Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Outlooks sökruta är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hitta meddelanden, kontakter, uppgifter och kalenderposter. 

Du kan skriva flera meningar i sökrutan högst upp i Outlook-fönstret. Förutom att söka efter olika ord och fraser kan du använda olika operatorer och nyckelord för att begränsa sökresultaten.

Starta sökningen genom att klicka på rutan Sök högst upp i Outlook-fönstret. Föreslagna sökningar visas direkt. De här förslagen baseras på din sök- och meddelandehistorik. Föreslagna sökningar med en klockikon till vänster returnerar alla meddelanden som innehåller söksträngen i ämnet, meddelandetexten och även eventuella Microsoft 365 bilagor.

Obs!: Outlook använder något som kallas prefixmatchning när du söker. Om du skriver jan i sökrutan Outlook returneras meddelanden som innehåller jan, Jan, Janne och januari men inte trojan eller Siljan. Dessutom behandlar sökningen tal som är kopplade till ord (inga blanksteg mellan ordet och talet) som en del av ordet. När du söker efter "365" hittar du INTE meddelanden som innehåller "Microsoft365".

Förutom föreslagna fraser visas även Outlook förslag som hjälper dig att söka efter meddelanden från några av dina senast skickade kontakter. 

Grunderna för sökning

 • När du skriver ord i sökrutan söker Outlook i både e-postmeddelanden och många typer av bifogade filer efter ordet eller frasen. Om du till exempel söker efter ”projekt”, med eller utan citattecken, returnerar Outlook alla meddelanden med ordet projekt, projektor, projektering osv. någonstans i avsändarnamnet, ämnet, meddelandetexten eller bifogade filer.

 • När du skriver in en e-postadress, till exempel naima.larsson64@yahoo.com, returnerar Outlook alla e-postmeddelanden som innehåller den e-postadressen någonstans i ämnet, meddelandetexten eller många typer av bifogade filer samt meddelanden från den e-postadressen. Om du vill begränsa sökresultatet till e-postmeddelanden från en e-postadress skriver du från:naima.larsson64@yahoo.com i sökrutan.

 • När du söker efter ett e-postmeddelande via ämnesraden blir sökningen mer effektiv om du bara söker efter några få ord på ämnesraden. Om du till exempel vill hitta ett e-postmeddelande med ämnet Vårplaneringsmöte 2021-04-05söker du efter Vårplanering eller Möte.

 • Skiljetecken ignoreras i sökrutan. Att ange "Vårplaneringsmöte". är samma sak som att skriva "Vårplaneringsmöte".

 • Strängar med siffror som är mindre än fem siffror ignoreras. Om du vill söka efter 98101 returneras inga resultat om du anger 9810.

 • Om din postlåda ligger på Exchange 2019 eller Exchange Online kan strängar med tal som börjar med en valuta (d.v.s. USD 123456) där onlinesökning använder MAPI-begränsningar (mer information här) endast sökas antingen med valuta och tal (USD123456), vilket placerar NN framför talet (NN123456) eller valuta [Blanksteg] och numret (USD 123456). Inga resultat returneras om du anger själva talet (123456).

 • För att Outlook ska fungera smidigt returneras endast de första 250 sökresultaten. Om den här listan inte innehåller de objekt du söker efter kan du prova en mer specifik sökning.

 • Sökning efter termer som innehåller mer än ett språk kan returnera inkonsekventa resultat.

Använda Outlooks inbyggda sökfilter

Du får ett antal inbyggda sökfilter i Outlook. Klicka i sökrutan om du vill använda de inbyggda filtren. Baserat på dina inställningar kan du använda Avancerad sökning genom att klicka på filterknappen till höger i sökrutan. Alternativt kommer Outlook-menyfliksområdet ändras och visa fliken Sök. Använd något av alternativen i gruppen Förfina för att förfina sökresultaten.

Du hittar sökrutan högst upp på skärmen, oavsett om du använder det förenklade menyfliksområdet eller det klassiska menyfliksområdet.

