I fälten Resurs initialer listas förkortningar för namnen på resurser.

Det finns två kategorier av resurs initialer (fält).

Datatyp    Textlista

Resurs initialer (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Microsoft Office Project skapar listan med resurs initialer från innehållet i fältet Initialer för alla resurser i projektet.

Användningsområden    Lägg till fältet Resurs initialer i en aktivitetslista när du vill visa eller filtrera initialerna för resursnamn.

Exempel    Du vill granska de tilldelade resurserna för aktiviteter i Gantt-schemavyn. Om du vill kunna granska aktivitetsnamn, resurser och annan information kan du lägga till fältet Resurs initialer i bladdelen i Gantt-schemavyn.

Resurs initialer (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Innehållet i fältet Resurs initialer för tilldelningar motsvarar fältet Initialer för resurser.

Användningsområden    Lägg till fältet Resurs initialer i tidsfasdelen i vyn Aktivitetsanvändning när du vill visa eller filtrera initialerna för resursnamn. Det här fältet är endast tillgängligt i vyn Aktivitetsanvändning.

Exempel    Du vill spara utrymme i tidsfasen i vyn Aktivitetsanvändning. Du ersätter fältet Resursnamn med fältet Resurs initialer.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×