Riktlinjer för att organisera och formatera data i ett kalkylblad

Microsoft Office Excel har ett antal inbyggda funktioner som gör det enkelt att hantera och analysera data. Om du vill dra nytta av de här funktionerna är det viktigt att ordna och formatera data i en kalkylblad enligt följande riktlinjer.

Artikelinnehåll

Riktlinjer för dataorganisation

Placera snarlika objekt i samma kolumn    Utforma informationen så att alla rader får snarlika objekt i samma kolumn.

Skilj dataområden åt    Lämna minst en tom kolumn och en tom rad mellan det relaterade dataområdet och andra data i kalkylbladet. Då kan Excel enkelt identifiera och markera området när du sorterar, filtrerar eller infogar automatiska delsummor.

Placera viktiga data ovanför eller nedanför området    Undvik att placera viktiga data till vänster eller höger i området eftersom informationen kan döljas när du filtrerar området.

Undvik tomma rader och kolumner i ett område    Undvik att lägga till tomma rader och kolumner i ett dataområde. Gör detta för att säkerställa att Excel lättare identifierar och markerar relaterade dataområden.

Visa alla rader och kolumner i ett område    Kontrollera att alla dolda rader eller kolumner visas innan du gör ändringar i ett dataområde. Om rader och kolumner som ingår i ett område inte visas kan man råka ta bort data av misstag. Mer information finns i Dölja eller visa rader och kolumner.

Överst på sidan

Riktlinjer för dataformat

Använda kolumnetiketterna för att identifiera data    Skapa kolumnetiketter i den första raden av dataområdet genom att tillämpa ett annat format på dessa data. Excel kan sedan använda etiketterna till att skapa rapporter och för att hitta och ordna data. Använd ett annat teckensnitt, justering, format, mönster, kantlinjer eller skiftläge på kolumnetiketterna för att skilja dem från det format som du tilldelar till data i området. Formatera cellerna som text innan du skriver kolumnetiketterna. Mer information finns i Olika sätt att formatera ett kalkylblad.

Använda cellkanter för att skilja data åt    När du vill avgränsa etiketterna från data kan du använda cellkanter – inte tomma rader eller streckade linjer – för att infoga rader nedanför etiketterna. Mer information finns i Använda eller ta bort cellkanter i ett kalkylblad.

Undvik inledande eller avslutande blanksteg så slipper du fel    Undvik att använda blanksteg i början eller slutet av en cell när du ska göra indrag i data. De extra blankstegen kan påverka sortering, sökningar och det format som används i cellen. Istället för att använda blanksteg för att göra indrag i data kan du använda kommandot Öka indrag i en cell. Mer information finns i Flytta data i en cell.

Utöka dataformaten och formlerna    När du lägger till nya rader med data i slutet av ett dataområde utökas formatering och formler utifrån detta. Tre av de fem föregående cellerna måste använda samma format för att formateringen ska kunna utökas. Alla de föregående formlerna måste vara konsekventa för en formel ska kunna utökas. Mer information finns i Fylla i data automatiskt i kalkylbladsceller.

Använda ett tabell format i Excel för att arbeta med relaterade data    Du kan omvandla ett sammanhängande cell område i ett kalkyl blad till en Excel-tabell. Data som definieras av tabellen kan hanteras oberoende av data utanför tabellen, och du kan använda specifika tabell funktioner för att snabbt sortera, filtrera, summera eller beräkna data i tabellen. Du kan också använda funktionen tabell till att compartmentalize uppsättningar med relaterade data genom att ordna data i flera tabeller i ett och samma kalkyl blad. Mer information finns i Översikt över Excel-tabeller.

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×