Procent färdigt (fält)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fälten procent färdigt innehåller den aktuella statusen för en aktivitet, uttryckt som procent av aktivitetens varaktighet som har slutförts. Du kan ange procent färdigt, eller så kan du låta Project beräkna det åt dig baserat på faktisk varaktighet.

Det finns flera kategorier av fälten procent färdigt.

Datatyp    Procent

Procent (%) Slutför (aktivitets fält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När en aktivitet först skapas är procent färdigt noll procent. När du anger verklig varaktighet, återstående varaktighet eller verkligt arbete (som påverkar verklig varaktighet) beräknas procent färdigt på följande sätt:

Procent färdigt = (verklig varaktighet/varaktighet) * 100

Om fältet procent färdigt är inställt på ett värde som är större än noll anges det schemalagda start datumet automatiskt om du inte har angett ett faktiskt start datum ännu. Om fältet procent färdigt är inställt på 100 anges det schemalagda slutdatumet i fältet verkligt slut.

Om du skriver ett värde i fältet procent färdigt beräknas verklig varaktighet och återstående varaktighet automatiskt. Om du anger ett värde i fältet Verklig varaktighet eller återstående varaktighet beräknas de andra fälten automatiskt.

Användningsområden    Lägg till fältet procent färdigt i en aktivitets lista när du vill visa, filtrera eller redigera procent färdigt för en aktivitet.

Exempel    Aktiviteten "Skriv förslag" är schemalagd för en varaktighet på 10 dagar. De tilldelade resurserna har arbetat med aktiviteten i fem dagar. Project beräknar att aktiviteten är 50 procent färdig.

Du hade dessutom beräknat en varaktighet på tre dagar för aktiviteten "leda kund möten". De tilldelade resurserna rapporterade att de är gjorda. Ange 100i fältet procent färdigt. Fältet Verklig varaktighet ändras till tre dagar och fältet verkligt slut ändras till det schemalagda slutdatumet.

Obs!    Ändringar av aktivitetens procent färdigt-värde påverkar normalt värdet för verkligt arbete. Ändringar av värdet verkligt arbete påverkar också aktivitetens procent färdigt-värde. Du kan ändra den här standardinställningen och ha procent färdigt och verkligt arbete oberoende av varandra i dialog rutan projekt alternativ .

Du kan bestämma om ändringar av total procent färdigt ska fördelas genom rapport datumet eller till slutet av aktivitetens verkliga varaktighet hittills. Du kan göra det i dialog rutan Project-alternativ .

När du anger procent färdigt kan Project justera verkligt och återstående arbete kring det aktuella rapport datumet. Om du föredrar kan du lämna de här uppföljnings fälten i projektet enligt ursprungligen schemalagda, även om färdigt arbete visas i framtiden eller återstående arbete visas förfluten. Du kan också göra det i dialog rutan projekt alternativ .

Du kan ange rapport datum till ett annat datum än dagens datum i dialog rutan projekt information .

Procent färdigt anger statusen för aktivitetens varaktighet hittills. I procent slutfört arbete visas däremot hur mycket arbete som har slutförts för aktiviteten hittills.

Procent (%) Slutför (tidfasat aktivitets fält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När en aktivitet först skapas är den tidfasade procent färdigt noll. När du anger verklig varaktighet, återstående varaktighet eller verkligt arbete (som påverkar verklig varaktighet) beräknas procent färdigt på följande sätt:

Procent färdigt = (verklig varaktighet/varaktighet) * 100

Den totala procent färdigt delas och fördelas sedan över hela varaktigheten.

Användningsområden    Lägg till fältet komplett i tidsfördelad delen av vyn aktivitets användning när du vill visa eller redigera procent färdigt för en aktivitet under en viss tids period. Om du vill visa total procent färdigt för aktiviteten granskar du fältet procent färdigt i den tidfasade delen av vyn aktivitets användning eller annan aktivitetsvy.

Exempel    Aktiviteten "Skriv förslag" är schemalagd för en varaktighet på 10 dagar. De tilldelade resurserna har arbetat med aktiviteten i fem dagar. Du lägger till fältet procent färdigt i den tidfasade delen av vyn aktivitets användning och ser att för den här aktiviteten visas 10 procent i celler för var och en av de fem dagarna för total summan för 50 procent. Du hade beräknat en varaktighet på två dagar för aktiviteten "leda kund möten". De tilldelade resurserna rapporterade att de är gjorda. I fältet procent färdigt i den tidfasade delen av vyn aktivitets användning anger du 50 i var och en av de två cellerna.

Obs!    Du kan bestämma om redigering av total procent färdigt ska fördelas genom rapport datumet eller till slutet av aktivitetens verkliga varaktighet hittills. Du kan göra det i dialog rutan Project-alternativ .

När du anger procent färdigt kan Project justera verkligt och återstående arbete kring det aktuella rapport datumet. Om du föredrar kan du lämna de här uppföljnings fälten i projektet enligt ursprungligen schemalagda, även om färdigt arbete visas i framtiden eller återstående arbete visas förfluten. Du kan också göra det i dialog rutan projekt alternativ .

Du kan ange rapport datum till ett annat datum än dagens datum i dialog rutan projekt information .

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×