Redigera SVG-bilder i Microsoft Office 365

Microsoft Word, PowerPoint, Outlook och Excel för Microsoft 365 för Windows, Mac, Android och Windows Mobile-stöd infoga och redigera skalbar vektor grafik (. SVG) i dokument, presentationer, e-postmeddelanden och arbets böcker.

I iOS kan du redigera SVG-bilder som du redan har satt in på en annan plattform.

Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumeranter Den här funktionen är bara tillgänglig för Microsoft 365-prenumeranter som har Windows-skrivbordsklienter.

Tips: SVG är en öppen standard från 1999.

Mer information om hur du lägger till en SVG-bild till filen finns i Infoga ikoner i Microsoft Office

Du kan göra flera olika saker för att anpassa hur en SVG-fil visas i dokumentet. Du kommer åt verktygen genom att klicka på SVG-bilden för att visa en sammanhangsberoende Format-flik på menyfliksområdet. Nu ska vi gå igenom några av de mest användbara alternativen i fliken Format.

 • Ändra bild – Gör att du kan välja en annan bild som du vill ersätta denna bild med.

 • Bildformat – Det här är huvudverktygen för att redigera bildens utseende.

  • Galleriet innehåller ett antal fördefinierade format för att omvandla bilden till en linjeteckning eller ändra fyllningsfärgen. I exemplet nedan har vi infogat en logotyp med en cykel där originalet är helt svart. I galleriet Bildformat har vi valt ett förinställt format som har en svart kontur och ljusblå fyllning för att matcha mitt företagstema.

   Tips: Hovra med musen över varje format i galleriet för att se hur bilden kommer att se ut om du väljer formatet. Det är bara en förhandsvisning, ändringarna börjar inte gälla om du inte klickar på formatet.

   Ändra utseendet på din SVG-bilder i PowerPoint 2016 med formatgalleriet
  • Om du vill byta färg på bilden men inget av formaten i galleriet passar kan du använda Bildfyllning där du kan välja mellan hundratals färger. Den färg du väljer kommer att användas i hela bilden. I exemplet nedan har jag markerat cykel-logotypen och använt en röd fyllning.

   Obs!: Om du vill fylla enskilda delar av SVG-bilden med olika färger måste du först konvertera den till en form. Se nedan för anvisningar om hur du gör.

   Pipett är ett särskilt intressant verktyg. När du väljer det i menyn ändras markören till en pipett åtföljd av en liten ruta. När du pekar med pipetten på något objekt i dokumentet, bilden eller kalkylbladet så fylls den lilla rutan med objektets färg. Klicka med vänster musknapp för att bekräfta och fylla den markerade SVG-figuren med den färgen. Det är ett smidigt sätt att snabbt få samma färg på figuren som på något annat objekt, som en företagslogotyp. Det fungerar även med färger i infogade fotografier.

   Ändra färg på SVG-bilden med verktyget Grafikfyllning
  • Om du vill ändra (eller ta bort) linjen runt SVG-bilden väljer du Bildkontur. Du kan då ange färgen på ramen runt bilden. Verktyget pipett som beskrivs ovan fungerar även för detta.

  • Vill du ge SVG-bilderna det där lilla extra? Med Bildeffekter kan du lägga till skuggning, ljussken, 3D-effekter och annat till bilderna. I exemplet nedan har jag valt en perspektivskugga för att göra bilden lite mer tredimensionell.

   Lägga till effekter som skuggor i SVG-grafik med verktyget Grafikeffekter
 • Ordna – I den här gruppen finns verktyg som du antagligen känner till om du arbetat med andra bildformat i Office.

  • Med verktygen Flytta framåt och Flytta bakåt kan du ställa in i vilket lager bilden placeras. Det är praktiskt om du vill placera andra objekt framför (eller bakom) bilden.

  • Verktyget Markeringsfönster gör det lite lättare att markera specifika objekt på en komplex sida.

  • Justering gör det enklare att placera den markerade bilden längs med den vänstra kanten, i mitten eller på andra kända platser på sidan.

  • Om du har flera bilder som du vill hantera som ett objekt trycker du ned CTRL-tangenten och markerar alla andra objekt och klickar sedan på Gruppera. Du delar upp en grupp genom att välja något objekt i gruppen och sedan klicka på Gruppera > Dela upp grupp.

  • Med kommandot Rotera går det lätt att rotera bilden eller vända den vågrätt eller lodrätt.

 • Storlek – De här verktygen används för att beskära och storleksförändra bilden. Information om hur du använder verktyget Beskär finns i Beskära en bild. I storleksverktyget anger du bara den höjd och/eller bredd du vill ha i tum.

Konvertera en SVG-bild till en Office-form

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig för Microsoft 365-prenumeranter med Office-skrivbordsprogram på Windows eller Mac.

