Redigera dokument från klassiska Yammer

Redigera dokument från klassiska Yammer

Obs!: Det här avsnittet gäller endast för klassisk Yammer.

Du och andra medlemmar i gruppen kan redigera filer som publicerats i gruppen. En versions historik sparas för varje fil.

Meddelanden: 

 • Från och med den 2018 december flyttas ändringar av fil lagrings utrymmet för Yammer-filer iMicrosoft 365 anslutna grupper. Tidigare var alla Yammer-filer lagrade i Yammer-molnet. När din organisation har fått dessa ändringar sparas alla nya Yammer-filer för anslutna grupper i SharePoint, men kommer fortfarande att kunna nås från Yammer.

 • Om du vill veta om du har den här nya funktionen, och se vilka ändringar som förväntas, kan du läsa Hur ser jag var Yammer-filerna lagras?.

 • Som en del av ändringen skrivskyddas alla befintliga filer som lagrats i Yammer för anslutna grupper. Det innebär att i stället för att redigera en fil måste du ladda ned och överföra filen igen och redigera den nya uppladdade versionen. Mer information finns i Redigera en tidigare laddad fil när din Yammer-anslutna grupp lagrar filer i SharePoint.

Anvisningar för hur du redigerar filer, visar versions historiken och öppnar tidigare ändringar beror på var filen är lagrad och vilken typ av fil:

 • För Word-, PowerPoint-och Excel-filer som lagrats i Yammerkan du om du vill spåra ändringar från sidan Yammer för filen öppna filen i Office Online.

  Att arbeta i Office på webben är mycket lika bra Office på Skriv bordet. Tips och hjälp med att arbeta i Office på webben program finns i:

  Grundläggande uppgifter i Word för webben | Grundläggande uppgifter i Excel Online | Grundläggande uppgifter i PowerPoint för webben. Versions historiken visas på sidan Yammer för filen.

 • För Word-, PowerPoint-och Excel-filer som är lagrade i SharePointkan du, om du vill spåra revisioner, göra ändringar antingen med Office på webben eller genom att använda Word, PowerPoint eller Excel. Versions historiken visas i SharePoint Online-dokumentbiblioteket för gruppen.

 • För andra typer av filerkan du ladda ned filen, göra ändringar och sedan ladda upp en ny version av den ändrade filen. Revisioner spåras i Yammer för filer som lagras i Yammer och i SharePoint för filer som lagras i SharePoint.

Förhandsgranska eller redigera en fil från en konversation

 1. Klicka på filen. Sidan Yammer för filen öppnas. Om en för hands version är tillgänglig visas den.

  Klicka var som helst i en fil för att förhandsgranska, öppna eller ladda ned den

  Tips: För fler fil alternativ klickar du på ikonen mer Ikonen mer (...) i rutan bifogad fil i konversationen.

 2. I listan fil åtgärder väljer du Redigera fil. En ny flik öppnas för filen.

  • Gör önskade ändringar i Office Online. Om du vill sluta redigera på en Office Online stänger du fliken i webbläsaren. Ändringarna sparas automatiskt i den bifogade filen.

  • Om filen är lagrad i SharePoint kan du välja att redigera filen i Word, Excel eller PowerPoint högst upp.

  Om det inte finns någon för hands version eller ingen redigerings fil länk:

  1. Välj Klicka för att ladda ned eller Ladda nedoch spara filen på din dator.

  2. Redigera filen.

  3. Ladda upp det till Yammer genom att hitta den ursprungliga versionen i Yammer och välja Ladda upp en ny version i listan fil åtgärder .

Förhandsgranska eller redigera en fil från en grupp

 1. I en grupp klickar du på fileroch sedan på fil namnet. Då visas filen i kontexten för den konversation som den publicerades i.

 2. Om du vill förhandsgranska filen väljer du Klicka här för att visa dokumentet. Om filen kan förhandsgranskas visas förhands granskningen.

 3. Om du vill redigera filen klickar du på Redigera fili listan fil åtgärder till höger.

  Avsnittet File Actions

  • Gör önskade ändringar i Office Online. Om du vill sluta redigera på en Office Online stänger du fliken i webbläsaren. Ändringarna sparas automatiskt i den bifogade filen.

