Rad- och sidbrytningar

Du kan styra var automatiska sid brytningar visas i Word och Outlook genom att ange sid brytnings alternativ.

Håll ihop raderna i ett stycke på en sida eller en kolumn

 1. Markera de stycken som innehåller raderna som du vill hålla ihop.

 2. På fliken Start i Word eller på fliken Formatera text i ett Outlook-e-postmeddelande markerar du dialog Rute ikonen för stycke Knappbild .

 3. Välj fliken rad-och sid brytningar .

 4. Under sid brytningväljer du Håll ihop rader.

 5. Välj OK.

Håll ihop stycken på en sida eller en kolumn

 1. Markera de stycken som du vill hålla ihop på en sida.

 2. På fliken Start i Word eller på fliken Formatera text i ett Outlook-e-postmeddelande markerar du dialog Rute ikonen för stycke Knappbild .

 3. Välj fliken rad-och sid brytningar .

 4. Under sid brytningväljer du Håll ihop med nästa.

 5. Välj OK.

Tvinga alltid en sidbrytning före ett stycke

 1. Markera det stycke som du vill ska följa sidbrytningen.

 2. På fliken Start i Word eller på fliken Formatera text i ett Outlook-e-postmeddelande markerar du dialog Rute ikonen för stycke Knappbild .

 3. Välj fliken rad-och sid brytningar .

 4. Under sidbrytning väljer du sid brytning före.

 5. Välj OK.

Styr hur ensamrader visas

 1. Markera de stycken där du vill styra hur ensamrader visas.

 2. På fliken Start i Word eller på fliken Formatera text i ett Outlook-e-postmeddelande markerar du dialog Rute ikonen för stycke Knappbild .

 3. Välj fliken rad-och sid brytningar .

 4. Välj kontroll av enstaka raderunder sid brytning.

 5. Välj OK.

Obs!: Det här alternativet är aktiverat som standard.

Utelämna radnummer från ett eller flera stycken

 1. Markera stycket eller styckena.

 2. På fliken Start i Word eller på fliken Formatera text i ett Outlook-e-postmeddelande markerar du dialog Rute ikonen för stycke Knappbild .

 3. Välj fliken rad-och sid brytningar .

 4. Under formateringväljer du utelämna rad nummer.

 5. Välj OK.

Ta bort bindestreck från ett eller flera stycken

 1. Markera stycket eller styckena.

 2. På fliken Start i Word eller på fliken Formatera text i ett Outlook-e-postmeddelande markerar du dialog Rute ikonen för stycke Knappbild .

 3. Välj fliken rad-och sid brytningar .

 4. Under formateringväljer du ingen avstavning.

 5. Välj OK.

Alternativ för textrutor

Alternativen för textrutor används för att få texten runt textrutan att hamna närmare textrutan. Dessa alternativ kräver att textrutans ram är transparent (ingen linje eller fyllning) och Radbyte måste vara inställd på Tätt eller Genom.

 1. Högerklicka i text rutan och välj sedan stycke.

 2. Välj fliken rad-och sid brytningar .

 3. Välj något av följande i listan tät figur sättning under alternativ för text ruta:

  • Alla

  • Första och sista raden

  • Första raden

  • Sista raden

  Obs!: Om du vill ångra ändringar väljer du ingen.

 4. Välj OK.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×