Publicera en formulärmall på en server som kör InfoPath Forms Services

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Innan användarna kan fylla i ett formulär som baseras på en webbläsarkompatibel formulärmall i en webbläsare, du publicera formulärmallen på en server som kör InfoPath Forms Services och sedan webbläsaraktiverar formulärmallen.

I den här artikeln

Översikt

Du kan publicera en webbläsarkompatibel formulärmall på en server som kör InfoPath Forms Services så att användarna kan fylla i formulär som baseras på formulärmallen i en webbläsare. Om din formulärmall kommer att användas i följande scenarier, måste administratörsgodkännande att publicera den:

 • Formulärmallen innehåller hanterad kod eller skript.

  Obs!: Skript måste konverteras till hanterad kod innan formulärmallen kan publiceras.

 • Formulärmallen kräver en säkerhetsnivån fullständigt förtroende, vilket gör att formulären ska ha fullständig åtkomst till systemresurser på användarnas datorer, till exempel filer och inställningar.

 • Formulärmallen använder en dataanslutning som hanteras av en administratör.

 • Formulärmallen är aktiverad som ska visas på en mobil enhet.

Om du vill publicera en formulärmall som kräver administratörsgodkännande av måste du först publicera formulärmallen på en delad nätverksmapp där serveradministratören kan överföra formulärmallen till servern som kör InfoPath Forms Services och distribuera formuläret mallen. Länkar till mer information om hur serveradministratören kan distribuera en formulärmall i avsnittet Se även.

Om formulärmallen kommer att användas i andra situationer, kan du publicera den i ett dokumentbibliotek eller som en webbplatsinnehållstyp.

När en formulärmall har publicerats på en server som kör InfoPath Forms Services, kan du använda den på följande sätt:

 • Som en mall för alla formulär i ett nytt eller befintligt dokumentbibliotek     Du kan publicera en formulärmall som ska användas som en mall för alla formulär i ett nytt eller befintligt dokumentbibliotek. Formulärmallen kan vara digitalt signerade men får inte innehålla skript eller förvaltad kod.

 • Som en webbplatsinnehållstyp för flera dokumentbibliotek eller en webbplatssamling     Du kan publicera en formulärmall som ska användas som en mall för formulär i flera dokumentbibliotek eller en webbplatssamling. Du kan publicera en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp om flera bibliotek i en webbplatssamling kommer att använda den här formulärmallen. Men du kan publicera en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp om den inte innehåller några skript eller förvaltad kod. Formulärmallar med skript eller hanterad kod måste först publiceras på en delad mapp. Administratören kan sedan ladda upp formulärmallarna på servern och distribuera dem.

Innan du publicerar en webbläsarkompatibel formulärmall används Kontrollera layout för att kontrollera dina formulär mall formulär problem. När du hitta och åtgärda problem med formulärmallen kan använda du Publiceringsguiden för att publicera formulärmallen på en server som kör InfoPath Forms Services.

Publicera en formulärmall är inte samma som sparar en formulärmall. När du publicerar en formulärmall läggs Publiceringsguiden publicera plats och bearbetningsinstruktioner till formulärmallen så att användarna kan öppna formulär som baseras på formulärmallen. När du sparar en formulärmall sparar du en kopia av formulärmallen precis som du gör när du sparar en fil till din dator. Använd alltid Publiceringsguiden när du vill göra formulärmallen tillgänglig för dina användare att fylla i.

Överst på sidan

Innan du börjar

Innan du publicerar en webbläsarkompatibel formulärmall till en server som kör InfoPath Forms Services gör du följande:

 • Kontrollera med administratören att du har behörigheten som krävs på servern att publicera en formulärmall i ett dokumentbibliotek eller publicera formulärmallen som en ny webbplatsinnehållstyp.

 • Kontrollera med administratören att Office InfoPath 2007 körs på servern och som den är konfigurerad för att visa InfoPath-formulär som webbsidor.

