Profildata för att visa statistik (Power Query)

Med dataprofileringsverktygen får du intuitiva sätt att rensa, omvandla och förstå frågedata, till exempel viktig statistik och distributioner. Med hjälp av kommandot Räkna rader kan du också räkna antalet rader för alla dina frågedata.

Som standard profilerar Power Query data över de första 1 000 raderna. Om du vill ändra så att profilen fungerar över hela datauppsättningen väljer du i det nedre vänstra hörnet i redigeringsredigeraren antingen Kolumnprofilering baserat på 1 000 rader eller kolumnprofilering baserat på hela datauppsättningen.   

 1. Om du vill öppna en fråga letar du upp en tidigare inläst från Power Query-redigeraren, markerar en cell i dina data och väljer sedan Fråga > Redigera. Mer information finns i Skapa, läsa in eller redigera en fråga i Excel.

 2. Välj Visa.

 3. Markera ett eller flera av de element som du vill visa i gruppen Förhandsgranska data:

Alternativ för dataprofilering på fliken Visa i menyfliksområdet i Power Query-redigeraren

Det som följer är mer detaljerad information om tillgänglig statistik och ytterligare steg du kan göra. 

Snabbkommandon

För att ytterligare rensa data när du visar profiler är följande kommandon tillgängliga när du klickar på Mer (...) längst ned till höger i de olika dialogrutorna: Behåll dubbletter ,Behåll fel ,Ta bort dubbletter, Ta bort tomma,Ta bort fel och Ersätt fel. Mer information finns i Behålla eller ta bort dubblettrader, Ta bort eller behålla radermed fel och Ersätt värden.

Kolumnkvalitet   

Visar dataprofiler som anger nyckelprocent i ett stapeldiagram med tre kategorier: Giltig (grön), Fel (röd), Tom (mörkgrått) för varje kolumn.

De tre kvalitetsvärdena

Hovra över visningen för att se en sammanfattningssammanfattning. Välj Mer (...) för ytterligare kommandon som ska utföras.

Popup-menyn med kvalitetsvärden

Tips!    Om du ännu inte har ställt in alternativen i gruppen Förhandsgranskning i menyfliksområdet kan du snabbt se profildata med kolumnkvalitet genom att högerklicka på den tunna mörkgrå stapeln och sedan välja Visa högsta kvalitet-kolumn. Du kan också snabbt kopiera datavärdena.

Kolumndistribution   

Visar en visualisering av frekvens och fördelning under varje kolumn och sorteras i fallande ordning efter värdet med den högsta frekvensen.

Distributionsdiagrammen

Hovra över punktobjekten för att se en sammanfattningsöversikt. Välj Mer (...) för ytterligare kommandon som ska utföras.

Popup-fönster för distributionsdiagram

Kolumnprofil: Kolumnstatistik och värdedistribution   

Visar en mer omfattande vy av varje kolumn och den statistik som hör till den.

Kolumnstatistik och värdedistributionsvyer

tips Längst    till höger väljer du Mer (...) för att kopiera data.

Du kan dessutom göra följande:

 • Hovra över varje stapel i diagrammet för att se mer information. Om du vill filtrera fältet väljer du Lika med eller Är inte lika med. För ytterligare kommandon väljer du Mer (...) eller högerklickar på fältet.

  Ett popup-diagram med värdedistributionsstapel

 • Längst till höger väljer du Mer (...), gruppera efter och väljer sedan ytterligare kommandon, som varierar beroende på datatypen.


  Ett exempel på ytterligare Group By-kommandon
  Du kan fortsätta att interagera med enskilda värden i diagrammet.

Ofta vill du se antalet rader som returneras efter att du har fått data. Kommandot Antal rader returnerar det faktiska radantalet för data och påverkas inte av inställningen Kolumnprofil.

 1. Om du vill öppna en fråga letar du upp en tidigare inläst från Power Query-redigeraren, markerar en cell i dina data och väljer sedan Fråga > Redigera. Mer information finns i Skapa, redigera och läsa in en fråga i Excel (Power Query).

 2. Välj Omvandla> och räkna rader.

 3. Du kan också välja fliken Omvandla under Talverktyg och välja Konvertera till tabell eller Konvertera till lista så att du kan läsa in resultatet till ett kalkylblad.

 4. Du kan också använda de olika talkommandona i gruppen Omvandla. Mer information finns i Lägga till en kolumn baserat på en datatyp.

Mer information finns i

Power Query för Excel-hjälp

Använda verktygen för dataprofilering (docs.com)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×