Radbryta text i en cell

I Microsoft Excel går det att radbryta text så att den visas i flera rader i en cell. Du kan formatera cellen så att texten radbryts automatiskt, eller också infoga en manuell radbrytning.

Radbryta text automatiskt

 1. Markera de celler som du vill formatera i ett kalkylblad.

 2. Klicka på Radbyte i gruppen Justering på fliken Start. (I Excel för skrivbordet kan du också markera cellen och sedan trycka på Alt + H + W.)

  Knappen Radbryt text i gruppen Justering

  Meddelanden: 

  • Informationen i cellen radbryts efter kolumnens bredd. Det innebär att radbrytningen justeras automatiskt om du ändrar bredden på kolumnen.

  • Om all radbruten text inte syns i cellen kan det bero på att raden är inställd på en viss höjd, eller på att texten ligger i ett område med sammanfogade celler.

Ändra radhöjden så att all radbruten text blir synlig

 1. Markera den cell eller det cellområde som du vill ändra radhöjden för.

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

 3. Gör något av följande under Cellstorlek:

  • Om du vill justera radhöjden automatiskt klickar du på Autopassa radhöjd.

  • Om du vill ange radhöjden manuellt klickar du på Radhöjd och skriver önskad radhöjd i rutan Radhöjd.

   Tips: Du kan också ändra radhöjden genom att dra i den nedre kantlinjen tills all radbruten text blir synlig.

Infoga en radbrytning

Gör så här för att påbörja en ny textrad var som helst i en cell:

 1. Dubbelklicka på den cell som du vill infoga en radbrytning i.

  Tips: Du kan också markera cellen och sedan trycka på F2.

 2. Klicka på den plats i cellen där du vill ha radbrytningen och tryck på Alt + Retur.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×