 • Fråga din administratör om du publicerar en webbläsarkompatibel formulärmall som kräver administratörsgodkännande av för platsen där den nätverksmapp där du ska spara din formulärmall. Den här mappen är där du vill publicera formulärmallen. När du har publicerat formulärmallen överför administratören formulärmall från den här platsen på servern.

Överst på sidan

Publicera en formulärmall i ett nytt dokumentbibliotek

När du publicerar en formulärmall i ett dokumentbibliotek baserat alla formulär som skapas i biblioteket på samma formulärmall. Du kan använda Publiceringsguiden för att publicera en formulärmall i ett dokumentbibliotek. Publiceringsguiden ändrar formulärmall för användning i ett dokumentbibliotek, skapas det nya dokumentbiblioteket och sedan sparar en formulärmall som standard en formulärmall för dokumentbiblioteket. När du publicerar en formulärmall måste du konfigurera Microsoft Windows SharePoint Services-webbplats om du vill visa formulär som baseras på formulärmallen i en webbläsare. Om du inte konfigurerar SharePoint-webbplats kan får användare som inte har Office InfoPath 2007 installerat på sina datorer ett felmeddelande när de försöker öppna ett formulär som baseras på formulärmallen.

 1. Klicka på SparaArkiv-menyn.

 2. I dialogrutan Spara som bläddrar du till den plats där du vill spara en formulärmall och klicka sedan på Spara.

 3. Om du vill öppna åtgärdsfönstret Kontrollera layout klickar du på LayoutVerktyg-menyn.

 4. Om det finns fel visas åtgärdsfönstret Kontrollera layout kan åtgärda felen och sedan klicka på Uppdatera om du vill ta reda på om felen fortfarande finns.

 5. Klicka på PubliceraArkiv-menyn.

 6. Klicka på Nästa i guiden Publicera till ett SharePoint server med eller utan InfoPath Forms Services.

 7. Ange platsen för den SharePoint-webbplats där du vill publicera formulärmallen på nästa sida i guiden i rutan Ange platsen för din SharePoint- eller InfoPath Forms Services-webbplats och klicka sedan på Nästa.

 8. Markera kryssrutan Aktivera det här formuläret ska fyllas i med hjälp av en webbläsareDokumentbibliotek på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 9. Klicka på Skapa ett nytt dokumentbibliotek och klicka sedan på Nästa.

 10. Skriv ett namn och en beskrivning för dokumentbiblioteket på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 11. Välj fält i en formulärmall som du vill ska visas som kolumner i standardvyn för dokumentbiblioteket.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Lägg till.

  2. Markera fältet som du vill lägga till som en kolumn i dokumentbiblioteket och gör sedan något av följande:

   • Skriv ett namn för kolumnen i rutan kolumnnamn.

   • Markera webbplatskolumnen i listan webbplatskolumngrupp och välj ett namn i listan kolumnnamn.

    Obs!: Du kan definiera hur du vill visa fältet i dokumentbiblioteket genom att klicka på ett värde i listan med funktioner om du väljer ett upprepande fält att visa data i dokumentbiblioteket. Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet i fältet eller antalet över alla förekomster av fältet eller om du vill sammanfoga alla värden.

  3. Klicka på OK.

  Länkar till mer information om hur du visar data i kolumnerna i ett dokumentbibliotek i avsnittet Se även.

 12. Klicka på Nästa.

 13. Kontrollera att informationen som visas är korrekt på nästa sida i guiden och klicka sedan på Publicera.

 14. Klicka på Öppna det här dokumentbiblioteket om du vill avgöra om du har publicerat formulärmallen. Om du har publicerat formulärmallen öppnas webbläsaren med ett formulär som baseras på formulärmallen.

 15. Konfigurera SharePoint-webbplats om du vill visa formulär som baseras på formulärmallen i en webbläsare.

  Hur gör jag?

