Placera formerna i organisationsschemat

När du har Visio organisationsschemat (organisationsschema) finns det ett antal olika sätt att ordna om formerna. Du kanske till exempel vill ha mer avstånd mellan figurerna, dölja underordnade former eller ändra layouten för figurerna.

Ändra layouten på figurer

Du kan använda kommandot Ordna underordnade om du vill välja layout för varje rapporteringsstruktur. Du kanske till exempel vill att cheferna ska visas högst upp, att cheferna ska placeras vågrätt nedanför och att de underordnade befattningarna ska placeras lodrätt under cheferna, som i följande bild.

Former med företagsledningen överst, avdelningschefer vågrätt under ledningen och underordnade positioner lodrätt under avdelningscheferna.

 1. Öppna organisationsschemat som innehåller formerna du vill ordna.

 2. Högerklicka på en form och välj Underordnade >Ordna underordnade.

 3. Klicka på något av layoutalternativen och klicka på OK.

Visa eller dölja underordnade

 1. Klicka på den överordnade formen på formerna som du vill visa eller dölja.

 2. Klicka på Visa/dölj underordnade i gruppen Ordna på fliken Organisationsschema.

  Alla underordnade och alla former under dem visas eller döljs.

Ändra avståndet mellan former

Du kan föra former närmare varandra eller sprida ut dem.

 • På fliken Organisationsschema klickar du på ikonerna + eller - bredvid Avstånd för att öka eller minska avståndet.

 • Om du vill ange anpassade avståndsvärden klickar du på fliken Organisationsschema och sedan på dialogruteprogrammet i gruppen Ordna. I dialogrutan Avstånd klickar du på Anpassadoch sedan på Värden för att ange ett mer exakt avstånd.

Placera formerna automatiskt

Om du vill Visio välja den bästa layouten för figurerna klickar du på kommandot Ändra layout.

Obs!: Kommandot Ändra layout behåller alla layoutalternativ som du har använt (till exempel Lodrät layout)och skapar sedan den bästa ordningen utan att ändra de inställningarna.

 1. Öppna sidan med det organisationsschema som du vill skapa en ny organisation.

 2. På fliken Organisationsschema klickar du på Ändra layout.

Ändra layouten på figurer

Du kan använda kommandot Ordna underordnade om du vill välja layout för varje rapporteringsstruktur. Du kanske till exempel vill att cheferna ska visas högst upp, att cheferna ska placeras vågrätt nedanför och att de underordnade befattningarna ska placeras lodrätt under cheferna, som i följande bild.

Former med företagsledningen överst, avdelningschefer vågrätt under ledningen och underordnade positioner lodrätt under avdelningscheferna.

 1. Öppna organisationsschemat som innehåller formerna du vill ordna.

 2. Högerklicka på en form och välj Ordna underordnade.

 3. Klicka på något av layoutalternativen och klicka på OK.

Visa eller dölja underordnade

 1. Klicka på den överordnade formen på formerna som du vill visa eller dölja.

 2. Klicka på Visa/dölj underordnade i gruppen Ordna på fliken Organisationsschema.

  Alla underordnade och alla former under dem visas eller döljs.

Ändra avståndet mellan former

Du kan föra former närmare varandra eller sprida ut dem.

 1. Klicka på Ändra avståndfliken Organisationsschema.

 2. I dialogrutan Avstånd väljer du det avstånd du vill använda och väljer sedan vilka figurer eller sidor som du vill använda det avståndet på.

 3. Välj Anpassadoch klicka sedan på Värden om du vill ange ett mer exakt avstånd.

Placera formerna automatiskt

Om du vill Visio välja den bästa layouten för figurerna klickar du på kommandot Ändra layout.

Obs!: Kommandot Ändra layout behåller alla layoutalternativ som du har använt (till exempel Lodrät layout)och skapar sedan den bästa ordningen utan att ändra de inställningarna.

 1. Öppna sidan med det organisationsschema som du vill skapa en ny organisation.

 2. På fliken Organisationsschema klickar du på Ändra layout.

Ändra layouten på figurer

Du kan använda kommandot Ordna underordnade om du vill välja layout för varje rapporteringsstruktur. Du kanske till exempel vill att cheferna ska visas högst upp, att cheferna ska placeras vågrätt nedanför och att de underordnade befattningarna ska placeras lodrätt under cheferna, som i följande bild.

Former med företagsledningen överst, avdelningschefer vågrätt under ledningen och underordnade positioner lodrätt under avdelningscheferna.

 1. Öppna organisationsschemat som innehåller formerna du vill ordna.

 2. Klicka på en överordnad form och klicka sedan på någon av layoutknapparna i verktygsfältet Organisationsschema.

  Tips: Om du vill öppna verktygsfältet högerklickar du på ett öppet verktygsfält och klickar sedan på Organisationsschema på snabbmenyn.

 3. Klicka på något av justeringsalternativen.

  De underordnade formerna under den markerade formen ordnas därefter.

Visa eller dölja underordnade

 1. Klicka på den överordnade formen på formerna som du vill visa eller dölja.

 2. På menyn Organisation klickar du antingen på Dölj underordnade eller Visa underordnade.

  Alla underordnade och alla former under dem visas eller döljs.

Ändra avståndet mellan former

Du kan föra former närmare varandra eller sprida ut dem.

 1. Klicka på Ändra avståndmenyn Organisationsschema.

 2. I dialogrutan Avstånd väljer du det avstånd du vill använda och väljer sedan vilka figurer eller sidor som du vill använda det avståndet på.

 3. Välj Anpassadoch klicka sedan på Värden om du vill ange ett mer exakt avstånd.

Placera formerna automatiskt

Om du vill Visio välja den bästa layouten för figurerna klickar du på kommandot Ändra layout.

Obs!: Kommandot Ändra layout behåller alla layoutalternativ som du har använt (till exempel Lodrät layout)och skapar sedan den bästa ordningen utan att ändra de inställningarna.

 1. Öppna sidan med det organisationsschema som du vill skapa en ny organisation.

 2. På menyn Organisationsschema klickar du på Ändra layout.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×