Datatyp    Textlista

Posttyp    Angett

Beskrivning    I fältet Resursnamn visas namnen på alla resurser som har tilldelats en aktivitet. Om listans längd överskrider 256 tecken trunkeras listan och ellipser visas. Du kan visa en fullständig lista över resurser som tilldelats en aktivitet i vyn Aktivitetsformulär eller Aktivitetsanvändning.

Användningsområden    Lägg till fältet Resursnamn i en aktivitetslista när du vill visa, filtrera eller redigera namnen på resurser som har tilldelats till aktiviteter. Ange text i fältet Resursnamn för att representera och identifiera namnen på de tilldelade resurserna.

Exempel    Du vill tilldela aktiviteter till resurser i vyn Aktivitetslista. Du anger namnen på alla resurser som du vill tilldela aktiviteter och avgränsar varje namn med listavgränsartecknet, som vanligtvis är ett kommatecken.

Kommentarer    I en bladvy representeras varje resurs av dess namn, följt av antalet enheter för resursen som används av aktiviteten. Antalet enheter visas inom hakparenteser ([ ]). Om antalet enheter är 100 procent visas bara resursnamnet. T.ex. "Rörmokare, eliansk[300%]" anger att en rörmokare och tre elare har tilldelats.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×