RUNDA.NED (funktionen RUNDA.NED)

Avrundar tal nedåt (mot noll) till närmsta multipel av signifikans.

Syntax

RUNDA.NED(tal;signifikans)

Tal     är det numeriska värde som du vill avrunda.

Signifikans     är den multipel som du vill avrunda till.

Kommentarer

  • Om något av argumenten inte är numeriskt returneras felvärdet #Värdefel!.

  • Om tal och signifikans har olika tecken returneras felvärdet #OGILTIGT!.

  • När ett tal avrundas "nedåt" avrundas värdet alltid till det värde som ligger närmare noll, oavsett om talet är positivt eller negativt. Om talet är en multipel av signifikans sker ingen avrundning.

Exempel

Formel

Beskrivning (resultat)

=RUNDA.NED(2,5;1)

Avrundar 2,5 nedåt till närmaste multipel av 1 (2)

=RUNDA.NED(-2,5;-2)

Avrundar -2,5 nedåt till närmaste multipel av -2 (-2)

=RUNDA.NED(-2,5;2)

Returnerar ett fel eftersom -2,5 och 2 har olika tecken (#Ogiltigt!)

=RUNDA.NED(1,5;0,1)

Avrundar 1,5 nedåt till närmaste multipel av 0,1 (1,5)

=RUNDA.NED(0,234;0,01)

Avrundar 0,234 nedåt till närmaste multipel av 0,01 (0,23)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×