Procent (%) fysiskt klart (aktivitetsfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp    Procent

Posttyp    Angett

Beskrivning    Fältet Procent (%) fysiskt klart innehåller ett procentvärde för fysiskt slutfört arbete. Värdet kan användas som ett alternativ till beräkning av BKUA (budgeterade kostnaden för utfört arbete). Fältet kallas också Upparbetat värde för procent färdigt.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Procent (%) fysiskt klart i en aktivitetsvy och ange värden om det beräknade värdet för fysiskt slutfört arbete inte är ett bra mått för verkligt utfört eller uppmätt arbete. Till skillnad från fältet Procent (%) färdigt är fältet Procent (%) fysiskt klart oberoende av värdena för total eller verklig varaktighet, som används av fältet Procent (%) färdigt för beräkning av BKUA.

Exempel    I ett projekt ska en vägg muras. 100 tegelstenar ska muras ovanpå varandra i fem rader. De 20 tegelstenarna i den första raden tar 20 minuter att mura, men den andra raden tar 25 minuter att mura, eftersom tegelstenarna måste lyftas lite högre. Den tredje raden tar 30 minuter, den fjärde raden tar 35 minuter och den sista raden tar 40 minuter att mura. Det blir totalt 150 minuter. Projektet kan anses vara fysiskt slutfört till 60 procent (60 av 100 tegelstenar) när de tre första raderna har slutförts. Med avseende på varaktighet är jobbet dock bara slutfört till 50 procent, eftersom bara 75 av 150 minuter har slutförts. Du lägger till fältet Procent (%) fysiskt klart i vyn Gantt-schema, så att du kan ange och följa upp aktivitetens förlopp.

Beroende på hur du får betalt för arbetet eller på hur värdet tjänas in (per tegelsten eller per timme) kan du välja värdet för procent klart eller fysiskt procent klart i analysen för upparbetat värde.

Obs!     Som standard används fältet Procent (%) färdigt som metod för upparbetat värde, men för lämpliga aktiviteter kan du ange att fältet Procent (%) fysiskt klart ska användas i stället.

Du kan också ange metod för upparbetat värde i dialogrutan Aktivitetsinformation.

Du kan ange en standardmetod för upparbetat värde för alla nya aktiviteter i dialogrutan Project-alternativ. Du kan också välja vilken av de 11 tillgängliga originalplanerna som ska användas för beräkning av upparbetade värden.

Fältet Procent (%) fysiskt klart är tillgängligt som standard i tabellen Uppföljning.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×