Paketera en presentation för CD eller USB-flash-enhet

Du kan skapa ett paket för presentationen och spara den på en CD-eller USB-enhet så att andra kan titta på din presentation på alla datorer. Vissa familjen kan anropa den här "publicera en presentation till en fil".

Spara ditt paket på en CD-skiva

 1. Sätt i en tom inspelnings bar CD-skiva (CD-R), en tom återskrivningsbar CD-skiva (CD-RW) eller en CD-RW (som innehåller befintligt innehåll som kan skrivas över) i disk enheten.

 2. Klicka på Arkivi PowerPoint, klicka på Exportera, klicka på Paketera presentation för CDoch klicka sedan på Paketera för CD.

 3. Ange ett namn på CD-skivan i rutan namn på CD i dialog rutan Paketera för CD .

 4. Om du vill lägga till en eller flera presentationer i paketet klickar du på Lägg till, markerar presentationen och klickar sedan på Lägg till. Upprepa det här steget för varje presentation som du vill lägga till.

  Tips: Om du lägger till fler än en presentation spelas de upp i den ordning som de visas i listan filer som ska kopieras . Använd pilknapparna till vänster i dialog rutan om du vill ordna om listan med presentationer.

 5. Om du vill lägga till extra filer som TrueType-teckensnitt eller länkade filer klickar du på alternativ.

  Paketera en presentation för cd

 6. Markera tillämpliga kryss rutor under inkludera de här filerna:

  Om du vill granska en presentation och leta efter dold och personlig information markerar du kryssrutan Kontrollera om det finns olämplig eller privat information i presentationerna.

  Dialogrutan Alternativ i Paketera för CD

 7. Stäng dialogrutan Alternativ genom att klicka på OK.

 8. Klicka på Kopiera till CDi dialog rutan Paketera för CD .

Spara ditt paket på en USB-flashenhet

 1. Sätt in ett USB-flashminne i en USB-port på datorn.

 2. Klicka på Arkivi PowerPoint, klicka på Exportera, klicka på Paketera presentation för CDoch klicka sedan på Paketera för CD.

 3. Ange ett namn på CD-skivan i rutan namn på CD i dialog rutan Paketera för CD .

 4. Om du vill lägga till en eller flera presentationer i paketet klickar du på Lägg till, markerar presentationen och klickar sedan på Lägg till. Upprepa det här steget för varje presentation som du vill lägga till.

  Tips: Om du lägger till fler än en presentation spelas de upp i den ordning som de visas i listan filer som ska kopieras . Använd pilknapparna till vänster i dialog rutan om du vill ordna om listan med presentationer.

 5. Om du vill lägga till extra filer som TrueType-teckensnitt eller länkade filer klickar du på alternativ.

  Paketera en presentation för cd

 6. Markera tillämpliga kryss rutor under inkludera de här filerna:

  Om du vill granska en presentation och leta efter dold och personlig information markerar du kryssrutan Kontrollera om det finns olämplig eller privat information i presentationerna.

  Dialogrutan Alternativ i Paketera för CD

 7. Stäng dialogrutan Alternativ genom att klicka på OK.

 8. Klicka på Kopiera till mappi dialog rutan Paketera för CD .

 9. I dialog rutan Kopiera till mapp väljer duBläddra.

 10. I dialog rutan Välj plats navigerar du till USB-flashminnet, markerar den eller en undermapp i den och klickar sedan på Välj.

  Mappen och sökvägen du valde läggs till i rutan plats i dialog rutan Kopiera till mapp .

 11. PowerPoint frågar om du vill ha länkade filer. Det är bäst att svara Ja för att se till att alla nödvändiga filer för presentationen ingår i paketet som sparas på USB-minnet.

  PowerPoint kopierar filer och när det är gjort öppnas ett fönster med hela paketet på USB-minnet.

Spara ditt paket på en CD-skiva

 1. Öppna den presentation du vill kopiera. Om du arbetar med en ny presentation som inte har sparats så sparar du den.

 2. Om du vill spara presentationen på en cd-skiva snarare än i ett nätverk eller på en lokal hårddisk sätter du in en cd-skiva i cd-enheten.

  Meddelanden: 

  • Du kan kopiera till en tom inspelningsbar cd-skiva (CD-R), en tom återskrivningsbar cd-skiva (CD-RW), eller en återskrivningsbar skiva som redan innehåller filer som kan skrivas över.

