Originalplan budgeterad kostnad (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fälten Originalplan – budgeterad kostnad visas den ursprungligen planerade budgeten för budget kostnadsresurs. Budgetresurser tilldelas bara för projektsammanfattningsaktivitet. Fälten Originalplan – budgeterad kostnad visas de totala kostnaderna budgeterade för projektet. tidsfördelad-versionerna av dessa fält visas kostnaderna samma fördelat över tiden. Du kan använda originalplan-budgeterad kostnad (fält) att jämföra originalplanen budgeterade kostnaderna med de aktuella budgeterade kostnaderna och planerade kostnader för projektet.

Det finns flera kategorier av fälten Originalplan – budgeterad kostnad.

Originalplan-budgeterad kostnad (aktivitetsfält)

Datatyp    Valuta

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du tilldelar en kostnadsresurs som är en budgetresurs till projektsammanfattningsaktivitet och ange en kostnad för resursen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning summerar Microsoft Office Project 2007 den totala summan till projektsammanfattningen. Fältet Originalplan-budgeterad kostnad innehåller 0,00 kr tills du anger en originalplan för projektet. När du spara en originalplan för projektet, sparas det här värdet i fältet Originalplan-budgeterad kostnad aktivitet.

Användningsområden    I en aktivitetslista kan du visa projektsammanfattningen och lägga till fältet Originalplan – budgeterad kostnad samt fältet Budgeterad kostnad. På så sätt kan du jämföra den totala budgeterade kostnad som ursprungligen planerats med den aktuella schemalagda eller budgeterade kostnaden. Om du vill kan du också jämföra den budgeterade kostnaden i olika originalplaner.

Exempel    Arbetet med projektet inleddes för två månader sedan, när du sparade en originalplan för projektet. Nu vill du jämföra fältet Originalplan – budgeterad kostnad med det aktuella fältet Budgeterad kostnad. Du går då till aktivitetslistan, där du visar projektsammanfattningen och lägger till både fältet Originalplan – budgeterad kostnad och fältet Budgeterad kostnad. När du har gjort det kan du analysera avvikelserna för den budgeterade kostnaden och avgöra om du är på rätt spår eller om du behöver göra några justeringar.

Obs!    Fältet Originalplan-budgeterad kostnad visas information om kostnadsresurser, men inte för arbetsresurser och materialresurser. Lägg till fältet Originalplan-budgeterat arbete i aktivitetslistan om du vill se information om originalplan budgeterat arbete för arbete och materiella resurser som har tilldelats till projektsammanfattningen.

Om du vill visa projektsammanfattningen klickar du på AlternativVerktyg-menyn. Markera sedan kryssrutan Visa projektsammanfattning på fliken Visa.

Om du vill spara en originalplan pekar du på UppföljningVerktyg-menyn och klickar på Ange originalplan. Gör eventuella justeringar i dialogrutan om det behövs och klicka sedan på OK.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera den budgeterade kostnaden i originalplanen. Redigerade originalplansvärden leder dock inte till att innehållet i fälten Originalplan – budgeterad kostnad beräknas om. Syftet med att spara en originalplan är att skapa en ögonblicksbild av projektplanen vid en viss tidpunkt. Om du redigerar originalplansvärdena kan det påverka informationens integritet och få till följd att avvikelseanalysernas slutsatser blir missvisande.

Originalplan-budgeterad kostnad (resursfält)

Datatyp    Valuta

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du tilldelar en kostnadsresurs som är en budgetresurs till projektsammanfattningsaktivitet och ange en kostnad för resursen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning kopierar Microsoft Office Project 2007 detta belopp till fältet Budgeterad kostnad resurs. Fältet Originalplan-budgeterad kostnad innehåller 0,00 kr tills du anger en originalplan för projektet. När du spara en originalplan för projektet, sparas det här värdet i fältet Originalplan-budgeterad kostnad resurs.