Genom att konvertera en SVG-bild eller-ikon till en Office-form kan du ta isär SVG-filen och redigera enskilda delar av den. Det är ganska enkelt att konvertera filen; Högerklicka bara på SVG-bilden i dokumentet, arbets boken eller presentationen och välj konvertera till form på snabb menyn som visas.

Här är en kort video där Doug visar hur du gör.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Om du vill infoga en SVG-fil i Office för Mac använder du infoga > bilder som en annan bildfil.

Du kan göra flera olika saker för att anpassa hur en SVG-fil visas i dokumentet. För att komma åt dessa verktyg klickar du på din SVG-bild och fliken Sammanhangs beroende grafik format visas i menyfliksområdet. Låt oss ta en titt på några av de användbaraste alternativen på fliken grafik format .

En SVG-bild markerad aktiverar fliken grafik format i menyfliksområdet
 • Ändra bild – Gör att du kan välja en annan bild som du vill ersätta denna bild med.

 • Grafik format – galleriet innehåller en samling fördefinierade format för att konvertera bilden till en ritad linje eller ändra fyllnings färg. I exemplet nedan har vi infogat en logotyp med en cykel där originalet är helt svart. I format galleriet har jag valt en för inställning som har en ljusblå fyllning som matchar mitt företags tema.

  Format galleriet med ett ljust blått format på en cykel
 • Om du vill byta färg på bilden men inget av formaten i galleriet passar kan du använda Bildfyllning där du kan välja mellan hundratals färger. Den färg du väljer kommer att användas i hela bilden.

 • Vill du ge SVG-bilderna det där lilla extra? Med Bildeffekter kan du lägga till skuggning, ljussken, 3D-effekter och annat till bilderna. I exemplet nedan har jag valt en perspektivskugga för att göra bilden lite mer tredimensionell.

 • Om du vill ändra (eller ta bort) linjen runt SVG-bilden väljer du Bildkontur. Du kan då ange färgen på ramen runt bilden. Verktyget pipett som beskrivs ovan fungerar även för detta.

 • Om du vill styra hur texten flödar runt din SVG-bild använder du verktyget Radbryt text .

 • Med verktygen Flytta framåt och Flytta bakåt kan du ställa in i vilket lager bilden placeras. Det är praktiskt om du vill placera andra objekt framför (eller bakom) bilden.

 • Verktyget Markeringsfönster gör det lite lättare att markera specifika objekt på en komplex sida.

 • Justering gör det enklare att placera den markerade bilden längs med den vänstra kanten, i mitten eller på andra kända platser på sidan.

 • Om du har flera bilder som du vill hantera som ett objekt trycker du ned CTRL-tangenten och markerar alla andra objekt och klickar sedan på Gruppera. Du delar upp en grupp genom att välja något objekt i gruppen och sedan klicka på Gruppera > Dela upp grupp.

 • Med kommandot Rotera går det lätt att rotera bilden eller vända den vågrätt eller lodrätt.

 • Storlek – De här verktygen används för att beskära och storleksförändra bilden. Information om hur du använder verktyget Beskär finns i Beskära en bild. I storleksverktyget anger du bara den höjd och/eller bredd du vill ha i tum.

 • Fönstret format öppnar ett fönster som gör det enkelt att komma åt den här bilden.

Det går inte att infoga en SVG-bild i iOS, men du har några verktyg för redigering i Office för SVG-bilder som du redan har. Kom igång genom att trycka på den SVG-bild som du vill redigera så visas fliken grafik i menyfliksområdet.

Word för iOS med fliken grafik redigering
 • Grafik format -det här är en uppsättning fördefinierade format som du kan lägga till för att snabbt ändra utseendet på din SVG-fil.

 • Om du vill byta färg på bilden men inget av formaten i galleriet passar kan du använda Bildfyllning där du kan välja mellan hundratals färger. Den färg du väljer kommer att användas i hela bilden. 

  Obs!: Om du vill fylla enskilda delar av SVG-bilden med olika färger måste du först konvertera den till en form. För närvarande måste du öppna dokumentet i Office för Microsoft 365 i Windows för att göra det.

 • Om du vill ändra (eller ta bort) linjen runt SVG-bilden väljer du Bildkontur. Du kan då ange färgen på ramen runt bilden.

 • Radbryt text hjälper dig att styra hur texten flödar runt bilden i dokumentet.

 • Om du vill stapla flera objekt ovanpå varandra kan du flytta den markerade bilden uppåt eller nedåt i stapeln.

 • Använd beskärnings verktyget om du bara vill ha en del av din SVG-bild. När bilden är markerad trycker du på Beskär och drar sedan rutan för att rama in bilden på det sätt du vill. När du är klar trycker du på Beskär

  Tips: Om du vill ångra beskärningen trycker du på bilden, väljer Beskär igen och sedan på Återställ på snabb menyn som visas.