  • Om filen är lagrad i SharePoint kan du välja att redigera filen i Word, Excel eller PowerPoint högst upp.

  Om redigerings filen inte är tillgänglig i listan fil åtgärder :

  1. I listan fil åtgärder klickar du på Hämtaoch sparar filen på din dator.

  2. Redigera filen.

  3. Ladda upp det till Yammer genom att hitta den ursprungliga versionen i Yammer och välja Ladda upp en ny version i listan fil åtgärder .

Förhandsgranska eller redigera en fil från listan Yammer-filer

 1. Om du vill söka efter en fil när du är osäker på vilken grupp den finns i klickar du på ikonen Inställningar för Yammer Ikonen Yammer-inställningar , klickar på fileroch sedan på den mest sannolika platsen för filen.

  Lista som visar fil platser

  I den här vyn är fil åtgärderna alla tillgängliga på den nedrullningsbara menyn i kolumnen senast uppdaterad den .

  Listruta i kolumnen senast uppdaterad på visar möjliga åtgärder

 2. Om du vill förhandsgranska en fil väljer du Förhandsgranskai den nedrullningsbara menyn.

  Om för hands versionen inte finns i listan är den inte tillgänglig för den här filtypen.

 3. Om du vill redigera en fil väljer du Redigerai den nedrullningsbara menyn.

  • Gör önskade ändringar i Office Online. Om du vill sluta redigera på en Office Online stänger du fliken i webbläsaren. Ändringarna sparas automatiskt i den bifogade filen.

  • Om filen är lagrad i SharePoint kan du välja att redigera filen i Word, Excel eller PowerPoint högst upp.

  Om Edit inte finns i listan:

  1. Välj Ladda nedoch spara filen på din dator.

  2. Redigera filen.

  3. Ladda upp det till Yammer genom att hitta den ursprungliga versionen i Yammer och välja Ladda upp en ny version i listan fil åtgärder .

Arbeta med en fil från SharePoint i stället för Yammer

Om du vill se fler alternativ för filer som lagras i SharePoint, till exempel att checka ut filen, klickar du på länken SharePoint-dokumentbibliotek på din anslutna grupp sida och bläddrar till mappen appar/Yammer .

Information om hur du arbetar med filer från SharePoint i stället för Yammer finns i Redigera ett dokument i ett dokument bibliotek, checka ut, checka in eller ångra ändringar av filer i ett bibliotek eller Redigera och hantera behörigheter för en SharePoint-lista eller ett bibliotek.

Vanliga frågor och svar

F: Hur kan jag se till att mina ändringar av en Office Online-fil sparas?

A: ändringar sparas när du gör dem i Office Online. Om du vill kontrol lera att dina ändringar är i filen uppdaterar du webbläsaren och tittar i förhands granskningen av filen.

F: Varför är vissa Word-, PowerPoint-och Excel-filer skrivskyddade?

A: om länken Redigera saknas för Word-, PowerPoint-eller Excel-filer innebär det att organisationen har tagit emot Yammer-filer som lagras i SharePoint-funktionen. Du måste ladda ner och överföra dokumentet igen. Mer information finns i Redigera en tidigare laddad fil när din Yammer-grupp lagrar filer i SharePoint.

F: när jag arbetar med en filtyp som är lagrad i Yammer och som jag inte kan redigera i Yammer kan jag ersätta den tidigare versionen med den uppdaterade?

A: för andra filtyper än Word, PowerPoint och Excel, ja. Leta reda på den ursprungliga versionen av filen i Yammer och välj Ladda upp en ny version i listan fil åtgärder . Obs! det går inte att Ladda upp en ny version för Word-, Excel-eller PowerPoint-dokument: versions spårning för dessa filtyper är bara möjlig om ändringarna görs med Office Online.

F: Hur kan jag se till att ingen ändrar min fil?

Se även

Bifoga en fil i ett Yammer-meddelande.

Är min Yammer-grupp ansluten till Microsoft 365?

Tips för att hålla ordning i Yammer

Hur tar jag reda på var Yammer-filerna lagras?

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×