Datatyp    Datum

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beskrivning    Fälten för originalplan - slutvärde Start (Originalplan 1 Slutvärde Start till Originalplan10 Slutvärde Start) innehåller de planerade slutprodukt har sparats med motsvarande projektbaslinje. I fältet Originalplan 1 Start för slutvärde lagras slutvärdet startdatum som det var när originalplan 1 sparades. På samma sätt lagras planerade startdatum för slutvärdet från Originalplan 2 till originalplan 10 när originalplan 2 till och med originalplan 10 sparas.

Beräkning    Fälten Originalplan 1-10 - slutvärde Start innehåller - tills du anger en originalplan för projektet för baslinjenumret. När du sparar en baslinje kopieras det aktuella värdet i fältet Slutvärde Start till rätt fält för Originalplan slutvärde Start. Fältet för originalplanens slutvärde som används (till exempel Originalplan 6 - slutvärde Start) beror på vilken originalplan som sparades (till exempel Originalplan 6).

Användningsområden    Lägg till ett av fälten Originalplan 1-10 Slutvärde Start i en aktivitetslista när du vill se när slutvärdesaktiviteter har schemalagts att börja med olika "ögonblicksbilder" i tid. Du kan också lägga till de schemalagda fälten Slutvärde Start eller föregående originalplan slutvärdesstart så att du kan se varianserna mellan startdatumen för slutvärdet vid olika tidpunkter.

Exempel    I början av projektet för två månader sedan sparade du din första originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades omfattningen av projektet och du sparade en andra originalplan med originalplan 1. Sedan har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje baslinje med originalplan 2. Du vill se hur de ändringar du har gjort har påverkat startdatumen för dina slutbara aktiviteter. I aktivitetslistan lägger du till både fältet Originalplan 2 , slutvärde start och fältet Start för slutvärde.

Kommentarer    Du kan spara en originalplan i dialogrutan Ange originalplan. Välj den originalplan du vill ha – Originalplan eller Originalplan 1 till originalplan 10. Då kopieras det aktuella värdet i fältet Slutvärde start till motsvarande originalplan slutvärde start.

När du har sparat en originalplan kan du ändra datumet i fältet Start av originalplan 1-10 för slutvärde. Redigerade baslinjevärden medför emellertid inte någon omberäkning av baslinjefälten. Syftet med att spara en originalplan är att spara en ögonblicksbild av projektplanen vid ett ögonblick. Om du redigerar baslinjevärden kan du ändra integriteten för informationen och leda till missledande beslut.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×