Originalkostnad 1-10 (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fälten för originalkostnad (Originalkostnad 1 till Originalkostnad 10) innehåller den totala planerade kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning. Fältet Originalkostnad 1 innehåller planerade kostnader för aktiviteter, resurser eller tilldelningar som har sparats i Originalplan 1. På samma sätt innehåller Originalkostnad 2 till 10 kostnader för element som har sparats i Originalplan 2 till 10. Originalkostnad kallas också total budgeterad kostnad (TBK), som är ett fält för upparbetat värde. I de tidsfördelad versionerna av fälten visas värdena fördelade över en viss tid.

Det finns flera kategorier av fälten Originalkostnad 1–10.

Datatyp     Valuta

Originalplan 1-10 kostnad (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beräkning     Originalkostnaden beräknas som summan av de planerade kostnaderna för de tilldelade resurserna samt eventuella fasta kostnader som associeras med aktiviteten. Det här är samma som innehållet i fältet Kostnad när originalplanen sparas.

Originalkostnad = (Arbete * Standardkostnad) + (Övertidsarbete * Övertidskostnad) + Kostnad per tillfälle för resurs + Fast kostnad för aktivitet

Vilket originalkostnadsfält som används (Originalkostnad 1, Originalkostnad 2 och så vidare) beror på vilken originalplan som sparades (Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Rekommenderad användning    Lägg till ett av aktivitetsfälten Originalkostnad 1-10 i en aktivitetsvy när du har sparat mer än en originalplan och du vill analysera originalkostnader för aktiviteter. Originalkostnaderna för aktiviteten blir tillgängliga när du anger information om kostnaden för de tilldelade resurserna och ange originalplan för aktiviteten. Jämför originalkostnader med fältet Kostnad för att avgöra om aktivitetskostnader håller sig inom budget. Flera originalplaner kan jämföra du också originalkostnaderna för aktiviteten sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel     När projektet startade skapade du en aktivitet med en varaktighet på tio timmar och en enda tilldelad resurs för 200 kr per timme. När du sparade den första originalplanen var originalkostnaden för aktiviteten 2 000 kr. Värdet sparades i originalkostnadsfältet för aktiviteter. Du har gjort justeringar i projektet sedan dess och aktiviteten har nu en varaktighet på 20 timmar. Du sparar ytterligare en originalplan med hjälp av Originalplan 1. Originalkostnaden för aktiviteten är nu 4 000 kr och värdet sparas i aktivitetsfältet Originalkostnad 1.

Obs!     I fälten Originalkostnad visas värdet 0,00 tills du sparar en motsvarande originalplan, vilket du kan göra i dialogrutan Ange originalplan när som helst under projektets gång. Markera önskad originalplan (Originalplan 1 till Originalplan 10). De aktuella totalkostnaderna för aktiviteterna kopieras då till motsvarande originalkostnadsfält.

Om du ändrar innehållet i ett originalkostnadsfält påverkas inte några beräkningar av originalkostnader för aktiviteter, och inte heller några tidfasade originalkostnader för aktiviteten.

Originalkostnaden ändras inte efter det att originalplanen har sparats, även om arbetsvärdena ändras.

Originalplan 1-10 kostnad (resursfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beräkning     Originalkostnaden beräknas som summan av de planerade kostnaderna för resursen, inklusive schemalagt arbete, schemalagd övertid samt kostnader per tillfälle för allt arbete som tilldelats resursen. Detta är samma värde som för fältet Kostnad då originalplanen sparas.

Originalkostnad = (Arbete x Standardkostnad) + (Övertidsarbete x Övertidskostnad) + Kostnad per tillfälle

Vilket originalkostnadsfält som används (Originalkostnad 1, Originalkostnad 2 osv) beror på vilken originalplan som sparades (Originalplan 1, Originalplan 2 osv).

Rekommenderad användning     Lägga till ett av fälten Originalkostnad 1-10 resurs i en resursvy när du har sparat mer än en originalplan och du vill analysera originalkostnader för resurser. Originalkostnader för resurser blir tillgängliga när du anger kostnadsinformation för resursen och spara en originalplan för de uppgifter som resursen är tilldelad. Jämför originalkostnaden med fältet Kostnad för att avgöra om resurskostnader håller sig inom budget. Du kan också använda flera originalplaner för att jämföra originalkostnaderna för aktiviteten sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel    I början av projektet hade en resurs högst 20 kronor per timme tilldelad 10 olika aktiviteter om totalt 100 timmar. När du sparade din första originalplan var originalkostnaden för resursen därför 2 000 dollar. Eftersom du sparade den första originalplanen du har gjort justeringar i projektet och resursens ränta har blivit korrigeras till 25 kronor per timme. Du sparar en annan originalplan med Originalplan 1. Originalkostnaden för resursen är nu $ 2 500 och sparas i resursfältet Originalkostnad 1.