  • Om du kopierar presentationen till en cd i PowerPoint ska du se till att du kopierar alla filer på en gång. När den första uppsättningen filer har kopierats kan du inte lägga till fler filer på skivan med hjälp av PowerPoint. Du kan däremot använda Utforskaren till att kopiera ytterligare filer till en CD-R eller CD-RW som innehåller befintliga filer. Mer information finns i Windows-hjälpen.

 3. Klicka på fliken Arkiv.

 4. Klicka på spara & skicka, klicka på Paketera presentation för CDoch klicka sedan på Paketera för CDi den högra rutan.

 5. Om du vill välja vilka presentationer du vill kopiera och i vilken ordning de ska spelas upp gör du så här:

  • Om du vill lägga till en presentation klickar du på Lägg tilli dialog rutan Paketera för CD och väljer sedan den presentation som du vill lägga till i dialog rutan Lägg till filer och klickar på Lägg till. Upprepa det här steget för varje presentation som du vill lägga till. Upprepa det här steget om du vill lägga till andra relaterade icke-PowerPoint-filer i paketet.

   Obs!: Den presentation som är öppen visas automatiskt i listan Filer som ska kopieras. Filer som du länkat till presentationen tas med automatiskt, men de visas inte i listan Filer som ska kopieras.

  • Om du lägger till fler än en presentation visas presentationerna på en webbsida där du kan navigera till innehållet på cd-skivan i den ordning som de visas i listan Filer som ska kopieras i dialogrutan Paketera för CD. Om du vill ändra ordningen markerar du en presentation du vill flytta och klickar sedan på pilknapparna för att flytta presentationen uppåt eller nedåt i listan.

  • Om du vill ta bort en presentation eller fil från listan Filer som ska kopieras markerar du presentationen eller filen och klickar sedan på Ta bort.

 6. Klicka på Alternativ och gör sedan något eller båda av följande under Inkludera dessa filer:

  • Om du vill se till att filer som är länkade till presentationen inkluderas i paketet markerar du kryssrutan Länkade filer. Filer som är länkade till presentationen kan vara Microsoft Office Excel-kalkylblad som är kopplade till diagram, ljudfiler, filmklipp med mera.

  • Om du vill använda inbäddade TrueType-teckensnitt markerar du kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt.

   Meddelanden: 

   • Om presentationen för närvarande inte innehåller inbäddade teckensnitt och du markerar kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt så inkluderas teckensnitten när de paketeras. Kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt gäller för alla presentationer som kopieras, även länkade sådana.

   • Om presentationen redan innehåller inbäddade teckensnitt så gäller inställningen för presentationen att ta med inbäddade teckensnitt i PowerPoint automatiskt.

 7. Om du vill att andra användare ska ange ett lösenord innan de kan öppna eller redigera någon av de kopierade presentationerna så anger du lösenorden för att öppna, presentationen, redigera den eller båda under Förbättra säkerhet och sekretess.

  Lösenorden gäller för filer av typen .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml och .mht som har konverterats till .ppt-filer i de kopierade presentationerna. Om några av de filer du kopierar redan har tilldelats lösenord uppmanas du i PowerPoint att välja mellan att behålla tidigare tilldelade lösenord för filerna eller att åsidosätta dem med de nya lösenorden. Om du väljer att åsidosätta tidigare tilldelade lösenord gäller de inte längre för de kopierade versionerna av filerna. De godkänns dock fortfarande för den ursprungliga versionen.

 8. Om du vill granska en presentation och leta efter dold och personlig information markerar du kryssrutan Kontrollera om det finns olämplig eller privat information i presentationerna.

 9. Stäng dialogrutan Alternativ genom att klicka på OK.

 10. Gör något av följande:

  • Om du kopierar presentationen till ett nätverk eller en lokal hårddisk i datorn klickar du på Kopiera till mapp, anger ett namn och en plats och klickar sedan på OK.

  • Om du kopierar presentationen till en cd-skiva klickar du på Kopia till CD.

Spara ditt paket på en USB-flashenhet

 1. Öppna den presentation du vill kopiera. Om du arbetar med en ny presentation som inte har sparats så sparar du den.

