OMNA det som ett tomt strängvärde ("").

  • Om värdet är en matrisformel returnerar OMNA en resultatmatris för varje cell i det område som anges i värde.

Exempel

I följande exempel testar OMNA resultatet av funktionen LETARAD. Eftersom Seattle inte finns sökområdet returnerar LETARAD felvärdet #SAKNAS. OMSAKNAS returnerar strängen "Finns inte" i cellen istället för standardfelvärdet #SAKNAS.

Bild av hur OMNA används med LETARAD för att förhindra att #N/A-fel visas.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Hur du undviker felaktiga formler

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×