Använd sökrutan högst upp på skärmen med det förenklade menyfliksområdet

Använd sökrutan högst upp på skärmen med det klassiska menyfliksområdet

Använd en avancerad sökning i Outlook

Sökreferenstabeller

I följande tabell visas några exempel på sökningar som kan vara användbara. Utöver dessa exempel kan du använda OCH, INTE, ELLER <, >, = och andra operatorer för att förfina sökningen. Operatorer skrivs med versaler.

Skriv så här

Om du vill hitta det här

jon

Objekt som innehåller jon, jontejohan, JOHAN, JoHan eller någon annan kombination av versaler och gemener. Snabbsökning är inte skiftlägeskänsligt. Då hittar du INTE objekt som innehåller abcBOBdef eller 123bob.

jon svensson

Objekt som innehåller jon tillsammans med alla variationer som visas i föregående rad, eller svensson tillsammans med andra ord som innehåller svensson, men inte nödvändigtvis i den ordningen.

johan OCH svensson

Objekt som innehåller både johan och svensson men inte nödvändigtvis i den ordningen. Observera att logiska operatorer som OCH, ICKE och ELLER måste skrivas med versaler.

johan ICKE svensson

Objekt som innehåller johan tillsammans med alla variationer som visas i den första raden i tabellen, men inte svensson.

johan ELLER svensson

Objekt som innehåller johan tillsammans med alla variationer som visas i den första raden i tabellen, svensson eller båda.

"jon"

Objekt som innehåller den exakta frasen jon och inte variationer som johan eller jonte. Du måste använda citattecken för att söka efter en exakt sträng.

från:"johan svensson"

Objekt som skickats från johan svensson. Observera användningen av citattecken så att sökresultatet matchar den exakta frasen inom citattecknen.

Du kan också skriva från: och de första bokstäverna i kontaktens namn så föreslår Outlook en lista med kontakter som du kan välja bland.

från:"johan svensson" om:"statusrapport"

Objekt som skickats från johan svensson där statusrapport visas på ämnesraden, i meddelandetexten eller i bifogat innehåll. Observera användningen av citattecken så att sökresultatet matchar den exakta frasen inom citattecknen.

harbifogadefiler:ja

Objekt som har bifogade filer. Du kan också använda harbilaga:sant för att få samma resultat.

bifogadefiler:presentation.pptx

Objekt som har bifogade filer med namnet presentation.pptx eller en bilagan som innehåller presentation.pptx.

ämne:"johan svensson"

Objekt vars ämne innehåller frasen johan svensson.

kopia:"johan svensson"

Objekt där visningsnamnet johan svensson finns på raden Kopia.

kopia:johansvensson@contoso.com

Objekt där e-postadressen johansvensson@contoso.com finns på raden Kopia.

hemlig kopia:johan

Objekt där johann finns på raden Hemlig kopia.

kategori:röd

Objekt som innehåller ett kategorinamn som innehåller ordet röd. Till exempel ”röd kategori” eller ”röding” eller ”röda korset”.

meddelandestorlek:<10 KB

Objekt vars storlek är mindre än 10 kilobyte. Observera användningen av jämförelseoperatorn "mindre än" (<).

meddelandestorlek:>5 MB

Objekt vars storlek är större än 5 megabyte. Observera användningen av jämförelseoperatorn "större än" (>).

klart:förra veckan

Objekt som har flaggats för uppföljning av ett förfallodatum.

meddelandestorlek:mycketsmå

Objekt vars storlek är mindre än 10 kilobyte

meddelandestorlek:små

Objekt vars storlek är mellan 10 och 25 kilobyte

meddelandestorlek:medelstora

Objekt vars storlek är mellan 25 och 100 kilobyte

meddelandestorlek:stora

Objekt vars storlek är mellan 100 och 500 kilobyte

meddelandestorlek:mycketstora

Objekt vars storlek är mellan 500 kilobyte och 1 megabyte

uppföljningslagga:följ upp

Objekt som har flaggats med Följ upp.