Användningsområden    Om du vill granska den totala budgeterade kostnad som ursprungligen planerats lägger du till fältet Originalplan – budgeterad kostnad i en resurslista. Om du dessutom lägger till fältet Budgeterad kostnad kan du jämföra originalplanen med den aktuella schemalagda budgeterade kostnaden. Genom att granska avvikelserna kan du se hur den budgeterade kostnaden ändras under projektets gång.

Exempel    Arbetet med projektet inleddes för två månader sedan, när du sparade en originalplan för projektet. Nu vill du jämföra resursfältet Originalplan – budgeterad kostnad med det aktuella fältet Budgeterad kostnad. Du går då till resurslistan, där du lägger till både fältet Originalplan – budgeterad kostnad och fältet Budgeterad kostnad. När du har gjort det kan du analysera avvikelserna för den budgeterade kostnaden och avgöra om du är på rätt spår eller om du behöver göra några justeringar.

Obs!    Fältet Originalplan-budgeterad kostnad visas information om kostnadsresurser, men inte för arbetsresurser och materialresurser. Lägg till fältet Originalplan-budgeterat arbete i en resurslista om du vill se information om originalplan budgeterat arbete för arbete och materiella resurser som har tilldelats till projektsammanfattningen.

Om du vill spara en originalplan pekar du på UppföljningVerktyg-menyn och klickar på Ange originalplan. Gör eventuella justeringar i dialogrutan om det behövs och klicka sedan på OK.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera den budgeterade kostnaden i originalplanen. Redigerade originalplansvärden leder dock inte till att innehållet i fälten Originalplan – budgeterad kostnad beräknas om. Syftet med att spara en originalplan är att skapa en ögonblicksbild av projektplanen vid en viss tidpunkt. Om du redigerar originalplansvärdena kan det påverka informationens integritet och få till följd att avvikelseanalysernas slutsatser blir missvisande.

Originalplan-budgeterad kostnad (tilldelningsfält)

Datatyp    Valuta

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du tilldelar en kostnadsresurs som är en budgetresurs till projektsammanfattningsaktivitet och ange sedan kostnad för tilldelning i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning kopierar Microsoft Office Project 2007 detta belopp till fältet Budgeterad kostnad tilldelning. Fältet Originalplan-budgeterad kostnad innehåller 0,00 kr tills du anger en originalplan för projektet. När du spara en originalplan för projektet, sparas det här värdet i fältet Originalplan-budgeterad kostnad tilldelning.

Användningsområden    Om du vill granska den budgeterade kostnad som ursprungligen planerats lägger du till kolumnen Originalplan – budgeterad kostnad i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. Om du dessutom lägger till kolumnen Budgeterad kostnad kan du jämföra originalplanen med den aktuella schemalagda budgeterade kostnaden. Genom att granska avvikelserna kan du se hur värdena för den budgeterade kostnaden ändras under projektets gång.

Exempel    Arbetet med projektet inleddes för två månader sedan, när du sparade en originalplan för projektet. Nu vill du jämföra tilldelningsfältet Originalplan – budgeterad kostnad med det aktuella tilldelningsfältet Budgeterad kostnad. Du går då till vyn Aktivitetsanvändning, där du visar både kolumnen Originalplan – budgeterad kostnad och kolumnen Budgeterad kostnad i listdelen i vyn. När du har gjort det kan du analysera kostnadsavvikelserna och avgöra om du är på rätt spår eller om du behöver göra några justeringar.

Obs!    Fältet Originalplan-budgeterad kostnad visas information om kostnadsresurser, men inte för arbetsresurser och materialresurser. Lägg till fältet Originalplan-budgeterat arbete i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning om du vill se originalplan budgeterat arbete tilldelningsinformation för arbete och materiella resurser som har tilldelats till projektsammanfattningen.

Om du vill spara en originalplan pekar du på UppföljningVerktyg-menyn och klickar på Ange originalplan. Gör eventuella justeringar i dialogrutan om det behövs och klicka sedan på OK.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera den budgeterade kostnaden i originalplanen. Redigerade originalplansvärden leder dock inte till att innehållet i fälten Originalplan – budgeterad kostnad beräknas om. Syftet med att spara en originalplan är att skapa en ögonblicksbild av projektplanen vid en viss tidpunkt. Om du redigerar originalplansvärdena kan det påverka informationens integritet och få till följd att avvikelseanalysernas slutsatser blir missvisande.

