Resursfält

Nedan följer resurs fälten i Microsoft Office Project. Klicka på ett fältnamn om du vill visa mer information.

Påförs (resurs fält)

Verklig kostnad (fält)

Verkligt slut (fält)

Verklig total övertidskostnad (fält)

Verkligt övertidsarbete (fält)

Verklig start (fält)

Verkligt arbete (fält)

VKUA (fält)

Tilldelningsfält

Tilldelningsförskjutning (fält)

Tilldelningsenheter (fält)

Tillgänglig från (resurs fält)

Tillgänglig till (resurs fält)

Bas kalender (resurs fält)

Originalkostnad (fält)

Originalslut (fält)

Originalstart (fält)

Originalarbete (fält)

Originalkostnad 1-10 (fält)

BKUA-fält

BKPA-fält

Kan utjämna (resurs fält)

Kod (resurs fält)

Bekräftade fält

Kostnad (fält)

Kostnad per tillfälle (resurs fält)

Kostnadstabell (fält)

Kostnadsavvikelse (fält)

Fälten Kostnad 1-10

KA (fält)

Datum 1-10 (fält)

Varaktighet 1-10 (fält)

E-postadress (resurs fält)

Företags bas kalender (resurs fält)

Företags kostnad 1-10 – 10 fält

Företags datum 1-10-30 fält

Fälten Företagsvaraktighet 1-10

Företags flagga 1-20-20 fält

Företags nummer 1-10

Obligatoriska företags värden (resurs fält)

Obligatoriska företags värden (resurs fält)

Dispositions kod 1-10-29

Företags grupp medlem (resurs fält)

Företags text 1-10-40 fält

Unikt företags-ID (resurs fält)

Slut-10 fält

Slut (resurs fält)

Flagga 1-20-20 fält

Allmän (resurs fält)

Grupp (resurs fält)

Fälten Gruppera efter sammanfattning

Hyperlänkfält

Fält för hyperlänkadress

Fälten Hyperlänkens fullständiga adress

Hyperlänkens underadress (fält)

ID (fält)

Inaktiv (resurs fält)

Symboler (fält)

Initialer (resurs fält)

Förskjutning pga utjämning (fält)

Länkade fält (fält)

Material etikett (resurs fält)

Max enheter (resurs fält)

Namn (fält)

Anteckningar (fält)

Tal1-20 (fält)

Objekt (fält)

Dispositions kod 1-10 (fält)

Överbelagd (fält)

Övertidskostnad (fält)

Övertids kostnad (resurs fält)

Övertidsarbete (fält)

Topp-fält

Procent färdigt arbete (fält)

Fonetik (resurs fält)

Projektfält

RBS-fält

Normalt arbete (fält)

Återstående kostnad (fält)

Återstående övertidskostnad (fält)

Återstående övertidsarbete (fält)

Återstående arbete (fält)

Fältet Avvaktar svar

Standardkostnad (resurs fält)

Start (fält)

Start1-10 (fält)

SA (fält)

Fält för sammanfattnings aktiviteter

Fält för statusbegäran

Text 1-10 – 30

Typ (fält)

Unikt ID (fält)

Uppdatera nödvändiga fält

AVF (fält)

Windows-användarkonto (resurs fält)

Arbete (fält)

Arbetsgrupp (resursfält)

Arbetsprofil (fält)

Arbetsavvikelse (fält)

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×