meddelandestorlek:extermtstora

Objekt vars storlek är större än 5 megabyte

harflagga:sant

Objekt som har flaggats för uppföljning.

från:johan (mottaget:21-07-01 ELLER mottaget:21-08-01)

Objekt från johan som kom 21-07-01 eller 21-08-01. Observera användningen av parenteser för att gruppera datumen.

mottaget:2021-01-15

Objekt som kom 2021-01-15.

mottaget:"den här veckan"

Objekt som kom den här veckan. Observera användningen av citattecken när du söker efter datum med flera ord.

 • Relativa datum  Till exempel: idag, igår

 • Relativa datum med flera ord  Till exempel: den här veckan, förra veckan, förra månaden och förra året

Meddelanden: 

 • Från och med Outlook för Windows version 16.0.14314 drivs förfiningen Mottagen av Microsoft Search för att göra det enklare att hitta e-post utanför det lokala synkroniseringsfönstret. Du kan märka små skillnader i beteende.

 • Supporten har tagits bort för veckodagar och månader som hänvisas till med namn, tisdag, mars osv.

till:johan

Objekt du har skickat till johan när du söker i mappen Skickade objekt.

läst:nej

Objekt som inte har lästs. Du kan även använda läst:falskt och få samma resultat.

ämne:status mottaget:maj

Objekt som har tagits emot från någon under maj (vilket år som helst) där ämnet innehåller status.

Kalendersökningar

Följande sökningar returnerar bara rätt resultat när de körs från en mapp i Kalender.

Skriv så här

Om du vill hitta det här

startdatum:nästa vecka ämne:status

  Kalenderobjekt nästa vecka där ämnet innehåller status.

är:återkommande

Kalenderobjekt som är återkommande.

organisatör:johan

Kalenderobjekt där johan är organisatören.

Kontaktsökningar

Följande sökningar returnerar bara rätt resultat när de körs från en mapp i Kontakter.

Skriv så här

Om du vill hitta det här

förnamn:johan

Kontakter som innehåller johan i fältet Förnamn.

efternamn:svensson

Kontakter som innehåller svensson i fältet Efternamn.

smeknamn:johan

Kontakter som innehåller johan i fältet Smeknamn.

tjänstetitel:läkare

Kontakter som innehåller läkare i fältet Befattning.

telefonarbete:5555-01 00 00

Kontakter som innehåller 555-0100 i fältet Telefon, arbete.

hemtelefon:5555-01 00 00

Kontakter som innehåller 555-0100 i fältet Telefon, hem.

mobiltelefon:5555-01 00 00

Kontakter som innehåller 555-0100 i fältet Mobiltelefon.

faxföretag:5555-01 00 00

Kontakter som innehåller 555-0100 i fältet Fax, arbete.

adressarbete:(Storgatan 1, 12345 Storstad)

Kontakter som innehåller Storgatan 1, 12345 Storstad i fältet Adress, arbete. Observera användningen av parenteser som omger adressen.

adresshem:(Storgatan 1, 12345 Storstad)

Kontakter som innehåller Storgatan 1, 12345 Storstad i fältet Adress, hem. Observera användningen av parenteser som omger adressen.

arbeteort:storstad

Kontakter som innehåller buffalo i företagsfältet för staden.

arbetepostnummer:12345

Kontakter som innehåller 12345 i fältet Postadress, arbete.

gata:(Storgatan 1)

Kontakter som innehåller Storgatan 1 i fältet Arbetsadress, gata. Observera användningen av parenteser som omger adressen.

hemgata:(Storgatan 1)

Kontakter som innehåller Storgatan 1 i fältet Hemadress, gata. Observera användningen av parenteser som omger adressen.

födelsedag:1960-04-06

Kontakter som innehåller 1960-04-06 i fältet Födelsedag.

webbsida:www.contoso.com

Kontakter som innehåller URL-adressen www.contoso.com i fältet Webbadress.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

GÅ MED I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×