 2. Sätt in ett USB-flashminne i en USB-port på datorn.

 3. Klicka på fliken Arkiv.

 4. Klicka på spara & skicka, klicka på Paketera presentation för CDoch klicka sedan på Paketera för CDi den högra rutan.

 5. Om du vill välja vilka presentationer du vill kopiera och i vilken ordning de ska spelas upp gör du så här:

  • Om du vill lägga till en presentation klickar du på Lägg tilli dialog rutan Paketera för CD och väljer sedan den presentation som du vill lägga till i dialog rutan Lägg till filer och klickar på Lägg till. Upprepa det här steget för varje presentation som du vill lägga till. Upprepa det här steget om du vill lägga till andra relaterade icke-PowerPoint-filer i paketet.

   Obs!: Den presentation som är öppen visas automatiskt i listan Filer som ska kopieras. Filer som du länkat till presentationen tas med automatiskt, men de visas inte i listan Filer som ska kopieras.

  • Om du lägger till fler än en presentation visas presentationerna på en webbsida där du kan navigera till innehållet på cd-skivan i den ordning som de visas i listan Filer som ska kopieras i dialogrutan Paketera för CD. Om du vill ändra ordningen markerar du en presentation du vill flytta och klickar sedan på pilknapparna för att flytta presentationen uppåt eller nedåt i listan.

  • Om du vill ta bort en presentation eller fil från listan Filer som ska kopieras markerar du presentationen eller filen och klickar sedan på Ta bort.

 6. Klicka på Alternativ och gör sedan något eller båda av följande under Inkludera dessa filer:

  • Om du vill se till att filer som är länkade till presentationen inkluderas i paketet markerar du kryssrutan Länkade filer. Filer som är länkade till presentationen kan vara Microsoft Office Excel-kalkylblad som är kopplade till diagram, ljudfiler, filmklipp med mera.

  • Om du vill använda inbäddade TrueType-teckensnitt markerar du kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt.

   Meddelanden: 

   • Om presentationen för närvarande inte innehåller inbäddade teckensnitt och du markerar kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt så inkluderas teckensnitten när de paketeras. Kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt gäller för alla presentationer som kopieras, även länkade sådana.

   • Om presentationen redan innehåller inbäddade teckensnitt så gäller inställningen för presentationen att ta med inbäddade teckensnitt i PowerPoint automatiskt.

 7. Om du vill att andra användare ska ange ett lösenord innan de kan öppna eller redigera någon av de kopierade presentationerna så anger du lösenorden för att öppna, presentationen, redigera den eller båda under Förbättra säkerhet och sekretess.

  Lösenorden gäller för filer av typen .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml och .mht som har konverterats till .ppt-filer i de kopierade presentationerna. Om några av de filer du kopierar redan har tilldelats lösenord uppmanas du i PowerPoint att välja mellan att behålla tidigare tilldelade lösenord för filerna eller att åsidosätta dem med de nya lösenorden. Om du väljer att åsidosätta tidigare tilldelade lösenord gäller de inte längre för de kopierade versionerna av filerna. De godkänns dock fortfarande för den ursprungliga versionen.

 8. Om du vill granska en presentation och leta efter dold och personlig information markerar du kryssrutan Kontrollera om det finns olämplig eller privat information i presentationerna.

 9. Stäng dialogrutan Alternativ genom att klicka på OK.

 10. Klicka på Kopiera till mappi dialog rutan Paketera för CD .

 11. I dialog rutan Kopiera till mapp väljer duBläddra.

 12. I dialog rutan Välj plats navigerar du till USB-flashminnet, markerar den eller en undermapp i den och klickar sedan på Välj.

  Mappen och sökvägen du valde läggs till i rutan plats i dialog rutan Kopiera till mapp .

 13. PowerPoint frågar om du vill ha länkade filer. Det är bäst att svara Ja för att se till att alla nödvändiga filer för presentationen ingår i paketet som sparas på USB-minnet.

  PowerPoint kopierar filer och när det är gjort öppnas ett fönster med hela paketet på USB-minnet.

PowerPoint för macOS innehåller inte funktionen "paketera presentation för CD".

I PowerPoint för macOS bäddas allt innehåll in som standard. Om du infogar ett ljud, en bild eller en video är en kopia av den medie filen inkluderad i PowerPoint-filen. Funktionen "paketera för CD" är inte tillräckligt, eftersom du redan har innehållet i PowerPoint-filen.

PowerPoint för webben stöder inte den här funktionen "packning", men det finns andra sätt att dela en färdig presentation med andra:

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×