PARAMETERS-deklarationer

Deklarerar namn och datatyp för varje parameter i en parameterfråga.

Syntax

PARAMETERS namn datatyp [, namn datatyp [,...]]

Deklarationen PARAMETERS innehåller följande element:

Element

Beskrivning

namn

Namnet på parametern. Tilldelas till egenskapen Name för Parameter-objektet och används till att identifiera parametern i samlingen Parameters. Du kan använda namn som en sträng som visas i en dialogruta när frågan körs i programmet. Text som innehåller blanksteg eller punkter ska sättas inom hakparenteser ([ ]). [Lågt pris] och [Börja rapporten vilken månad?] är till exempel giltiga som namn.

datatyp

En av de primära SQL-datatyperna i Microsoft Access eller en synonym.


Kommentarer

Du kan använda deklarationen PARAMETERS till att skapa en parameterfråga för frågor du kör ofta. En parameterfråga kan hjälpa dig att automatisera processen med att ändra frågevillkor. Med en parameterfråga måste koden ange parametrar varje gång frågan körs.

Deklarationen PARAMETERS är valfri, men när den ingår ska den stå före andra instruktioner, inklusive SELECT.

Om deklarationen innehåller fler än en parameter kan du avgränsa dem med kommatecken. Exemplet nedan innehåller två parametrar:

PARAMETERS [Low price] Currency, [Beginning date] DateTime;

Du kan använda namn men inte datatyp i WHERE- och HAVING-satser. I följande exempel förväntas två parametrar, och sedan tillämpas villkoren på posterna i tabellen Orders:

PARAMETERS [Low price] Currency, [Beginning date] DateTime;

SELECT OrderID, OrderAmount FROM Orders WHERE OrderAmount > [Low price] AND OrderDate >= [Beginning date];Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×