Outlook-alternativ (avancerade)

Om du vill visa alternativ för att arbeta med Outlook klickar du på > Alternativ. Alternativ kategoriseras efter E-post, Kalender, Grupper, Personer och så vidare.

Sidan Med Outlook-alternativ med e-postkategorin markerad

Outlook-fönster

Anpassa Outlook-fönster    

  • Klicka Navigering och välj antalet objekt som visas i navigeringsfältet längst ned i Outlook-fönstret. Du kan ändra visningsordningen för objekten i navigeringsfönstret genom att välja ett objekt under Visa i den här ordningen och sedan klicka på Flytta upp eller Flytta ned.

  • Klicka på Läsfönster för att ange när ett nytt e-postobjekt ska markeras som läst. Mer information finns i Markera ett meddelande som läst eller oläst.

Överst på sidan

Starta och avsluta Outlook

Starta Outlook i den här mappen    Klicka Bläddra och välj den mapp du vill öppna när du startar Outlook.

Tömma mapparna Borttagna objekt när Outlook avslutas    Välj det här alternativet om du vill att mapparna Borttagna objekt ska tömmas automatiskt när du avslutar Outlook.

Varning!: När mappen Borttaget töms, tas alla objekt i den mappen bort permanent.

Överst på sidan

AutoArchive

Minska postlådans storlek genom att ta bort eller flytta gamla objekt till en arkivdatafil    Klicka på Inställningar för Arkivera automatiskt för att anpassa inställningarna för Arkivera automatiskt. Mer information finns i Automatisk arkivering av gamla objekt.

Överst på sidan

Påminnelser

Visa påminnelser    Markera eller avmarkera det här alternativet om du vill aktivera eller inaktivera mötespåminnelser eller påminnelser om avtalade tider i Outlook.

Spela upp påminnelseljud    Markera eller avmarkera det här alternativet om du vill aktivera eller inaktivera påminnelseljud. Klicka på Bläddra för att ersätta standardljudet för påminnelser (påminnelse.wav) med en anpassad ljudfil på datorn.

Överst på sidan

Exportera

Exportera Outlook-information till en fil för användning i andra program    Klicka på Exportera för att öppna Import-/exportguiden om du vill överföra meddelanden, kalender, uppgifter eller kontakter till Outlook på en annan dator eller om du vill göra en säkerhetskopia av en Outlook-datafil (.pst). Mer information om hur du exporterar Outlook-objekt finns i Exportera eller backa upp meddelanden, kalendrar, uppgifter och kontakter.

Överst på sidan

RSS-feeds

En RSS-feed som uppdateras visas som ny    Välj det här alternativet om du vill markera objekt från RSS-feeds som nya när de uppdateras.

Synkronisera RSS-feeds med den gemensamma feedlistan i Windows    Välj det här alternativet om du vill visa och underhålla samma prenumerationslista för RSS-feeds i både Internet Explorer och Outlook. Mer information finns i Visa samma RSS-feeds i Internet Explorer och Outlook.

Överst på sidan

Skicka och ta emot

Ange inställningar för skicka och ta emot för inkommande och utgående objekt    Klicka på Skicka/ta emot för att skapa, redigera eller ta bort grupper för Skicka/ta emot. Mer information finns i Varför använda grupper för Skicka och ta emot?

Skicka direkt när du är ansluten    Välj det här alternativet om du vill vara säker på att Outlook skickar meddelanden som har skrivits när du arbetar offline så snart du är online igen.

Överst på sidan

Utvecklare

Konfigurera avancerade anpassade formuläralternativ    Klicka på Anpassade formulär för att ange avancerade alternativ för anpassade formulär. Mer information finns i Anpassa Outlook-formulär.

Visa användargränssnittsfel i tillägget    Som standard visas inget felmeddelande om ett tillägg försöker ändra Outlooks gränssnitt och misslyckas. Du kan välja det här alternativet om du vill att Outlook ska visa meddelanden om tilläggsfel som hör till användargränssnittet.

Överst på sidan

Visa

Inaktivera maskinvaruacceleration för grafik     Välj det här alternativet om du vill sluta använda datorns grafikkort för att återge tredimensionella figurer, figureffekter och texteffekter.

Överst på sidan

Övrigt

Ställa in snabbklickskategori    Klicka på Snabbklick för att ange en standardkategori som ska tilldelas när du klickar på kolumnen Kategorier.

Fråga om bekräftelse innan objekt tas bort permanent    Välj det här alternativet om du vill att Outlook ska be dig bekräfta innan du tar bort ett objekt permanent.

Tillåt analys av skickade e-postmeddelanden för att identifiera personer du ofta tar upp e-post och ämnen du ofta diskuterar, och ladda upp den här informationen till standard-SharePoint Server    Markera eller avmarkera det här alternativet om du vill ange om dina aktiviteter i Outlook ska analyseras efter kollegor och nyckelordsförslag (en funktion som utformats för att hjälpa dig att snabbare komma i kontakt med personer och information i organisationen).

Aktivera felsökningsloggning (kräver omstart av Outlook)   Välj det här alternativet om du vill aktivera loggning för vissa Outlook-funktioner för att skapa loggar som kan vara användbara för supportpersonal som felsöker problem. Mer information finns i Vad är alternativet Aktivera loggning (felsökning)?

Migrera gruppscheman från en tidigare version av Microsoft Outlook   Klicka på Välj mapp för att välja en mapp när du migrerar gruppscheman från en annan version av Outlook.

Använda animeringar när du expanderar konversationer och grupper   Som standard visas en kort animering i Outlook samtidigt som du expanderar meddelandekonversationer eller grupper. Avmarkera alternativet om du vill inaktivera animeringseffekten.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×