Originalplan-budgeterad kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

Datatyp    Valuta

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du tilldelar en kostnadsresurs som är en budgetresurs till projektsammanfattningsaktivitet och ange en kostnad för tilldelning i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning rullar Microsoft Office Project 2007 ned den totala kostnaden till tidfasade nivå. Fältet Originalplan-budgeterad kostnad innehåller 0,00 kr tills du anger en originalplan för projektet. När du sedan sparar en originalplan för projektet sparas det här värdet i fältet Originalplan-budgeterad kostnad tidfasade.

Användningsområden    Klicka på InformationsfältFormat-menyn i vyn Aktivitetsanvändning. Om du vill visa fältet Origpl budgeterad kostnad i tidrapportdelen i vyn flyttar dufältet till rutan Visa de här fälten. Då visas originalplanens budgeterade kostnad med detaljnivåer för projektsammanfattningen, fördelad över tid. Om du även visar fältet Budgeterad kostnad i vyn kan du jämföra informationen om den tidfasade budgeterade kostnad som ursprungligen planerats med informationen om den aktuella schemalagda budgeterade kostnaden.

Exempel    Arbetet med projektet inleddes för två månader sedan, när du sparade en originalplan för projektet. Nu vill du jämföra det tidfasade fältet Originalplan – budgeterad kostnad med det aktuella fältet Budgeterad kostnad i projektsammanfattningstilldelningen. Du går då till vyn Aktivitetsanvändning, där du lägger till fältet Originalplan – budgeterad kostnad i tidrapportdelen i vyn.

Obs!    Fältet Originalplan-budgeterad kostnad visas information om kostnadsresurser, men inte för arbetsresurser och materialresurser. Lägg till fältet Originalplan-budgeterat arbete i tidrapporten i vyn Aktivitetsanvändning om du vill se originalplan tidfasade budgetinformation arbete för arbete och materiella resurser som har tilldelats till projektsammanfattningen.

Om du vill spara en originalplan pekar du på UppföljningVerktyg-menyn och klickar på Ange originalplan. Gör eventuella justeringar i dialogrutan om det behövs och klicka sedan på OK.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera den budgeterade kostnaden i originalplanen. Redigerade originalplansvärden leder dock inte till att innehållet i fälten Originalplan – budgeterad kostnad beräknas om. Syftet med att spara en originalplan är att skapa en ögonblicksbild av projektplanen vid en viss tidpunkt. Om du redigerar originalplansvärdena kan det påverka informationens integritet och få till följd att avvikelseanalysernas slutsatser blir missvisande.

Originalplan-budgeterad kostnad (tidfasat resursfält)

Datatyp    Valuta

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du tilldelar en kostnadsresurs som är en budgetresurs till projektsammanfattningsaktivitet och ange sedan kostnaden för uppgiften i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning rullar Microsoft Office Project 2007 nedåt beloppet till tidfasade nivå. Fältet Originalplan-budgeterad kostnad innehåller 0,00 kr tills du anger en originalplan för projektet. När du sedan sparar en originalplan för projektet sparas det här värdet i fältet Originalplan-budgeterad kostnad tidfasade.

Användningsområden    Klicka på InformationsfältFormat-menyn i vyn Resursanvändning. Visa fältet Origpl budgeterad kostnad i tidrapportdelen i vyn om du vill granska informationen om den planerade budgeterade kostnaden, fördelad över tid. Om du även lägger till fältet Budgeterad kostnad kan du jämföra originalplanen med informationen om den aktuella schemalagda budgeterade kostnaden.