Obs!     I fälten Originalkostnad visas värdet 0,00 tills du sparar en motsvarande originalplan, vilket du kan göra i dialogrutan Ange originalplan när som helst under projektets gång. Markera önskad originalplan (Originalplan 1 till Originalplan 10). De aktuella totalkostnaderna för resurserna kopieras då till motsvarande originalkostnadsfält.

Om du ändrar innehållet i ett originalkostnadsfält påverkas inte några beräkningar av originalkostnader för resurser, och inte heller några tidfasade originalkostnader för resurser.

Originalkostnaden ändras inte efter det att originalplanen har sparats, även om arbetsvärdena ändras.

Originalplan 1-10 kostnad (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beräkning    Originalkostnaden beräknas som summan av de planerade kostnaderna för tilldelningen, inklusive schemalagt arbete, schemalagd övertid och kostnader per tillfälle för tilldelningen. Det här är samma som innehållet i fältet Kostnad när originalplanen sparas.

Originalkostnad = (Arbete x Standardkostnad) + (Övertidsarbete x Övertidskostnad) + Kostnad per tillfälle

Vilket originalkostnadsfält som används (Originalkostnad 1, Originalkostnad 2 och så vidare) beror på vilken originalplan som sparades (Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Rekommenderad användning     Lägga till ett av fälten Originalkostnad 1-10 tilldelning i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du har sparat mer än en originalplan och du vill analysera originalkostnader för tilldelningar. Originalkostnader för tilldelningar blir tillgängliga när du anger information om kostnaden för resursen, tilldelar resursen till en aktivitet och spara en originalplan för projektet. Jämför originalkostnader med fältet Kostnad för att avgöra om tilldelningen ligger inom budget. Flera originalplaner kan jämföra du också originalkostnaderna för aktiviteten sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel     När projektet startade la du till en resurs på 200 kr per timme i en aktivitet som varar i 10 timmar. När du sparade din första originalplan var originalkostnaden för tilldelningen 2 000 kr enligt tilldelningsfältet Originalkostnad. Två månader senare kostar resursen 250 kr per timme. Du sparar ännu en originalplan genom att använda Originalplan 1. Originalkostnaden för tilldelningen är nu 2 500 kr och värdet sparas i tilldelningsfältet Originalkostnad 1.

Obs!     I fälten Originalkostnad visas värdet 0,00 tills du sparar en motsvarande originalplan, vilket du kan göra i dialogrutan Ange originalplan när som helst under projektets gång. Markera önskad originalplan (Originalplan eller Originalplan 1 till Originalplan 10). De aktuella totalkostnaderna för tilldelningarna kopieras då till motsvarande originalkostnadsfält.

Om du ändrar innehållet i ett originalkostnadsfält påverkas inte beräkningarna av originalkostnader för resurser eller aktiviteter och inte heller tidfasade originalkostnader för tilldelningen.

Originalkostnaden ändras inte efter det att originalplanen har sparats, även om arbetsvärdena ändras.

Originalplan 1-10 kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beräkning    När du sparar en originalplan kopieras de tidfasade kostnadsfälten för tilldelningen till tidfasade originalkostnad. Det här är de aktivitetskostnader som inkluderar schemalagt arbete, schemalagd övertid och kostnader per tillfälle för de tilldelade resurserna samt eventuella fasta kostnader för aktiviteten fördelat över aktivitetens varaktighet.

Vilket originalkostnadsfält som används (Originalkostnad 1, Originalkostnad 2 och så vidare) beror på vilken originalplan som sparades (Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Rekommenderad användning     Lägga till ett av aktivitetsfälten Originalkostnad 1-10 i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning när du har sparat mer än en originalplan och du vill analysera tidfasade originalkostnader för aktiviteter. Originalkostnaderna för en aktivitet blir tillgängliga när du anger information om kostnaden för de tilldelade resurserna och spara en originalplan. Jämför originalkostnader med fältet Kostnad för att avgöra om aktivitetskostnader håller sig inom budget. Flera originalplaner kan jämföra du också originalkostnaderna för aktiviteten sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel    I början av projektet Stefan och Chris har tilldelats aktiviteten ”Skriva offert” som har schemalagts för 16 timmars arbete från måndag till torsdag. Ränta för både Stefan och Chris är 20 kronor per timme. Arbetet schemalades som 4 timmar för var och en av de fyra dagarna, så att den tidfasade kostnaden var $80 för var och en av de fyra dagarna. När du sparade den första originalplanen sparades den tidfasade kostnaden i aktivitetsfältet Originalkostnad. Sedan dess har kostnaderna och båda resurserna ändrats till 25 kronor per timme. Du sparar en annan originalplan med Originalplan 1. Den här informationen lagras i fältet Originalkostnad 1 aktivitet nu planerade kostnaden för den här uppgiften är 100 kr för varje dag.

