Projicera värden i en serie

Om du behöver prognostisera kostnader för nästa år eller projicera de förväntade resultaten för en serie i ett vetenskapligt experiment kan du använda Microsoft Office Excel för att automatiskt generera framtida värden som baseras på befintliga data eller automatiskt generera uppextrapolerade värden som baseras på linjär trend eller tillväxt trend beräkningar.

Du kan fylla i en serie värden som passar en enkel linjär trend eller en exponentiell tillväxt trend genom att använda kommandot fyllningshandtag eller serien . Om du vill utöka komplexa och icke-linjära data kan du använda kalkyl blads funktioner eller regressionsanalys verktyget i tillägget Analysis ToolPak.

I en linjär serie läggs värdet i steget, eller skillnaden mellan det första och nästa värdet i serien, till startvärdet och läggs till i alla efterföljande värden.

Startmarkering

Utökad linjär serie

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

Gör så här om du vill fylla i en serie för en linjär:

 1. Markera minst två celler som innehåller de inledande värdena i trenden.

  Om du vill öka noggrannheten i trenden väljer du ytterligare start värden.

 2. Dra Fyllnings handtaget i den riktning som du vill fylla med ökande värden eller minskande värden.

  Om t ex de valda start värdena i cellerna C1: E1 är 3, 5 och 8 drar du fyllnings handtaget till höger för att fylla med ökande trend värden eller drar det till vänster för att fylla med minskande värden.

Tips: Om du vill styra hur serierna skapas manuellt eller om du vill använda tangent bordet för att fylla i en serie klickar du på kommandot serie (flikenStart , gruppen redigering , knappen fyllning ).

I en tillväxt serie multipliceras startvärdet med stegvärdet för att få nästa värde i serien. Den resulterande produkten och varje efterföljande produkt multipliceras sedan med stegvärdet.

Startmarkering

Utökad tillväxt serie

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2,3

4,5, 6,75, 10,125

Om du vill fylla i en serie för en tillväxt trend gör du följande:

 1. Markera minst två celler som innehåller de inledande värdena i trenden.

  Om du vill öka noggrannheten i trenden väljer du ytterligare start värden.

 2. Håll ned höger musknapp och dra Fyllnings handtaget i den riktning som du vill fylla med ökande värden eller minskande värden, släpp mus knappen och klicka sedan på exponentiell trend på snabbmeny.

Om t ex de valda start värdena i cellerna C1: E1 är 3, 5 och 8 drar du fyllnings handtaget till höger för att fylla med ökande trend värden eller drar det till vänster för att fylla med minskande värden.

Tips: Om du vill styra hur serierna skapas manuellt eller om du vill använda tangent bordet för att fylla i en serie klickar du på kommandot serie (flikenStart , gruppen redigering , knappen fyllning ).

När du klickar på kommandot serie kan du manuellt styra hur en linjär trend eller tillväxt trend skapas och sedan använda tangent bordet för att fylla i värden.

 • I en linjär serie används startvärdena för minsta kvadrat-algoritmen (y = mx + b) för att generera serien.

 • I en tillväxt serie används startvärdena i algoritmen för exponentiella kurvor (y = b * m ^ x) för att generera serien.

I båda fallen ignoreras stegvärdet. Den serie som skapas motsvarar de värden som returneras av funktionen TREND eller EXPTREND.

Om du vill fylla i värdena manuellt gör du följande:

 1. Markera den cell där du vill starta serien. Cellen måste innehålla det första värdet i serien.

  När du klickar på kommandot serie ersätter den serie de ursprungligen valda värdena. Om du vill spara de ursprungliga värdena kopierar du dem till en annan rad eller kolumn och skapar sedan serien genom att välja de kopierade värdena.

 2. Gå till fliken Start och klicka på Fyll och sedan på Serie i gruppen Redigering.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill fylla serien i kalkyl bladet klickar du på kolumner.

  • Om du vill fylla serien i kalkyl bladet klickar du på rader.

 4. I rutan steg värde anger du det värde som du vill öka serien med.

Serie typ

Resultat för steg värde

Linjär

Stegvärdet läggs till det första startvärdet och adderas sedan till vart och ett av följande värden.

Exponentiell

Det första startvärdet multipliceras med stegvärdet. Den resulterande produkten och varje efterföljande produkt multipliceras sedan med stegvärdet.

 1. Klicka på linjär eller exponentiellunder typ.

 2. I rutan stopp värde anger du det värde som du vill stoppa serien med.

Obs!: Om det finns fler än ett start värde i serien och du vill att Excel ska generera trenden markerar du kryss rutan trend .

