Så här korrigerar du felvärdet #VÄRDEFEL! i funktionerna HITTA/HITTAB och SÖK/SÖKB

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det här avsnittet innehåller hjälp för vanliga scenarier vid felvärdet #VÄRDEFEL! i funktionen HITTA/HITTAB och SÖK/SÖKB.

Några saker du bör veta om funktionerna HITTA och SÖK

  • Funktionerna Sök och Sök påminner mycket om. De båda fungerar på samma sätt – hitta ett tecken eller en textsträng i en annan textsträng. Skillnaden mellan dessa två funktioner är att hitta är skiftlägeskänsliga och SÖKNING är inte skiftlägeskänsligt. Så om du inte vill matcha gemener/versaler i en textsträng, använda SÖKFUNKTIONEN.

  • Om du vill använda en funktion som returnerar strängen baserat på antalet tecken du anger, använder du EXTEXT-funktionen tillsammans med HITTA. Du kan hitta information och exempel på hur du använder kombinationer av EXTEXT och HITTA i hjälpavsnittet om HITTA.

  • Syntaxen för dessa funktionerna är densamma, sök; inom; [startpos]). På ren svenska: syntaxen betyder Vad vill du hitta?, Var vill du hitta det?, Vilken position vill du starta vid?

Problem: det går inte att hitta värdet i argumentet sök_text i inom-strängen

Om funktionen inte kan hitta texten som ska hittas i den angivna textsträngen, ger den upphov till ett felvärdet #VÄRDEFEL!.

Till exempel en funktion som:

  • =HITTA("handskar";"Handskar (barn)";1)

Felvärdet #VÄRDEFEL! returneras eftersom det inte finns några matchande ”handskar” i strängen, men det finns ”Handskar”. Kom ihåg att HITTA är skiftlägeskänsligt, så se till att värdet i sök_text matchar strängen i inom-argumentet exakt.

SÖK-funktionen returnerar däremot värdet 1, eftersom den inte är skiftlägeskänslig:

  • =SÖK("handskar";"Handskar (barn)";1)

Lösning: Korrigera syntaxen efter behov.

Problem: Argumentet startpos är inställt på noll (0)

Argumentet startpos är ett valfritt argument och om du utelämnar det antas standardvärdet vara 1. Om argumentet finns i syntaxen och värdet är inställt på 0 ser du dock felvärdet #VÄRDEFEL!.

Lösning: Ta bort argumentet startpos om det inte är obligatoriskt eller ange rätt värde för det.

Problem: argumentet startpos argumenten är större än argumentet inom.

Till exempel funktionen:

  • =HITTA(“s”;”Funktioner och formler”;25)

Söker efter ”s” i strängen ”Funktioner och formler” (inom) börjar vid det 25:e tecknet (startpos), men returnerar felvärdet #VÄRDEFEL! eftersom det endast finns 22 tecken i strängen.

Tips:  För att hitta det totala antalet tecken i en textsträng, använder du funktionen LÄNGD

Lösning: Korrigera startnumret vid behov.

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice.

Se även

Korrigera #VÄRDEFEL!

HITTA och HITTAB funktioner

SÖK OCH SÖKB FUNKTIONER

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Upptäck fel i formler

Alla Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Alla Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×