Obs!     Om du ändrar innehållet i ett originalkostnadsfält påverkas inte beräkningarna av originalkostnader för resurser eller aktiviteter, och inte heller tidfasade originalkostnader för aktiviteten.

Originalplan 1-10 kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beräkning    Så snart du sparar en originalplan kopieras de tidfasade kostnadsfälten för resursen till de tidfasade originalkostnadsfält som kan visas i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. Det här är resurskostnaderna som inkluderar schemalagt arbete, schemalagd övertid och kostnader per tillfälle för allt arbete som tilldelats resursen, fördelat över aktivitetens varaktighet.

Vilket originalkostnadsfält som används (Originalkostnad 1, Originalkostnad 2 och så vidare) beror på vilken originalplan som sparades (Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Rekommenderad användning    Lägga till ett av fälten Originalkostnad 1-10 resurs i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning när du har sparat mer än en originalplan och du vill analysera tidfasade originalkostnader för resurser. Originalkostnader för resurser blir tillgängliga när du anger kostnadsinformation för resursen och spara en originalplan för uppgifterna som resursen är tilldelad till. Jämför originalkostnaden med fältet Kostnad för att avgöra om resurskostnader håller sig inom budget. Flera originalplaner kan jämföra du också originalkostnaderna för aktiviteten sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel     När projektet startade tilldelades Janne, som kostar 100 kr per timme och arbetar åtta timmar per dag, 15 olika aktiviteter under projektets varaktighet. Det schemalagda tidfasade kostnadsvärdet var 800 kr (åtta timmar à 100 kr per timme) för varje arbetsdag. När du sparade den första originalplanen sparades den tidfasade schemalagda kostnad i resursfältet Originalkostnad. Du har gjort justeringar i projektet sedan du sparade den första originalplanen och Janne arbetar nu fyra timmar per dag. Du sparar då ytterligare en originalplan med hjälp av Originalplan 1. Den planerade kostnaden för Janne är nu 400 kr (fyra timmar à 100 kr per timme) för varje arbetsdag. Informationen sparas i det tidfasade resursfältet Originalkostnad 1.

Obs!     Om du ändrar innehållet i ett originalkostnadsfält påverkas inte beräkningarna av originalkostnader för resurser eller aktiviteter, och inte heller tidfasade originalkostnader för resursen.

Originalplan 1-10 kostnad (tidfasade tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beräkning    Så snart du sparar en originalplan kopieras de tidfasade kostnadsfälten för tilldelningen till de motsvarande tidfasade originalkostnadsfält som kan visas i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. Det här är de kostnader som inkluderar schemalagt arbete, schemalagd övertid och kostnader per tillfälle för tilldelningen, fördelat över aktivitetens varaktighet.

Vilket originalkostnadsfält som används (Originalkostnad 1, Originalkostnad 2 och så vidare) beror på vilken originalplan som sparades (Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Rekommenderad användning     Lägga till ett av fälten Originalkostnad 1-10 tilldelning i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du har sparat mer än en originalplan och du vill analysera tidfasade originalkostnader för tilldelningar. Originalkostnaden för en tilldelning blir tillgänglig när du anger information om kostnaden för resursen, tilldelar resursen till en aktivitet och ange en originalplan. Jämför fältet Originalkostnad med fältet Kostnad för att avgöra om tilldelningen ligger inom budget. Flera originalplaner kan jämföra du också originalkostnaderna för aktiviteten sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel     Vid projektets början tilldelades Stefan aktiviteten ”Skriva offert” som schemalades till 16 arbetstimmar från måndag till och med torsdag. Standardkostnaden för Stefan var 200 kr per timme. Arbetet med aktiviteten schemalades till fyra arbetstimmar för var och en av de fyra dagarna. Den tidfasade kostnaden blev alltså 800 kr per dag. När du sparade den första originalplanen sparades den tidfasade schemalagda kostnaden i tilldelningsfältet Originalkostnad. Du har gjort ändringar i projektet sedan du sparade originalplanen och kostnaden för Stefan har korrigerats till 250 kr per timme. Du sparar ytterligare en originalplan genom att använda Originalplan 1. Originalkostnaden för tilldelningen är nu 1 000 kr per dag och informationen sparas i tilldelningsfältet för Originalkostnad 1.

Obs!    Om du ändrar innehållet i ett originalkostnadsfält påverkas inte beräkningarna av originalkostnader för resurser eller tidfasade originalkostnader för tilldelningen eller aktiviteter.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×