Rotera eller vända text rutor, figurer, WordArt-objekt eller bilder i Word

Obs!: Om du inte ser flikarna figur format, rit verktygeller bild verktyg kontrollerar du att du har markerat en text ruta, en figur eller ett WordArt-objekt. Du kanske måste dubbelklicka på objektet för att öppna fliken Format.

Rotera i vilken vinkel som helst

 1. Markera objektet som du vill rotera.

 2. Välj roteringshandtaget överst i objektet och dra det sedan i önskad riktning.

  Figur med roteringshandtag

  • Du kan begränsa rotationen till 15-graderssteg genom att hålla ned Skift samtidigt som du drar i roteringshandtaget.

  • När du roterar flera figurer roteras de inte som en grupp utan varje figur roteras i stället kring sin egen mittpunkt.

Rotera till en exakt vinkel i grader

 1. Markera objektet som du vill rotera.

 2. Gå till form format, rit verktyg eller bild verktyg > format.

 3. Välj Roteraoch välj sedan fler rotations alternativ.

  Rotering-menyn med fler rotations alternativ markerade

 4. Ange hur mycket du vill rotera objektet i rutan rotation i fönstret eller dialog rutan som öppnas. Du kan också använda pilarna för att rotera objektet exakt dit du vill.

Rotera 90 grader

 1. Markera objektet som du vill rotera.

 2. Gå till form format, rit verktyg eller bild verktyg > format.

 3. Välj Roteraoch sedan:

  • Om du vill rotera objektet 90 grader åt höger väljer du Rotera rätt 90-nummer.

  • Om du vill rotera objektet 90 grader åt vänster väljer du Rotera vänster 90-nummer.

Vända ett objekt

Du kan skapa effekten av en spegelbild eller vända ett objekt upp och ned med hjälp av Vänd-verktygen.

 1. Markera objektet som du vill rotera.

 2. Gå till form format, rit verktyg eller bild verktyg > format, Välj Roteraoch sedan:

  • Om du vill omvandla ett objekt uppåt och nedåt väljer du Vänd lodrätt.

  • Om du vill skapa en spegel bild av objektet (förutom WordArt) väljer du Vänd vågrätt.

Spegla WordArt eller forma text

 1. Markera WordArt-objektet eller figuren som du vill spegla.

  Mer information finns i Infoga WordArt.

 2. Välj format för figur format eller rit verktyg.

 3. Välj text effekter Ikon för text effekt > 3d -rotation > 3D-rotation.

 4. Under 3D-rotationanger du X-rotation till 180-nummer.

  inställningar för 3D-rotation med X angivet till 180 grader

Obs!: Om du vill rotera text i en form

Rotera i vilken vinkel som helst

 1. Markera objektet som du vill rotera.

 2. Välj roteringshandtaget överst i objektet och dra det sedan i önskad riktning.

  Figur med roteringshandtag

  Obs!: Du kan begränsa rotationen till 15-graderssteg genom att hålla ned Skift samtidigt som du drar i roteringshandtaget.

Rotera till en exakt vinkel i grader

 1. Markera rotera objekt.

 2. Under rit verktyg (eller bild verktyg om du roterar en bild), på fliken format , i gruppen ordna väljer du Roteraoch sedan fler rotations alternativ.

  Fler rotationsalternativ på menyn Rotera

  Om flikarna Bildverktyg, Ritverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en bild. Du kanske måste dubbelklicka på bilden för att öppna fliken Format.

 3. I fönstret eller dialogrutan som öppnas anger du hur mycket du vill rotera objektet i rutan Rotering. Du kan också använda pilarna för att rotera objektet exakt dit du vill.

Vända ett objekt

Du kan skapa effekten av en spegelbild eller vända ett objekt upp och ned med hjälp av Vänd-verktygen.

 1. Markera objektet som du vill rotera.

 2. Under rit verktyg (eller bild verktyg om du roterar en bild), på fliken format , går du till gruppen ordnaoch görnågot av följande:

  • Om du vill omvandla ett objekt uppåt och nedåt väljer du Vänd lodrätt.

  • Om du vill skapa en spegel bild av objektet (förutom WordArt) väljer du Vänd vågrätt.

Om fliken Format under Ritverktyg eller Bildverktyg inte visas kontrollerar du att du har markerat en textruta, figur, WordArt eller bild. Du kanske måste dubbelklicka på objektet för att öppna fliken Format.

Spegla WordArt eller forma text

 1. Markera WordArt-objektet eller figuren som du vill spegla.

  Mer information finns i Infoga WordArt.

 2. Välj rit verktyg > format.

 3. Välj text effekter > 3d -rotation > alternativ för 3D-rotation.

 4. Under 3D-rotationställer du in X till 180 grader.

  Ställa in x 3D-rotation till 180

Rotera i vilken vinkel som helst

 1. Markera objektet som du vill rotera.

 2. Välj roteringshandtaget överst i objektet och dra det sedan i önskad riktning.

  Rotera markören efter handtag

  • Du kan begränsa rotationen till 15-graderssteg genom att hålla ned Skift samtidigt som du drar i roteringshandtaget.

  • När du roterar flera figurer roteras de inte som en grupp utan varje figur roteras i stället kring sin egen mittpunkt.

Rotera till en exakt vinkel i grader

 1. Markera objektet som du vill rotera.

 2. Gå till form format eller bild format >Rotera.

 3. Välj fler rotations alternativ.

  Meny alternativet fler rotations alternativ

 4. Ange hur mycket du vill rotera objektet i rutan rotation i fönstret eller dialog rutan som öppnas. Du kan också använda pilarna för att rotera objektet exakt dit du vill.

Rotera 90 grader

 1. Markera objektet som du vill rotera.

 2. Gå till form format eller bild format .

 3. Välj Roteraoch sedan:

  Menyn rotera

  • Om du vill rotera objektet 90 grader åt höger väljer du Rotera rätt 90-nummer.

  • Om du vill rotera objektet 90 grader åt vänster väljer du Rotera vänster 90-nummer.

Vända ett objekt

Du kan skapa effekten av en spegelbild eller vända ett objekt upp och ned med hjälp av Vänd-verktygen.

 1. Markera objektet som du vill rotera.

 2. Gå till form format eller bild format .

 3. Välj Roteraoch sedan:

  Menyn rotera

  • Om du vill omvandla ett objekt uppåt och nedåt väljer du Vänd lodrätt.

  • Om du vill skapa en spegel bild av objektet (förutom WordArt) väljer du Vänd vågrätt.

Spegla WordArt eller forma text

 1. Markera WordArt-objektet eller figuren som du vill spegla.

  Mer information finns i Infoga WordArt.

 2. Välj form format > format fönster.

 3. Under 3D-rotationanger du X-rotation till 180-nummer.

  inställningar för 3D-rotation med X angivet till 180 grader

Rotera i vilken vinkel som helst

 1. Markera objektet som du vill rotera.

 2. Välj roteringshandtaget överst i objektet och dra det sedan i önskad riktning.

  Figur med roteringshandtag

Snabbreferens

Figursätta text runt en cirkel eller en annan figur

Gruppera och avgruppera former, bilder och andra objekt

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×