Projektledningsmål: Hantera risker i projektet

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Mediebild

Risker i ett projekt avgörs av två saker:

  1. Det negativa resultatet av en projektaktivitet.

  2. Sannolikheten att resultatet kommer att inträffa.

Eller Risk=Inverkan x sannolikhet

En projektledare kan t.ex. anse att det finns en risk att strömmen ska gå innan projektets slutrapport hinner skrivas ut. Men eftersom ett strömavbrott är osannolikt, kan risken med största säkerhet ignoreras. En mer rimlig risk att ta med i beräkningen kan vara att inget tryckeri finns tillgängligt för en mer komplex, högkvalitativ aktieägarrapport. För denna risk bör projektledaren planera in mer tid för utskrift av rapporter.

Fler artiklar i den här serien med instruktioner för projektledning finns i Översikt över projektledning.

Tips om projektledning innan du börjar ...

Exempel på aktiviteter med hög risk

Några vanliga aktiviteter och händelser som kan öka risken i ett projekt.

Riskabel aktivitet

Beskrivning

Kritiska aktiviteter

Var extra uppmärksam på aktiviteter som finns på den kritiska linjen. De innebär större risker eftersom de har störst inverkan på projektets slutdatum.

Leverantörsaktiviteter

När du tecknar avtal med en leverantör kan du begära mer frekventa eller detaljerade framstegsrapporter än du skulle be dina egna gruppmedlemmar om.

Leverantörsaktiviteter som inträffar i slutet av ett projekt innebär fler risker än leverantörsaktiviteter vid andra tidpunkter. Leverantörer omfattar både kontrakterade personer utanför ditt företag och anställda från andra delar av ditt företag. Eftersom du har mindre kontroll över dessa än dem i din egen grupp, bör bägge behandlas på samma sätt gällande risker för ett projekts resultat.

Oerfarna gruppmedlemmar

Att tilldela oerfarna arbetstagare arbete i slutet av projektet äventyrar projektets slutdatum, eftersom de kan behöva mer upprampningstid. Minimera den här risken genom att schemalägga tillräcklig upprampningstid för nya arbetstagare.

Projekt som har längre än ett års varaktighet

Projekt som tar längre tid än ett år har fler inriktningar och innebär därmed fler risker som resurstillgänglighet, tekniska förändringar, förändringar på marknaden och så vidare.

För många aktiviteter som infaller samtidigt

Kontrollera om alltför många aktiviteter har schemalagts samtidigt. Även om dessa aktiviteter utförs av olika personer innebär det risker för projektet om för många av dem sker samtidigt -- särskilt mot slutet av projektet.

Utforma ett schema i rätt ordning

Nya projektledare gör misstaget att länka aktiviteter innan de disponerar dem. Det kan leda till förvirring och att man tar ett steg tillbaka. När du påbörjar ett nytt projekt bör du lista och gruppera aktiviteterna först så att du ser hela omfattningen av projektet och dess målsättningar. Sedan kan du börja länka aktiviteter för att få fram det bästa schemat.

Att ignorera det förgångna

Om du inte lär dig av misstag inom projekt kommer du med all säkerhet att upprepa dem i framtida projekt. Projekt avslutas ofta med slutliga dokument i syfte att minimera upprepade risker för framtida projekt.

Hur du hanterar risker

Här är några knep som projektledare använder för att hantera projektrisker.

Undvik risken   

Om en projektaktivitet resulterar i allvarliga konsekvenser, är undvikande en bra regel. Om du till exempel använder en tillverkningsprocess samtidigt för två slutprodukter kan detta äventyra projektets tidsplan. I stället kan en projektledare undvika risken med hjälp av en löpande tillverkningsprocess.

Minska risken   

Hitta sätt att minska sannolikheten för en risk. Exempelvis kanske du bestämmer dig för att använda en förenklad och välkänd tillverkningsprocess om en mer innovativ och kostsam tar för lång tid att installera.

Överföra risken   

Ta kontroll över risken genom att överföra den till en extern leverantör. Om till exempel dokumentationen för en dators undersystem är för stor i omfattning för att interna resurser ska kunna slutföra den i tid, kan du kontraktera delar av den till en extern leverantör.

Lär dig av risken   

Alla risker är inte dåliga. Risker kan även öppna dörren för nya möjligheter. Om du till exempel efter att ha utforskat risker i projektet inser att en programvaras undersystem som utvecklas som en del av en större tillverkningsprocess i sig är marknadsmässigt, kanske du vill ge dina bästa tekniker i uppdrag att vidareutveckla systemet. Att ta erfarna tekniker från ett projekt innebär ytterligare risker i projektet, men i det här fallet kanske det uppvägs av fördelarna.

Hantera risker

Skapa eller uppdatera en originalplan eller interimsplan

Om du vill följa upp schemat för aktiviteter som är en risk måste du lära dig hur du ställer in original planer för projektet.

Visa resursarbetsbelastning och tillgänglighet

Se hur effektivt resurserna används i projektet och om du behöver göra några justeringar för överbelagda eller underbelagda resurser.

Följ upp ditt schema

Ta reda på var potentiella risker ligger med aktivitetsuppdateringar från gruppmedlemmar. Du kan smidigt följa utvecklingen med hjälp av ett Gantt-schema eller så kan du använda dig av en sofistikerad EV-analys.

Visa projektets kritiska linje

Visa aktiviteter som har störst inverkan på projektets slutdatum. Upptäck risker med ditt schema genom att titta på de här aktiviteterna.

Välj rätt vy för projektschemat

Riskerna i ett projekt kan inte förutses med bara en vy. Känn dig trygg genom att utforska projektrisker med hjälp av en mängd olika vyer.

Hitta problem med en EV-analys

EV-analysen hjälper dig att upptäcka risker för framstegen genom att ställa frågor som ”Hur mycket pengar ska vi ha spenderat utifrån hur mycket arbete som har gjorts i projektet?” eller ”Kommer vi att bli klara i tid?”

Förstå avvägningar vid hantering av ett projekt

När du hanterar ett projekt gällande risker kommer du att flytta runt aktiviteter i schemat. Alla ändringar du gör i ett projekt görs på bekostnad av tid, pengar eller omfattning.

Lär dig att schemalägga aktiviteter i Project

När du planerar för fara och justerar schemat kan aktiviteterna flyttas oväntat till Project. Förstå det stora "Varför?" bakom projektets kraftfulla schemaläggnings motor.

Hitta risker som är förknippade med kostnader

När du har angett projektkostnader kan du granska dem för att vara säker på att du inte har skapat risker för din budget.

Gå tillbaka till Projektöverblick.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×