PERIODER (Funktionen PERIODER)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av PERIODER i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar antal perioder som erfordras för att uppnå ett slutvärde med periodiska fasta betalningar och en fast ränta.

Syntax

PERIODER(ränta;betalning;nuvärde;[slutvärde];[typ])

Se NUVÄRDE för en fullständig beskrivning av argumenten till PERIODER och för mer information om annuitetsfunktioner.

Syntaxen för funktionen PERIODER har följande argument:

  • Ränta    Obligatoriskt. Detta är räntan per period.

  • Betalning    Obligatoriskt. Detta är den betalning som görs varje period. Den kan inte ändras under annuitetens giltighet. Typiskt för argumentet betalning är att det innehåller amortering och ränta men inga andra avgifter eller pålagor.

  • Nuvärde    Obligatoriskt. Detta är det nuvarande värdet eller det nuvarande värdet av summan av ett antal framtida betalningar.

  • Slutvärde    Valfritt. Detta är det värde eller saldo som önskas när den sista betalningen har gjorts. Om slutvärde utelämnas antas argumentet vara 0 (det framtida värdet för ett lån är t.ex. 0).

  • Typ    Valfritt. Värdet är 0 eller 1 och anger när betalningarna ska göras.

Typ är

Om betalning ska göras

0 eller utelämnat

I slutet av perioden

1

I början av perioden

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

0,12

Årlig räntesats

-100

Betalning varje period

-1000

Nuvärde

10000

Slutvärde

1

Förfallodagen i början av perioden (se ovan)

Formel

Beskrivning

Live-resultat

=PERIODER(A2/12;A3;A4;A5;1)

Investeringsperioder enligt villkoren ovan

59,6738657

=PERIODER(A2/12;A3;A4;A5)

Investeringsperioder enligt villkoren ovan, utom när betalningarna görs i början av perioden

60,0821229

=PERIODER(A2/12;A3;A4)

Investeringsperioder enligt villkoren ovan, utom när slutvärdet är noll

-9,57859404

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×