Snabbstart för skrivbordsversionen av Project

Redigera ett projekt

Redigera ett projekt i Project skrivbordsversion

Skapa disposition för aktiviteter i ett projekt

Öka och minska indraget för aktiviteter för att visa hierarkin emellan dem. En aktivitet med indrag blir en underaktivitet till aktiviteten ovanför, vilken blir en sammanfattningsaktivitet.

 1. Välj Vy > Aktivitetsvyer > Gantt-schema.

 2. Markera den eller de aktiviteter i kolumnen Aktivitetsnamn du vill öka eller minska indraget för.

 3. Gör något av följande:

  • Välj Aktivitet > Schema >##Indent Task## Knappen Dra in uppgift i menyfliksområdet. eller tryck på Alt+Skift+vänster för att göra aktiviteten till en underaktivitet.

  • Välj Aktivitet > Schema > ##Outdent Task## Aktivitetsknappen Minska indrag i menyfliksområdet. eller tryck på Alt+Skift+höger för att flytta aktiviteten till nivån för aktiviteten ovanför.

Du kan använda underaktiviteter och sammanfattningsaktiviteter för att visa faser, enkelt navigera inom ett stort projekt och mycket annat.

Skärmbild av utkast till uppgifter i en projektplan.

Länka aktiviteter i ett projekt

Du kan länka valfria två aktiviteter i ett projekt för att visa deras relation i vad som kallas ett aktivitetssamband. När du har länkat aktiviteter påverkar alla ändringar du gör i den ena aktiviteten också den andra.

 1. Välj Vy > Aktivitetsvyer > Gantt-schema.

 2. Håll ned Ctrl och markera de två aktiviteter du vill länka (i kolumnen Aktivitetsnamn).

 3. Välj Aktiviteter > Länka markerade aktiviteter Knappen Länka aktiviteter på fliken Aktiviteter i menyfliksområdet eller tryck på Ctrl+F2.

Project har stöd för fyra typer av aktivitetslänkar som visar olika relationer.

Mer information om aktivitetslänkar och schemaläggning finns i Hur aktiviteter schemaläggs i Project: Bakom kulisserna.

Sammansatt skärmbild av länkade uppgifter i en projektplan och ett Gantt-schema.

Ändra vy

 1. Välj fliken Vy.

 2. Gör något av följande:

  • Välj den vy du vill använda i gruppen Aktivitetsvyer eller gruppen Resursvyer.

  • Om du vill visa alla tillgängliga vyer klickar du på Gantt-schema > Fler vyer och väljer sedan mellan alternativen i dialogrutan Fler vyer.

Behöver du hjälp med att välja rätt vy för projektet?

Sammansatt skärmbild av grupperna Aktivitetsvyer och Resursvyer på fliken Visa och en projektplan i kalendervyn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×