Hantera avtalade tider, planer, budgetar – det är enkelt med Microsoft 365.

Originalarbete 1-10 (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fälten för originalarbete (Originalarbete 1 till Originalarbete 10) innehåller den totala mängden planerade arbetstimmar för en aktivitet, resurs eller tilldelning. I fältet Originalarbete 1 sparas planerat arbete för aktiviteter, resurser eller tilldelningar som har sparats i Originalplan 1. På samma sätt innehåller fälten Originalarbete 2 till 10 de planerade arbetstimmarna för element som har sparats i Originalplan 2 till 10. I de tidsfördelad versionerna av fälten visas värdena fördelade över en viss tid.

Det finns flera kategorier av fälten Originalarbete 1–10.

Datatyp    Varaktighet

Originalplan 1-10 arbete (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Så snart du sparar en originalplan kopieras aktivitetens totala mängd schemalagt arbete vid den tidpunkten till motsvarande originalarbetsfält för aktiviteten. Vilket originalarbetsfält som används (Originalarbete 1, Originalarbete 2 och så vidare) beror på vilken originalplan som sparades (Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Bästa användning    Lägg till ett av fälten Originalarbete 1-10 i en aktivitetsvy när du har sparat flera originalplaner och vill jämföra arbetsmängd med schemalagt eller verkligt arbete för aktiviteter. Om du har flera originalplaner kan du också jämföra originalarbete som har sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning och du sparade en andra originalplan med hjälp av Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje originalplan med hjälp av Originalplan 2. Du vill nu jämföra och analysera de tre uppsättningarna värden för originalarbete. Du lägger då till fälten Originalarbete, Originalarbete 1 och Originalarbete 2 i aktivitetslistan.

Obs!    I fälten Originalarbete visas värdet 0 dagar tills du sparar en motsvarande originalplan, vilket du kan göra i dialogrutan Ange originalplan när som helst under projektets gång. Markera önskad originalplan (Originalplan eller Originalplan 1 till Originalplan 10). Det aktuella värdet i fältet Schemalagt arbete kopieras då till motsvarande originalarbetesfält.

Det går fortfarande att redigera originalplansvärden efter att du har angett en originalplan. Däremot innebär redigering av originalplansvärden inte att originalarbetsfälten räknas om.

Originalplan 1-10 arbete (resursfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När en originalplan sparas kopieras resursens sammanlagda planerade arbete vid den tidpunkten till motsvarande originalarbetsfält för resursen.

Vilket originalarbetsfält som används (Originalarbete 1, Originalarbete 2 och så vidare) beror på vilken originalplan som sparades (Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Bästa användning    Lägg till ett av fälten Originalarbete 1-10 i en resursvy när du har sparat flera originalplaner och vill jämföra arbetsmängd med schemalagt eller verkligt arbete för resurser. Om du har flera originalplaner kan du också jämföra originalarbete som har sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning och du sparade en andra originalplan med hjälp av Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje originalplan med hjälp av Originalplan 2. Du vill nu jämföra och analysera de tre uppsättningarna värden för originalarbete. Du lägger då till fälten Originalarbete, Originalarbete 1 och Originalarbete 2 i resurslistan.

Obs!    I fälten Originalarbete visas värdet 0 timmar tills du sparar en motsvarande originalplan, vilket du kan göra i dialogrutan Ange originalplan när som helst under projektets gång. Markera önskad originalplan (Originalplan eller Originalplan 1 till Originalplan 10). Det aktuella värdet i fältet Schemalagt arbete kopieras då till motsvarande originalarbetesfält.

Det går fortfarande att redigera originalplansvärden efter att du har angett en originalplan. Däremot innebär redigering av originalplansvärden inte att originalarbetsfälten räknas om.

Originalplan 1-10 arbete (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du sparar en originalplan kopieras tilldelningens totala mängd schemalagt arbete vid tidpunkten till motsvarande originalarbetsfält för tilldelningen. Vilket originalarbetsfält som används (Originalarbete 1, Originalarbete 2 och så vidare) beror på vilken originalplan som sparades (Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Bästa användning    Lägg till ett av tilldelningsfälten Originalarbete 1-10 i listdelen i någon av vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du har sparat flera originalplaner och vill jämföra mängden originalarbete med schemalagt eller verkligt arbete för tilldelningar. Om du har flera originalplaner kan du också jämföra originalarbete som har sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning och du sparade en andra originalplan med hjälp av Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje originalplan med hjälp av Originalplan 2. Du vill nu jämföra och analysera de tre uppsättningarna värden för originalarbete. Du lägger då till fälten Originalarbete, Originalarbete 1 och Originalarbete 2 i vyn Aktivitetsanvändning.

Obs!    I fälten Originalarbete visas värdet 0 arbetstimmar tills du sparar en motsvarande originalplan, vilket du kan göra i dialogrutan Ange originalplan när som helst under projektets gång. Markera önskad originalplan (Originalplan eller Originalplan 1 till Originalplan 10). Det aktuella värdet i fältet Schemalagt arbete kopieras då till motsvarande originalarbetesfält.

