Passa in text i en textruta

Passa in text i en textruta

Publisher för Microsoft 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Om du skriver eller importerar mer text än vad som ryms i textrutan sparar Publisher texten som blir över i spillområdet, där du inte kan se den. Här är några förslag på hur du kan passa in texten i textrutan.

Anpassa text automatiskt

 1. Klicka någonstans i texten.

 2. På fliken format under verktyg för text ruta , i gruppen text klickar du på text passningoch gör något av följande:

  • Om du vill minska teckenstorleken tills det inte finns text i spillområdet klickar du på Förminska text i spillområde.

  • Om du vill att texten ska förminskas eller förstoras så att den anpassas till textrutan när rutans storlek ändras klickar du på Anpassa storlek.

Anpassa text manuellt

Här är några sätt att passa in text manuellt i en textruta:

 • Ändra textens storlek eller teckensnitt.

 • Ta bort text.

 • Öka textrutans storlek.

 • Minska radavståndet.

  Hur gör jag?

  1. Gå till fliken Start och klicka på dialogruteikonen Stycke Dialogruteikoner och klicka sedan på fliken Indrag och avstånd.

  2. Markera de alternativ du vill använda under Radavstånd.

 • Justera avståndet mellan alla tecken (knipning).

  Hur gör jag?

  1. Markera de stycken som du vill ändra.

  2. På fliken Format under Verktyg för textruta väljer du gruppen Teckensnitt, klickar på Teckenavstånd Knappen Teckenavstånd och sedan på Större avstånd.

  3. Gör något av följande i dialogrutan Teckenavstånd under Knipning:

   • Om du vill justera knipning automatiskt klickar du på något av de förinställda avståndsalternativen.

   • Om du vill justera knipning manuellt klickar du på Egen och anger en procent mellan 0,1 % och 600 % i rutan Med detta värde.

    Obs!: Knipning är bara tillgängligt om du arbetar med en publikation för tryckning.

 • Minska textrutans marginalstorlek.

  Hur gör jag?

  1. Högerklicka på textrutan och klicka sedan på Formatera textruta.

  2. Ange marginalernas inställningar under Marginaler för textruta på fliken Textruta.

 • Låta texten fortsätta i en annan textruta.

  Hur gör jag?

  När du kopplar textrutor fortsätter text som inte får plats i den första rutan i nästa textruta. En kedja av kopplade textrutor kallas en artikel och kan omfatta flera sidor.

  Använd kopplade rutor för att låta texten fortsätta i en annan textruta, skapa kolumner med olika bredder eller flytta text från spillområdet till en annan ruta.

  1. Klicka i den textruta som ska vara först i artikeln.

  2. Gå till fliken Format under Verktyg för textrutor och klicka på Skapa länk i gruppen Länka.

   Muspekaren ändras till en kanna Kanna för att länka textrutor. .

  3. Klicka i textrutan som ska vara nästa ruta i artikeln.

   Den här textrutan kopplas till den första rutan och eventuell text i spillområdet visas nu i den nästa rutan.

  4. Upprepa de här stegen om du vill koppla fler textrutor till artikeln.

Anpassa text automatiskt

 1. Klicka någonstans i texten.

 2. Peka på Autoanpassa textFormat-menyn och gör något av följande:

  • Om du vill minska teckenstorleken tills det inte finns text i spillområdet klickar du på Förminska text i spillområde.

  • Om du vill att texten ska förminskas eller förstoras så att den anpassas till textrutan när rutans storlek ändras klickar du på Anpassa storlek.

Anpassa text manuellt

Här är några sätt att passa in text manuellt i en textruta:

 • Ändra textens storlek eller teckensnitt.

 • Ta bort text.

 • Öka textrutans storlek.

 • Minska radavståndet.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på StyckeFormat-menyn och klicka på fliken Indrag och avstånd.

  2. Markera de alternativ du vill använda under Radavstånd.

 • Justera avståndet mellan alla tecken (knipning).

  Hur gör jag?

  1. Markera de stycken som du vill ändra.

  2. Klicka på TeckenavståndFormat-menyn.

  3. Gör något av följande i dialogrutan Teckenavstånd under Knipning:

   • Om du vill justera knipning automatiskt klickar du på något av de förinställda avståndsalternativen.

   • Om du vill justera knipning manuellt klickar du på Egen och anger en procent mellan 0,1 % och 600 % i rutan Med detta värde.

    Obs!: Knipning är bara tillgängligt om du arbetar med en publikation för tryckning.

 • Minska textrutans marginalstorlek.

  Hur gör jag?

  1. Markera textrutan.

  2. Klicka på TextrutaFormat-menyn.

  3. Klicka på fliken Textruta i dialogrutan Formatera textruta.

  4. Ange marginalernas inställningar under Marginaler för textruta.

 • Låta texten fortsätta i en annan textruta.

  Hur gör jag?

  När du kopplar textrutor fortsätter text som inte får plats i den första rutan i nästa textruta. En kedja av kopplade textrutor kallas en artikel och kan omfatta flera sidor.

  Använd kopplade rutor för att låta texten fortsätta i en annan textruta, skapa kolumner med olika bredder eller flytta text från spillområdet till en annan ruta.

  1. Klicka i den textruta som ska vara först i artikeln.

  2. I verktygsfältet koppla text rutor klickar du på Skapa länk för text ruta Bild av knapp .

   Muspekaren ändras till en kanna Kanna för att länka textrutor. .

  3. Klicka i textrutan som ska vara nästa ruta i artikeln.

   Den här textrutan kopplas till den första rutan och eventuell text i spillområdet visas nu i den nästa rutan.

  4. Upprepa de här stegen om du vill koppla fler textrutor till artikeln.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×