När du har befintliga data för vilka du vill bedöma en trend kan du skapa en trendlinje i ett diagram. Om du till exempel har ett diagram i Excel som visar försäljnings data för de första flera månaders perioderna kan du lägga till en trend linje till diagrammet som visar den allmänna trenden för försäljning (ökande eller fallande eller fasta) eller som visar den planerade trenden för månader.

I den här proceduren förutsätts det att du redan har skapat ett diagram som baseras på befintliga data. Om du inte har gjort det kan du läsa avsnittet skapa ett diagram.

 1. Klicka på diagrammet.

 2. Klicka på dataserie som du vill lägga till en trendlinje eller glidande medelvärde.

 3. Klicka på trend linjei gruppen analys på fliken layout och klicka sedan på den typ av Regressions trend linje eller glidande medelvärde som du vill använda.

 4. Om du vill ange alternativ och formatera Regressions trend linjen eller glidande medelvärde högerklickar du på trend linjen och klickar sedan på Formatera trend linje på snabb menyn.

 5. Välj de alternativ för trend linje och linjer du vill använda.

  • Om du väljer polynomanger du den högsta potensen för den oberoende variabeln i rutan ordning .

  • Om du väljer glidande medelvärdeanger du antalet perioder som ska användas för att beräkna det glidande medelvärdet i rutan period .

Meddelanden: 

 • Rutan baserad på serie visar alla data serier i diagrammet som stöder trend linjer. Om du vill lägga till en trend linje till en annan serie klickar du på namnet i rutan och väljer de alternativ du vill använda.

 • Om du lägger till ett glidande medelvärde i ett punktdiagram baseras det glidande medelvärdet på ordningen av de x-värden som ritas i diagrammet. För att få det resultat du vill ha kan du behöva sortera x-värdena innan du lägger till ett glidande medelvärde.

När du behöver utföra mer komplexa Regressions analyser – inklusive att beräkna och rita resten – kan du använda verktyget för Regressions analys i tillägget Analysis ToolPak. Mer information finns i läsa in Analysis ToolPak.

I Excel på webben kan du Projicera värden i en serie med hjälp av kalkyl blads funktioner eller klicka och dra Fyllnings handtaget om du vill skapa en linjär trend av tal. Men du kan inte skapa en tillväxt trend med hjälp av fyllnings handtaget.

Så här använder du fyllnings handtaget för att skapa en linjär trend med tal i Excel på webben:

 1. Markera minst två celler som innehåller de inledande värdena i trenden.

  Om du vill öka noggrannheten i trenden väljer du ytterligare start värden.

 2. Dra Fyllnings handtaget i den riktning som du vill fylla med ökande värden eller minskande värden.

  Fylla i en linjär serie

Använda funktionen Prediktion    Funktionen PREDIKTION beräknar eller förutsäger ett framtida värde genom att använda befintliga värden. Det förutsagda värdet är ett y-värde för ett givet x-värde. De kända värdena är befintliga x-värden och y-värden, och det nya värdet förutsägs genom linjär regression. Du kan använda den här funktionen för att förutsäga framtida försäljning, lager krav och konsument trender.

Använda funktionen TREND eller EXPTREND    Funktionerna TREND och EXPTREND kan extrapolera framtida y-värden som förlänger en rät linje eller exponentiell kurva som bäst beskriver befintliga data. De kan också returnera bara y-värden baserat på kända x-värden för den bäst anpassade linjen eller kurvan. Om du vill rita en linje eller kurva som beskriver befintliga data kan du använda de befintliga x-värden och y-värden som returneras av funktionen trend eller EXPTREND.

Använda funktionen REGR eller EXPREGR    Du kan använda funktionen REGR eller EXPREGR för att beräkna en rät linje eller exponentiell kurva utifrån befintliga data. Funktionen REGR och funktionen EXPREGR returnerar olika Regressions statistik, inklusive lutning och skärnings punkt för den bäst anpassade linjen.

Följande tabell innehåller länkar till mer information om de här kalkyl blads funktionerna.

Funktion

Beskrivning

PROGNOSTIC

Projekt värden

FUNKTIONERNA

Projicera värden som passar en rät trend linje

ÖKAD

Projicera värden som passar en exponentiell kurva

REGR

Beräkna en rät linje utifrån befintliga data

EXPREGR

Beräkna en exponentiell kurva från befintliga data

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×