Följande är resursfälten i Microsoft Office Project. Klicka på ett fältnamn om du vill visa mer information.

Påförs vid (resursfält)

Verklig kostnad (fält)

Verkligt slut (fält)

Verklig total övertidskostnad (fält)

Verkligt övertidsarbete (fält)

Verklig start (fält)

Verkligt arbete (fält)

VKUA (fält)

Tilldelningsfält

Tilldelningsförskjutning (fält)

Tilldelningsenheter (fält)

Tillgänglig från (resursfält)

Tillgänglig till (resursfält)

Baskalender (resursfält)

Originalkostnad (fält)

Originalslut (fält)

Originalstart (fält)

Originalarbete (fält)

Originalkostnad 1-10 (fält)

BCWP (fält)

BKWS (fält)

Can Level (resursfält)

Kod (resursfält)

Bekräftade fält

Kostnad (fält)

Kostnad per användning (resursfält)

Kostnadstabell (fält)

Kostnadsavvikelse (fält)

Fälten Kostnad 1-10

KA (fält)

Datum1-10 (fält)

Varaktighet 1-10 (fält)

E-postadress (resursfält)

Baskalender för företag (resursfält)

Företagskostnad 1-10 (fält)

Företagsdatum 1-30 (fält)

Fälten Företagsvaraktighet 1-10

Fälten Flagga 1-20 för företag

Företagsnummer 1-40 (fält)

Obligatoriska värden för företag (resursfält)

Obligatoriska värden för företag (resursfält)

Dispositionskod 1-29 för företagsresurs (fält)

Gruppmedlem i företag (resursfält)

Företagstext 1-40 (fält)

Unikt företags-ID (resursfält)

Fälten Slut 1-10

Slut (resursfält)

Fälten Flagga 1-20

Allmänt (resursfält)

Grupp (resursfält)

Fälten Gruppera efter sammanfattning

Hyperlänkfält

Fälten Hyperlänkadress

Fälten Hyperlänkens fullständiga adress

Hyperlänkens underadress (fält)

ID (fält)

Inaktiv (resursfält)

Symboler (fält)

Initialer (resursfält)

Förskjutning pga utjämning (fält)

Länkade fält (fält)

Materialetikett (resursfält)

Maxenheter (resursfält)

Namn (fält)

Anteckningar (fält)

Tal1-20 (fält)

Objekt (fält)

Dispositionskod 1-10 (fält)

Överbelagd (fält)

Övertidskostnad (fält)

Övertidsfrekvens (resursfält)

Övertidsarbete (fält)

Topp (fält)

Procent färdigt arbete (fält)

Fonetik (resursfält)

Project fält

RBS (fält)

Normalt arbete (fält)

Återstående kostnad (fält)

Återstående övertidskostnad (fält)

Återstående övertidsarbete (fält)

Återstående arbete (fält)

Väntande svar (fält)

Standardhastighet (resursfält)

Start (fält)

Start1-10 (fält)

SA (fält)

Fälten Sammanfattningsnamn för aktivitet

Fälten Väntar på TeamStatus

Text 1-30 (fält)

Typ (fält)

Unikt ID (fält)

Uppdatera obligatoriska fält

AVF (fält)

Windows Användarkonto (resursfält)

Arbete (fält)

Arbetsgrupp (resursfält)

Arbetsprofil (fält)

Arbetsavvikelse (fält)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×