Resurstyp (tilldelningsfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp     Räknas upp

Typ av post     Beräkning

Beskrivning     Fältet Resurstyp visar om resursen för tilldelningen är en arbets- eller materialresurs. Arbetsresurser är personer och utrustning. Materialresurser är förbrukningsartiklar, till exempel stål, betong eller jord.

Bästa användning     Lägg till fältet Resurstyp i vyn Resursanvändning när du vill visa resurstyper för tilldelningar. Använd också fältet Resurstyp när du sorterar, filtrerar eller grupperar tilldelningar efter resurstyp. Fältet är speciellt användbart när du vill granska alla materialresurser i samband med tilldelningar så att du t ex kan justera tilldelningsenheter.

Exempel     Du behöver justera arbetet för din arbetsresurser att balansera arbetet från överbelagda resurser till underbelagda. Du vill också granska quantities som du har angett för materialresurser, så att du kan schemalägga leveranser. Gruppera tilldelningarna efter resurstyp i vyn Resursanvändning. Alla materialresurser grupperas tillsammans, följt av arbetsresurserna.

Obs!     Du kan ange resurstypen i dialogrutan Resursinformation. Som standard finns fältet finns också tillgängligt i inmatningstabellen i vyn Resurslista, men kallas då för Typ. Standardresurstypen är Arbete.

I vyn Resursanvändning kallas det här fältet också bara för Typ.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×