Det går fortfarande att redigera originalplansvärden efter det att du har angett en originalplan. Däremot medför redigering av originalplansvärden inte att fälten för originalarbete räknas om.

Originalplan 1-10 arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Så snart du sparar en originalplan kopieras aktivitetens tidfasade schemalagda arbete vid den tidpunkten till aktivitetens originalarbetsfält. Vilket originalarbetsfält som används (Originalarbete 1, Originalarbete 2 och så vidare) beror på vilken originalplan som sparades (Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Bästa användning    Lägg till ett av fälten Originalarbete 1-10 i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning när du har sparat flera originalplaner och vill jämföra mängden tidfasat originalarbete med tidfasat schemalagt eller verkligt arbete för aktiviteter över tiden. Om du har flera originalplaner kan du också jämföra originalkostnader som har sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning och du sparade en andra originalplan med hjälp av Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje originalplan med hjälp av Originalplan 2. Du vill nu jämföra och analysera de tre uppsättningarna av tidfasade värden för originalarbete. Du lägger då till fälten Originalarbete, Originalarbete 1 och Originalarbete 2 i vyn Aktivitetsanvändning.

Obs!    Fälten Originalarbete är tomma tills du sparar en motsvarande originalplan, vilket du kan göra i dialogrutan Ange originalplan när som helst under projektets gång. Markera önskad originalplan (Originalplan eller Originalplan 1 till Originalplan 10). Det aktuella värdet i fältet Schemalagt arbete kopieras då till motsvarande originalarbetesfält.

Du kan fortfarande redigera alla originalplansvärden efter att du har angett en originalplan. Däremot innebär redigering av originalplansvärden inte att fälten för originalarbete räknas om. Ändringar av de totala värdena för originalarbete påverkar inte heller tidfasade värden för originalarbete, och tvärtom.

Originalplan 1-10 arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Så snart du har sparat en originalplan kopieras resursens tidfasade schemalagda arbete vid den tidpunkten till motsvarande fält för originalarbete för resursen.

Vilket originalarbetsfält som används (Originalarbete 1, Originalarbete 2 och så vidare) beror på vilken originalplan som sparades (Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Bästa användning    Lägg till ett av fälten Originalarbete 1-10 i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning när du har sparat flera originalplaner och vill jämföra mängden tidfasat originalarbete med tidfasat schemalagt eller verkligt arbete för resurser. Om du har flera originalplaner kan du också jämföra originalkostnader som har sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning och du sparade en andra originalplan med hjälp av Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje originalplan med hjälp av Originalplan 2. Du vill nu jämföra och analysera de tre uppsättningarna av tidfasade värden för originalarbete. Du lägger då till fälten Originalarbete, Originalarbete 1 och Originalarbete 2 i vyn Aktivitetsanvändning.

Obs!    Fälten Originalarbete är tomma tills du sparar en motsvarande originalplan, vilket du kan göra i dialogrutan Ange originalplan när som helst under projektets gång. Markera önskad originalplan (Originalplan eller Originalplan 1 till Originalplan 10). Det aktuella värdet i fältet Schemalagt arbete kopieras då till motsvarande originalarbetesfält.

Du kan fortfarande redigera alla originalplansvärden efter att du har angett en originalplan. Däremot innebär redigering av originalplansvärden inte att fälten för originalarbete räknas om. Ändringar av de totala värdena för originalarbete påverkar inte heller tidfasade värden för originalarbete, och tvärtom.

Originalplan 1-10 arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Så snart du sparar en originalplan kopieras tilldelningens tidfasade schemalagda arbete vid den tidpunkten till motsvarande originalarbetsfält för tilldelningen. Vilket originalarbetsfält som används (Originalarbete 1, Originalarbete 2 och så vidare) beror på vilken originalplan som sparades (Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Bästa användning    Lägg till fälten Originalarbete 1-10 i den tidfasade delen av vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du har sparat flera originalplaner och vill jämföra mängden tidfasat originalarbete med tidfasat schemalagt eller verkligt arbete för tilldelningar. Om du har flera originalplaner kan du också jämföra originalarbetsvärden som har sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning och du sparade en andra originalplan med hjälp av Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje originalplan med hjälp av Originalplan 2. Du vill nu jämföra och analysera de tre uppsättningarna av tidfasade värden för originalarbete. Du lägger då till fälten Originalarbete, Originalarbete 1 och Originalarbete 2 i vyn Aktivitetsanvändning.

Obs!    Fälten Originalarbete är tomma tills du sparar en motsvarande originalplan, vilket du kan göra i dialogrutan Ange originalplan när som helst under projektets gång. Markera önskad originalplan (Originalplan eller Originalplan 1 till Originalplan 10). Det aktuella värdet i fältet Schemalagt arbete kopieras då till motsvarande originalarbetesfält.

Du kan fortfarande redigera alla originalplansvärden efter att du har angett en originalplan. Däremot innebär redigering av originalplansvärden inte att fälten för originalarbete räknas om. Ändringar av de totala värdena för originalarbete påverkar inte heller tidfasade värden för originalarbete, och tvärtom.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×