Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Det kan vara praktiskt att räkna antalet poster i en rapport. I grupperade rapporter eller sammanfattningsrapporter kan du visa antalet poster i varje grupp. Du kan också lägga till ett radnummer för varje post så att det blir lättare att referera till varje post. I den här artikeln förklaras steg för steg hur du lägger till antal och radnummer i rapporten.

Vad vill du göra?

Räkna antalet poster i en rapport eller grupp

I layoutvyn finns det snabbaste sättet att lägga till antal i rapporten.

Räkna poster med hjälp av layoutvyn

 1. Högerklicka på rapporten i navigeringsfönstret och klicka sedan på Layoutvy på snabbmenyn.

 2. Klicka på ett fält som du vill räkna. Om du vill säkerställa att alla poster räknas klickar du på ett fält som du vet inte innehåller några null-värden, till exempel ett ID-fält.

 3. Klicka på Summor i gruppen Gruppering och summor på fliken Design

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill räkna alla poster i rapporten oavsett om det finns ett värde i det markerade fältet klickar du på Antal poster.

  • Om du bara vill räkna poster som det finns ett värde för i det valda fältet klickar du på Antal värden.

   Obs!:  Antal värden är inte tillgängligt för fält av följande datatyper:

   • Long Text (PM)

   • OLE-objekt

   • Hyperlänk

   • Bifogad fil

 5. En textruta läggs till i avsnittet Rapportfot och egenskapen Kontrollkälla anges till ett uttryck som utför funktionen Antal. Om det finns grupperingsnivåer i rapporten läggs även en textruta till i varje gruppfot som utför samma beräkning.

  Obs!: Om du använder layoutvyn för att räkna antalet fält skapas ett uttryck i Access som bara räknar de poster där fältet inte är null. Om det till exempel finns 10 poster i rapporten och du lägger till antalet i ett fält som innehåller tre null-värden, visas 7 i textrutan Antal – antalet poster som innehåller icke-null-värden. Du kan undvika detta genom att bara lägga till antal fält som inte tillåter null-värden (t.ex. ID-fält), eller så kan du redigera textrutans kontrollkälla så att alla poster alltid räknas, oavsett om de innehåller null-värden eller inte. Anvisningar:

 6. Markera textrutan som visar antalet. Om egenskapssidan inte visas trycker du på F4 för att visa den.

 7. Klicka på fliken Data.

 8. Ta bort uttrycket och skriv =Antal(*) i egenskapsrutan Kontrollkälla.

 9. Spara rapporten och växla till rapportvyn för att se resultaten.

Räkna poster med designvyn

 1. Högerklicka på rapporten i navigeringsfönstret och klicka på Designvy på snabbmenyn.

 2. Öppna fliken Design. Navigera till gruppen Kontroller och klicka på Textruta.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till antalet för alla poster i rapporten klickar du på avsnittet Rapporthuvud eller Rapportfot där du vill placera textrutan.

  • Om du vill lägga till antalet för alla poster i varje grupp i en grupperad rapport klickar du på avsnittet Grupphuvud eller Gruppfot där du vill placera textrutan.

 4. Markera textrutan och tryck på F4 för att visa egenskapslistan.

 5. Klicka på fliken Data.

 6. Skriv =Antal(*) i egenskapsrutan Kontrollkälla.

  Den uttryck använder funktionen Antal för att räkna alla poster i rapporten eller gruppen även om vissa fält i vissa poster är null. Om du bara vill räkna poster där ett visst fält inte är null (till exempel SupplierName) använder du följande uttryck i stället: =CDbl(Nz(Count([SupplierName]),0)).

Överst på sidan

Lägga till ett radnummer för varje post i en rapport eller grupp

Du kan numrera elementen i rapporten. I en rapport över försäljning per produkt kanske du till exempel vill att "1" ska föregå det första objektet i en produktgrupp, "2" före det andra objektet och så vidare. När nästa produktgrupp börjar börjar antalet och "1" föregår det första objektet.

Numrera elementen i en rapport

Du kan numrera elementen i rapporten med hjälp av en beräknad kontroll och ange dess egenskap Löpande summa.

 1. Högerklicka på rapporten i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy på snabbmenyn.

 2. Öppna fliken Design. Navigera till gruppen Kontroller och klicka på Textruta.

 3. Dra pekaren i avsnittet Information i rapporten för att skapa textrutan och kontrollera att den är bred nog att passa det största objektnumret.

  Om du förmodligen har hundra order behöver du ett utrymme för minst tre tecken (100). Om en etikett visas bredvid textrutan tar du bort etiketten genom att klicka på den och sedan trycka på DELETE. Om du placerade textrutan nära den vänstra marginalen kan det hända att etiketten är dold under textrutan. Använd flytthandtaget i textrutans övre vänstra hörn och dra textrutan åt höger så att etiketten visas. Sedan kan du klicka på etiketten och trycka på DELETE.

 4. Välj textrutan. Om egenskapssidan inte visas trycker du på F4 för att visa den.

 5. Klicka på fliken Alla. Skriv ett namn i egenskapsrutan Namn, till exempel txtItemNumber.

 6. Klicka på fliken Data.

 7. Välj Över grupp i egenskapsrutan Löpande summering.

 8. Skriv =1 iegenskapsrutan Kontrollkälla.

 9. Klicka på fliken Format.

 10. Skriv #i egenskapsrutan Format. (ett nummertecken följt av en punkt).

  Det här formaterar radnumret med en punkt efter talet.

 11. Spara rapporten och växla till rapportvyn för att se resultaten.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×