  1. Öppna SharePoint-webbplatsen i en webbläsare.

  2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn i det övre högra hörnet av webbplatsen och klicka sedan på Ändra alla Webbplatsinställningar.

  3. Klicka på Webbplatsbibliotek och listor under Webbplatsadministration.

  4. Klicka på Anpassa webbplatsens namn.

  5. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar.

  6. Klicka på Visa som en webbsida i webbläsaraktiverade dokument, och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Publicera en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp

När du publicerar en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp ändrar Publiceringsguiden formulärmallen för att fungera som en webbplatsinnehållstyp. Precis som du gör när du skapar ett nytt dokumentbibliotek kan du konvertera formulärmallen till webbläsaraktiverade formulärmall i Publiceringsguiden. Guiden Spara formulärmallen på servern som en webbplatsinnehållstyp.

 1. Klicka på SparaArkiv-menyn.

 2. I dialogrutan Spara som bläddrar du till den plats där du vill spara en formulärmall och klicka sedan på Spara.

 3. Om du vill öppna åtgärdsfönstret Kontrollera layout klickar du på LayoutVerktyg-menyn.

 4. Om det finns fel visas åtgärdsfönstret Kontrollera layout kan åtgärda felen och sedan klicka på Uppdatera om du vill ta reda på om felen fortfarande finns.

 5. Klicka på PubliceraArkiv-menyn.

 6. Klicka på Nästa i guiden Publicera till ett SharePoint server med eller utan InfoPath Forms Services.

 7. Ange platsen för den SharePoint-webbplats där du vill publicera formulärmallen på nästa sida i guiden i rutan Ange platsen för din SharePoint- eller InfoPath Forms Services-webbplats och klicka sedan på Nästa.

 8. Markera kryssrutan Aktivera det här formuläret ska fyllas i med hjälp av en webbläsareWebbplatsinnehållstyp (Avancerat) på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 9. Klicka på Skapa en ny innehållstyp på nästa sida i guiden.

 10. Klicka på formulär i Base innehållet på listan och klicka sedan på Nästa.

 11. Skriv ett namn och beskrivning för den nya innehållstypen på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 12. På nästa sida i guiden i rutan Ange en plats och filnamn för formulärmallen anger du platsen för SharePoint-webbplatsen och klicka sedan på Bläddra.

 13. Bläddra till platsen på servern där du vill publicera en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp och sedan skriver du namnet på formulärmallen i rutan filnamn och klicka på Spara i dialogrutan Bläddra.

 14. Klicka på Nästa.

 15. Välj fält i en formulärmall som du vill ska visas som kolumner i standardvyn för dokumentbiblioteket.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Lägg till.

  2. Markera fältet som du vill lägga till som en kolumn i dokumentbiblioteket och gör sedan något av följande:

   • Skriv ett namn för kolumnen i rutan kolumnnamn.

   • Markera webbplatskolumnen i listan webbplatskolumngrupp och välj ett namn i listan kolumnnamn.

    Obs!: Du kan definiera hur du vill visa fältet i dokumentbiblioteket genom att klicka på ett värde i listan med funktioner om du väljer ett upprepande fält att visa data i dokumentbiblioteket. Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet i fältet eller antalet över alla förekomster av fältet eller om du vill sammanfoga alla värden.

  3. Klicka på OK.

  Länkar till mer information om hur du visar data i kolumnerna i ett dokumentbibliotek i avsnittet Se även.

 16. Klicka på Nästa.

 17. Kontrollera att informationen som visas är korrekt på nästa sida i guiden och klicka sedan på Publicera.

 18. Klicka på Stäng och kontrollera att din formulärmall är en typ av innehåll på SharePoint-webbplatsen.

  Hur gör jag?

  1. Öppna SharePoint-webbplatsen i en webbläsare.

  2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn i det övre högra hörnet av webbplatsen.

