Prioritetsordningen för operationer i Excel

Ibland kan beräkningsordningen påverka resultatet av formeln. Därför är det viktigt att du förstår hur ordningen fastställs och hur du kan ändra ordningen för att få fram det resultat du vill ha.

 • Beräkningsordning

  Formler beräknar värden i en särskild ordning. En formel i Excel börjar alltid med ett likhetstecken (=). I Excel tolkas tecknen efter likhetstecknet som en formel. Efter likhetstecknet följer de element som ska beräknas (operanderna), till exempel konstanter eller cellreferenser. Dessa skiljs åt av operatorer. Formeln beräknas från vänster till höger, enligt en särskild ordning för varje operator i formeln.

 • Prioritetsordning för operatorer i Excel-formler

  Om du kombinerar flera operatorer i en enstaka formel utförs operationerna i den ordning som visas i tabellen nedan. Om en formel innehåller operatorer med samma prioritet, till exempel om en formel innehåller både en multiplikations-och divisions operator – beräknas operatorerna från vänster till höger.

  Operator

  Beskrivning

  : (kolon)

  (enkelt blanksteg)

  , (komma)

  Referensoperatorer

  Negation (som i –1)

  %

  Procent

  ^

  Exponentiering

  * och /

  Multiplikation och division

  + och –

  Addition och subtraktion

  &

  Sammanfogar två textsträngar

  =
  < >
  <=
  >=
  <>

  Jämförelse

 • Använda parenteser i Excel-formler

  Om du vill ändra beräkningsordningen omsluter du den del som ska beräknas först med parenteser. Följande formel ger resultatet 11 eftersom multiplicering utförs före addition. Formeln multiplicerar 2 med 3 och lägger sedan till 5.

  =5+2*3

  Om du använder parenteser för att ändra syntaxen kan du först addera 5 och 2 och sedan multiplicera resultatet med 3 och få resultatet 21.

  =(5+2)*3

  I exemplet nedan gör parenteserna runt första delen av formeln att B4+25 beräknas först, och sedan divideras resultatet med summan av värdena från D5, E5 och F5.

  =(B4+25)/SUMMA(D5:F5)

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×