Rotera text i Word

Obs!: Om du vill rotera text i Word måste du först placera texten i en text ruta och sedan rotera text rutan.

 1. Markera en text ruta. Mer information om hur du infogar en text ruta finns i lägga till, kopiera eller ta bort en text ruta i Word.

 2. Gör något av följande:

  • Markera text rutan och gå sedan till form format eller rit verktyg format > Rotera.

   Knappen Rotera

   Använd något av rotera-kommandona i listan.

  • Rotera text rutan manuellt genom att välja text Rute roteringshandtaget och dra i den riktning du vill. Om du vill behålla rotationen till 15 graders vinklar håller du ned SKIFT medan du drar roteringshandtaget.

   Rotations handtag för text ruta

 3. Välj någon annan stans i dokumentet för att visa den roterade text rutan.

  Obs!: En text ruta visas vågrätt när du väljer den för att göra det lättare att redigera texten.

Spegla text i en text ruta

Det här återställer en rad eller ett stycke med text i en text ruta.

 1. Markera textrutan.

 2. Välj format för figur format eller rit verktyg.

 3. Välj text effekter Ikon för text effekt > 3d -rotation > 3D-rotation.

 4. Under 3D-rotationanger du X-rotation till 180-nummer.

  Text ruta med 3D-rotation x 180 grader

Ta bort kant linjen

 1. Markera textrutan.

 2. Gå till form format eller rit verktyg format > konturoch välj sedan Ingen kontur.

  Knappen Ingen kontur

  Kant linjen runt text rutan försvinner när du klickar eller trycker utanför text rutan.

Ändra kant linjen

 1. Välj textrutans kantlinje.

 2. Gå till form format eller rit verktyg format > kontur för att ändra kon tur färgen, för att ändra linje tjock leken eller för att ändra linjen till streck.

  Knappen Ingen kontur

 3. Välj form effekter för att lägga till en skugga eller en ljus sken i kant linjen.

Obs!: Om du vill rotera text i Word för Mac måste du först placera texten i en textruta, och sedan rotera textrutan.

 1. Markera en text ruta som du vill rotera. Mer information om hur du infogar en text ruta finns i lägga till, kopiera eller ta bort en text ruta i Word

 2. Markera roteringshandtaget högst upp i text rutan och dra sedan i önskad riktning.

  Figur med roteringshandtag

  • Du kan begränsa rotationen till 15-gradersvinklar genom att trycka och hålla ned Skift medan du drar i roteringshandtaget.

  • När du roterar flera figurer roteras de inte som en grupp utan varje figur roteras i stället kring sin egen mittpunkt.

  • Alternativt kan du markera objektet, hålla ned Alt och sedan trycka på vänster-eller högerpilen för att rotera.

Spegla text i en text ruta

 1. Markera textrutan.

 2. Välj form format.

 3. Välj text effekter Ikon för text effekt > 3d -rotation > 3D-rotation.

 4. Under 3D-rotationanger du X-rotation till 180-nummer.

Rotera till ett exakt vinklar

 1. Markera den text ruta som du vill rotera.

 2. Gå till form formatet > Rotera.

  Knappen Rotera på fliken Format

  • Om du inte ser figur formatetkontrollerar du att du har markerat en text ruta.

  • Knappen Rotera kan vara dold om din skärmstorlek är reducerad. Om du inte ser knappen Rotera väljer du ordna om du vill se dolda knappar i gruppen ordna .

   Knappen Rotera på menyn Ordna

 3. Välj ett av följande alternativ:

  • Välj fler rotations alternativ.

   Ange hur mycket du vill rotera objektet i rutan Rotation. Du kan också använda pilarna för att rotera objektet exakt dit du vill.

  • Markera Rotera till höger 90 för att rotera objektet 90 grader åt höger.

   Markera Rotera vänster 90 för att rotera objektet 90 grader åt vänster.

   Menyn Rotera form i Office för Mac

Gruppera objekt

När du grupperar text rutor kombinerar du dem så att du kan formatera, flytta eller kopiera dem som en grupp.

 1. Håll ned SKIFT, markera de text rutor som du vill gruppera och välj form format.

 2. till >gruppenordna >.

  Gruppera objekt

Tips: Om gruppen visas nedtonad eller inte är tillgänglig beror det vanligt vis på att du inte redan har markerat två eller fler text rutor som ska grupperas tillsammans.

Rotera en textruta

Obs!: Om du vill rotera text i Word för Mac måste du först placera texten i en textruta, och sedan rotera textrutan.

 1. Klicka på Visa > Utskriftslayout.

 2. Markera den text ruta som du vill rotera eller vända och välj sedan format.

 3. Välj Roteraunder ordna.

  Word, gruppen Ordna

  Om du vill rotera en text ruta till valfri vinkel drar du roteringshandtaget Roteringshandtag .

 4. Välj något av följande:

  • Rotera åt höger 90

  • Rotera åt vänster 90

  • Vänd lodrätt

  • Vänd vågrätt

Gruppera text rutor

När du grupperar text rutor kombinerar du dem så att du kan formatera, flytta eller kopiera dem som en grupp.

 1. Klicka på Visa > Utskriftslayout.

 2. Håll ned SKIFT, markera den text ruta som du vill gruppera och välj formatera > Formatera bild.

 3. Välj grupperaunder ordnaoch välj sedan gruppera.

  Word, gruppen Ordna

Tips: Om gruppen visas nedtonad eller inte är tillgänglig beror det vanligt vis på att du inte redan har markerat två eller fler text rutor som grupperas tillsammans.

Word för webben visar dokument som innehåller roterade text rutor, men du kan inte infoga eller rotera text rutor. Om du vill infoga eller rotera en text ruta öppnar du dokumentet i Word för Skriv bordet och gör ändringar där.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×