  3. Klicka på webbplatsinnehållstyper under gallerier i Webbplatsinställningar.

   Formulärmallen ska stå under InfoPath innehållstyper i Galleriet för innehållstyper webbplats.

Överst på sidan

Publicera en formulärmall som kräver administratörsgodkännande av

Följande scenarier Kräv administratörsgodkännande för att publicera en formulärmall på en server som kör InfoPath Forms Services:

 • Formulärmallen innehåller hanterad kod.

  Obs!: Skript måste konverteras till hanterad kod innan formulärmallen kan publiceras.

 • Formulärmallen kräver en säkerhetsnivån fullständigt förtroende, vilket gör att formulären ska ha fullständig åtkomst till systemresurser på användarnas datorer, till exempel filer och inställningar.

 • Formulärmallen använder en dataanslutning som hanteras av en administratör.

 • Formulärmallen är aktiverad som ska visas på en mobil enhet.

Om du vill publicera en formulärmall som kräver administratörsgodkännande av måste du först publicera formulärmallen på en delad nätverksmapp där serveradministratören kan överföra formulärmallen till servern som kör InfoPath Forms Services och distribuera formuläret mallen. Länkar till mer information om hur serveradministratören kan distribuera en formulärmall i avsnittet Se även.

 1. Klicka på SparaArkiv-menyn.

 2. I dialogrutan Spara som bläddrar du till den plats där du vill spara en formulärmall och klicka sedan på Spara.

 3. Om du vill öppna åtgärdsfönstret Kontrollera layout klickar du på LayoutVerktyg-menyn.

 4. Om det finns fel visas åtgärdsfönstret Kontrollera layout kan åtgärda felen och sedan klicka på Uppdatera om du vill ta reda på om felen fortfarande finns.

 5. Klicka på PubliceraArkiv-menyn.

 6. Klicka på Nästa i guiden Publicera till ett SharePoint server med eller utan InfoPath Forms Services.

 7. Ange platsen för den SharePoint-webbplats där du vill publicera formulärmallen på nästa sida i guiden i rutan Ange platsen för din SharePoint- eller InfoPath Forms Services-webbplats och klicka sedan på Nästa.

 8. Markera kryssrutan webbläsaraktiverar formulärmallenFormulärmall för administratörsgodkännande (Avancerat) på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 9. Klicka på Bläddra på nästa sida i guiden i rutan Ange en plats och filnamn för formulärmallen.

 10. Bläddra till platsen för nätverksmappen i dialogrutan Bläddra och sedan i rutan filnamn skriver du namnet på formulärmallen och klicka på Spara.

 11. Klicka på Nästa.

 12. Välj fält i en formulärmall som du vill ska visas som kolumner i standardvyn för dokumentbiblioteket.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Lägg till.

  2. Markera fältet som du vill lägga till som en kolumn i dokumentbiblioteket och gör sedan något av följande:

   • Skriv ett namn för kolumnen i rutan kolumnnamn.

   • Markera webbplatskolumnen i listan webbplatskolumngrupp och välj ett namn i listan kolumnnamn.

    Obs!: Du kan definiera hur du vill visa fältet i dokumentbiblioteket genom att klicka på ett värde i listan med funktioner om du väljer ett upprepande fält att visa data i dokumentbiblioteket. Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet i fältet eller antalet över alla förekomster av fältet eller om du vill sammanfoga alla värden.

  3. Klicka på OK.

  Länkar till mer information om hur du visar data i kolumnerna i ett dokumentbibliotek i avsnittet Se även.

 13. Klicka på Nästa.

 14. Kontrollera att informationen som visas är korrekt på nästa sida i guiden och klicka sedan på Publicera.

Be serveradministratören att överföra formulärmallen till servern efter publicering formulärmallen och aktivera formulärmall och en webbplatssamling. Klicka på länken i avsnittet Se även om distribution av formulärmallar som innehåller kod för mer information om hur du överför och distribuera en formulärmall till en server som kör InfoPath Forms Services.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×