Rapportens bredd är större än sidans bredd

Om du ser det här felet i dina Access-rapporter i designvyn och får onödiga tomma sidor när du skriver ut visar vi här hur du korrigerar problemet.

Symptom

  • När rapporten visas i designvyn ser du en liten grön triangel i det övre vänstra hörnet i rapportdesignfönstret.

  • När du visar rapporten i läget Förhandsgranska eller skriver ut rapporten får du oönskade extra tomma sidor.

Orsak

En eller flera kontroller i Access-rapporten utökas förbi den aktuella sidans breddmått för rapporten.

Hur åtgärdar jag det?

Gör något av följande:

  • Minska bredden på kontrollerna som ligger utanför de definierade sidmåtten för rapporten tills alla kontroller finns inom den definierade sidbredden. Observera att radkontroller kan vara svårare att se, men om de sträcker sig utanför sidbredden måste du även minska bredden på dessa radkontroller.

    Tips: Om du öppnar rapporten i layoutvyn i Access visas lodräta streckade linjer som visar de aktuella måtten för sidbredd. Med de streckade linjerna som vägledning ser du lättare vilka kontroller som behöver flyttas eller få en annan storlek för att förhindra att de hamnar utanför sidmåtten.

  • Flytta de kontroller som ligger utanför de definierade sidmåtten för rapporten till andra positioner i rapportavsnitten tills alla kontroller finns inom den definierade sidbredden.

  • Öka den definierade sidbredden för rapporten så att det blir mer utrymme för kontroller. Mer information om att definiera alternativ för utskrift och utskriftsformat finns i Ange utskriftsalternativ i Access.

  • Du kan överväga att byta från standardsidlayouten Stående till sidlayouten Liggande för att få större bredd. I designvyn eller layoutvyn kan du använda alternativen i gruppen Sidlayout på fliken Utskriftsformat för att ändra från Stående till Liggande.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×