Använd verktyget Linje eller Blyertspenna-verktyget till att rita linjer i ett diagram. Om du vill ha linjer kopplade till former och flytta med dem använder du kopplingar.

 1. Högerklicka på det ritade objektet och klicka på listan Ritverktyg i det flytande verktygsfältet. Klicka sedan på verktyget Linje eller Blyertspenna.

  Linje i listan Ritverktyg

  När linjeverktyget är på ändras pekaren till en Linjeverktyget.

 2. Klicka på den punkt som linjen ska utgå ifrån, håll musknappen intryckt och flytta pekaren till den punkt där linjen ska sluta. Släpp sedan upp musknappen igen.

Om du vill lägga till fler linjesegment till den du precis har ritat använder du istället menyfliksområdet.

 1. Klicka på Start > Verktyg > Ritverktyg > Linje.

 2. Börja in någon ände av den befintliga linjen. Varje segment klistras mot den ände som det börjar från, så att linjerna tillsammans fungerar som en enda form.

Ändra en linje

Om du vill ändra en linje använder du pekverktyget. Klicka på linjen och dra i den för att flytta den. Om du drar i någon av slutpunkterna kan du ändra linjens riktning eller göra den längre eller kortare.

Du kan också ändra hur en linje ser ut.

 1. Högerklicka på linjen och klicka på Formatera form.

  Fönstret Formatera form

 2. Klicka på Linje i fönstret Formatera form och gör dina ändringar. Du kan till exempel ändra typen av pil och linjens bredd, färg och typ.

 1. På fliken Start, i gruppen Verktyg klickar du på nedpilen för att visa menyn Ritverktyg. Klicka på verktyget Linje eller Blyertspenna.

  Menyn Ritverktyg

  När linjeverktyget är på ändras pekaren till en Linjeverktyget.

 2. Klicka på den punkt som linjen ska utgå ifrån, håll musknappen intryckt och flytta pekaren till den punkt där linjen ska sluta. Släpp sedan upp musknappen igen.

Du kan lägga till fler linjesegment till det precis har ritat.

 1. Klicka på Start > Verktyg > Ritverktyg > Linje.

 2. Börja in någon ände av den befintliga linjen. Varje segment klistras mot den ände som det börjar från, så att linjerna tillsammans fungerar som en enda form.

Ändra en linje

Om du vill ändra en linje använder du pekverktyget. Klicka på linjen och dra i den för att flytta den. Om du drar i någon av slutpunkterna kan du ändra linjens riktning eller göra den längre eller kortare.

Du kan också ändra hur en linje ser ut.

 1. Högerklicka på linjen, klicka på Formatera och klicka sedan på Linje.

  Menyn Format

 2. I formatrutan Linje gör du de ändringar du vill ha, till exempel ändra linjens bredd, färg, piltyp eller linjetyp.

  Rutan Linjeformat

 1. I verktygsfältet Ritning klickar du på pennverktyget i Knappbild eller på linjeverktyget Bild av knapp.

  Flytande verktygsfält för ritverktyg

  Obs!: Om verktygsfältet Ritning inte visas klickar du på Ritverktyg eller Bild av knappstandardverktygsfältet för att visa det.

 2. Klicka på den punkt som linjen ska utgå ifrån, håll musknappen intryckt och dra pekaren till den punkt där linjen ska sluta. Släpp sedan upp musknappen igen.

  Meddelanden: 

  • Om du vill rita en polylinje fortsätter du att rita linjer som vidrör varandra.

  • Om du vill rita en polygon ritar du linjer som vidrör varandra så att de bildar en sluten form.

Ändra en linje

Om du vill ändra en linje använder du pekverktyget. Klicka på linjen och dra i den för att flytta den. Om du drar i någon av slutpunkterna kan du ändra linjens riktning eller göra den längre eller kortare.

Du kan också ändra hur en linje ser ut.

 1. Högerklicka på linjen, klicka på Formatera och klicka sedan på Linje.

  Menyn Format

 2. I formatrutan Linje gör du de ändringar du vill ha, till exempel ändra linjens bredd, färg, piltyp eller linjetyp.

  Rutan Linjeformat

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×