Regelefterlevnadsförslag (projektfält)

I fältet Regelefterlevnadsförslag anges huruvida det aktuella förslaget gäller ett projekt som bidrar till att uppfylla ett efterlevnadsmål, dvs. om projektet krävs enligt lag, föreskrifter eller av andra skäl.

Datatyp    Ja/Nej

Posttyp    Angett

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Regelefterlevnadsförslag i ett förslag när du vill indikera om projektet är nödvändigt för att efterleva juridiska eller lagstadgade krav. Detta ger användbar information för portföljanalysprocessen.

Exempel    Du föreslår ett projekt för att implementera en SOX-granskningsmekanism. Du lägger till fältet Regelefterlevnadsförslag i förslaget och ändrar fältet till Ja, eftersom SOX-efterlevnad krävs inom din bransch.

Kommentarer     Det här fältet är ett exempel på ett anpassat Ja/Nej-fält som ingår i Microsoft Project Server. Du kan visa en lista över tillgängliga anpassade fält och även skapa egna fält i Project Web App.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×