Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp    Uppräknad

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    Fältet Resurstyp anges huruvida resurser som tilldelats den här aktiviteten är arbets- eller materialresurser. Arbetsresurser är personer och utrustning. Materialresurser är förbrukningsartiklar, till exempel stål, betong eller jord.

Beräkning    Informationen i fältet Resurstyp hämtas från Typ-resursfältet och är antingen Arbete eller Material.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Resurstyp i vyn Aktivitetsanvändning om du vill visa de typer av resurser som är tilldelade aktiviteter. Du kan också använda fältet Resurstyp om du vill sortera, filtrera eller gruppera aktiviteter efter resurstyp. Fältet är särskilt användbart om du vill granska alla materialresurser samtidigt i aktivitetssammanhang.

Exempel    Du vill granska aktiviteter som har tilldelats materialresurser. I Gantt-diagrammet grupperar du aktiviteterna efter resurstyp. Först grupperas alla materialresurser och sedan alla arbetsresurser.

Obs!    I vyn Resursanvändning kallas det här fältet kort och gott för Typ.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×