Exempel    Arbetet med projektet inleddes för två månader sedan, när du sparade en originalplan för projektet. Nu vill du jämföra det tidfasade fältet Originalplan – budgeterad kostnad med det aktuella fältet Budgeterad kostnad per kostnadsresurs i projektsammanfattningstilldelningen. Du går då till vyn Resursanvändning, där du visar både fältet Originalplan – budgeterad kostnad och fältet Budgeterad kostnad. När du har gjort det kan du analysera avvikelserna för den budgeterade kostnaden och avgöra om du är på rätt spår eller om du behöver göra några justeringar.

Obs!    Fältet Originalplan-budgeterad kostnad visas information om kostnadsresurser, men inte för arbetsresurser och materialresurser. Lägg till fältet Originalplan-budgeterat arbete i tidrapporten i vyn Resursanvändning om du vill se originalplan tidfasade budgetinformation arbete för arbete och materiella resurser som har tilldelats till projektsammanfattningen.

Om du vill spara en originalplan pekar du på UppföljningVerktyg-menyn och klickar på Ange originalplan. Gör eventuella justeringar i dialogrutan om det behövs och klicka sedan på OK.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera den budgeterade kostnaden i originalplanen. Redigerade originalplansvärden leder dock inte till att innehållet i fälten Originalplan – budgeterad kostnad beräknas om. Syftet med att spara en originalplan är att skapa en ögonblicksbild av projektplanen vid en viss tidpunkt. Om du redigerar originalplansvärdena kan det påverka informationens integritet och få till följd att avvikelseanalysernas slutsatser blir missvisande.

Originalplan-budgeterad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

Datatyp    Valuta

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du tilldelar en kostnadsresurs som är en budgetresurs till projektsammanfattningsaktivitet och ange sedan kostnad för tilldelning i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning rullar Microsoft Office Project 2007 nedåt beloppet till tidfasat tilldelningsfält. Fältet Originalplan-budgeterad kostnad innehåller 0,00 kr tills du anger en originalplan för projektet. När du sedan sparar en originalplan för projektet sparas det här värdet i fältet Originalplan-budgeterad kostnad tidfasade.

Användningsområden    Klicka på InformationsfältFormat-menyn i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. Om du vill visa fältet Origpl budgeterad kostnad i tidrapportdelen i vyn flyttar dufältet till rutan Visa de här fälten. Nu kan du granska den budgeterade kostnaden i originalplanen. Om du dessutom lägger till fältet Budgeterad kostnad kan du jämföra originalplanen med informationen om den aktuella schemalagda budgeterade kostnaden.

Exempel    Arbetet med projektet inleddes för två månader sedan, när du sparade en originalplan för projektet. Nu vill du jämföra det tidfasade fältet Originalplan – budgeterad kostnad med det aktuella tidfasade tilldelningsfältet Budgeterad kostnad. Du går då till vyn Aktivitetsanvändning, där du visar både kolumnen Originalplan – budgeterad kostnad och kolumnen Budgeterad kostnad i tidrapportdelen i vyn. När du har gjort det kan du analysera avvikelserna för den budgeterade kostnaden och avgöra om du är på rätt spår eller om du behöver göra några justeringar.

Obs!    Fältet Originalplan-budgeterad kostnad visas information om kostnadsresurser, men inte för arbetsresurser och materialresurser. Lägg till fältet Originalplan-budgeterat arbete i tidrapport-delen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning om du vill se originalplan tidfasade budgetinformation arbete för arbete och materiella resurser som har tilldelats till projektsammanfattningen.

Om du vill spara en originalplan pekar du på UppföljningVerktyg-menyn och klickar på Ange originalplan. Gör eventuella justeringar i dialogrutan om det behövs och klicka sedan på OK.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera den budgeterade kostnaden i originalplanen. Redigerade originalplansvärden leder dock inte till att innehållet i fälten Originalplan – budgeterad kostnad beräknas om. Syftet med att spara en originalplan är att skapa en ögonblicksbild av projektplanen vid en viss tidpunkt. Om du redigerar originalplansvärdena kan det påverka informationens integritet och få till följd att avvikelseanalysernas slutsatser blir missvisande.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×