 • Använd verktyget alternativ text för att ge en text beskrivning för personer som använder skärm läsare för att läsa dokumentet.

Om du vill redigera en SVG-bild i Office för Android markerar du den SVG du vill redigera och fliken grafik bör visas i menyfliksområdet.

En SVG-bild som visar fliken grafik i menyfliksområdet

Obs!: Om du inte ser menyfliksområdet trycker du på ikonen Redigera Ikonen Redigera .

 • Format -det här är en uppsättning fördefinierade format som du kan lägga till för att snabbt ändra utseendet på din SVG-fil.

 • Om du vill ändra färg på bilden och ingen av formaten i galleriet är det du vill ha kan du välja mellan hundratals färger. Den färg du väljer kommer att användas i hela bilden. 

  Obs!: Om du vill fylla enskilda delar av SVG-bilden med olika färger måste du först konvertera den till en form. För närvarande måste du öppna dokumentet i Office för Microsoft 365 i Windows för att göra det.

 • Om du vill ändra (eller ta bort) linjen runt din SVG-bild väljer du kontur. Du kan då ange färgen på ramen runt bilden.

 • Radbryt text hjälper dig att styra hur texten flödar runt bilden i dokumentet.

 • Om du vill stapla flera objekt ovanpå varandra kan du flytta den markerade bilden uppåt eller nedåt i stapeln.

 • Använd beskärnings verktyget om du bara vill ha en del av din SVG-bild. När bilden är markerad trycker du på Beskär och drar sedan rutan för att rama in bilden på det sätt du vill. När du är klar trycker du på Beskär

 • Med storlek och läge kan du ange hur stor din SVG-bild ska vara på sidan.

 • Använd verktyget alternativ text för att ge en text beskrivning för personer som använder skärm läsare för att läsa dokumentet.

Om du vill infoga en SVG-bild i Windows Mobile-appar använder du infoga> bilder precis som med vilken bild som helst.

Du har också vissa redigerings verktyg för SVG-bilder. Kom igång genom att trycka på den SVG-bild som du vill redigera så visas fliken grafik i menyfliksområdet.

Fliken grafik i Word Mobile
 • Bildformat – Det här är huvudverktygen för att redigera bildens utseende. I Windows Mobile-appar visas den som ett galleri till vänster i menyfliksområdet .

 • Om du vill ändra färg på bilden och ingen av formaten i galleriet är det du vill ha kan du välja mellan hundratals färger. Den färg du väljer kommer att användas i hela bilden. 

  Obs!: Om du vill fylla enskilda delar av SVG-bilden med olika färger måste du först konvertera den till en form. För närvarande måste du öppna dokumentet i Office för Microsoft 365 i Windows för att göra det.

 • Om du vill ändra (eller ta bort) linjen runt din SVG-bild väljer du kontur. Du kan då ange färgen på ramen runt bilden.

 • Radbryt text hjälper dig att styra hur texten flödar runt bilden i dokumentet.

 • Om du vill stapla flera objekt ovanpå varandra framåt eller bakåt kan du flytta den markerade bilden uppåt eller nedåt i stapeln. Observera att du måste ha Radbyte för något annat än i linje med text för att knapparna ska aktive ras.

 • Rotera din SVG-bild med roteringshandtaget som visas ovanför bilden när den är markerad. Klicka och dra handtaget runt bilden för att rotera. Om du snabbt vill rotera 90 grader eller Vänd lodrätt eller vågrätt kan du använda kommandot Rotera i menyfliksområdet.

 • Använd beskärnings verktyget om du bara vill ha en del av din SVG-bild. När bilden är markerad trycker du på Beskär och drar sedan rutan för att rama in bilden på det sätt du vill. När du är klar trycker du på Beskär

  Tips: Om du vill ångra beskärningen trycker du på CTRL + Z eller på pilen längst upp till höger i fönstret.

 • Med storlek och läge kan du ange hur stor din SVG-bild ska vara på sidan.

 • Använd verktyget alternativ text för att ge en text beskrivning för personer som använder skärm läsare för att läsa dokumentet.

Har du en fråga, ett förslag eller en kommentar om Microsoft Office?

Se Hur ger jag feedback på Microsoft Office?

Vi lyssnar

Den här artikeln uppdaterades senast den 5 December 2018 på grund av dina synpunkter. Om du tyckte att den var till hjälp – och särskilt om du inte tyckte det – får du gärna använda feedbackknapparna nedan och berätta för oss hur vi kan förbättra den.

Se även

Infoga bilder

Infoga ikoner

Animera bilder, ClipArt, text och andra objekt

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×