Påförs (resursfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp     Räknas upp

Typ av post     Anges

Beskrivning     I fältet påförs innehåller alternativ för hur och när standard- och övertidskostnader resurskostnader ska debiteras eller påföras kostnaden för en aktivitet. Alternativen är:

  • Start

  • Slut

  • Linjärt (standard)

Rekommenderad användning     Lägg till fältet Påförs i en resursvy om du vill visa, filtrera eller redigera information om hur och när resurskostnader ska påföras en aktivitets kostnad. Om du väljer alternativet Start påförs kostnaderna när aktiviteten startas, enligt det datum som har angetts i fältet Verkligt start. Om du väljer alternativet Slut påförs kostnaderna när värdet för återstående arbete är noll. Om du väljer alternativet Linjärt påförs kostnaderna då schemalagt arbete utförs och när arbete rapporteras. Kostnaderna beräknas då som arbete multiplicerat med enhetskostnader.

Exempel     En resurs i projektet är en konsult vars timavgift betalas när tilldelade aktiviteter har slutförts. Välj alternativet Slut i fältet Påförs i vyn Resurslista. Konsultens avgift påförs direkt efter det att konsulten har slutfört en tilldelad aktivitet och rapporterat det.

Obs!     Som standard är fältet Påförs tillgängligt i Resurslista. Du kan också ange kostnadspåföring på fliken Kostnader i dialogrutan Resursinformation. Eventuella ”kostnader-per-tillfälle” för en resurs påförs alltid vid en aktivitets start, oavsett inställningen i fältet Påförs.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×