Sök- och referensfunktioner (referens)

Om du vill ha detaljerad information om en funktion klickar du på funktionsnamnet i den första kolumnen.

Obs!: Versionsmarkeringar anger i vilken version av Excel en funktion infördes. De här funktionerna är inte tillgängliga i tidigare versioner. En funktion med en versionsmarkering för 2013 t.ex. anger att den funktionen är tillgänglig i Excel 2013 och i alla senare versioner.

Funktion

Beskrivning

Funktionen ADRESS

Returnerar en referens som text till en enstaka cell i ett kalkylblad

Funktionen OMRÅDEN

Returnerar antalet områden i en referens

Funktionen VÄLJ

Väljer ett värde i en lista över värden

Funktionen KOLUMN

Returnerar kolumnnumret för en referens

Funktionen KOLUMNER

Returnerar antalet kolumner i en referens

Funktionen FILTER

Office 365-knapp

Filtrerar ett dataområde baserat på de villkor som du anger

Funktionen FORMELTEXT
Excel 2013

Returnerar formeln vid den givna referensen som text

Funktionen HÄMTA.PIVOTDATA
Excel 2010

Returnerar data som lagrats i en pivottabellrapport

Funktionen LETAKOLUMN

Söker i den översta raden i en matris och returnerar värdet för angiven cell

Funktionen HYPERLÄNK

Skapar en genväg eller ett hopp till ett dokument i nätverket, i ett intranät eller på Internet

Funktionen INDEX

Använder ett index för ett välja ett värde i en referens eller matris

Funktionen INDIREKT

Returnerar en referens som anges av ett textvärde

Funktionen LETAUPP

Letar upp värden i en vektor eller matris

Funktionen PASSA

Letar upp värden i en referens eller matris

Funktionen FÖRSKJUTNING

Returnerar en referens förskjuten i förhållande till en given referens

Funktionen RAD

Returnerar radnumret för en referens

Funktionen RADER

Returnerar antalet rader i en referens

Funktionen RTD

Hämtar realtidsdata från ett program som stöder COM-automation

Funktionen SORTERA

Office 365-knapp

Sorterar innehållet i ett område eller en matris

Funktionen SORTERAEFTER

Office 365-knapp

Sorterar innehållet i ett område eller en matris baserat på värdena i ett motsvarande område eller en motsvarande matris

Funktionen TRANSPONERA

Transponerar en matris

Funktionen UNIK

Office 365-knapp

 Returnerar en lista med unika värden i en lista eller ett område

Funktionen LETARAD

Letar i den första kolumnen i en matris och flyttar över raden för att returnera värdet för en cell

Funktionen XLETAUPP

Office 365-knapp

Söker i ett område eller en matris och returnerar ett objekt som motsvarar den första matchningen som hittas. Om det inte finns någon matchning kan XLETAUPP returnera närmaste (ungefärliga) matchning. 

Funktionen XMATCHNING

Office 365-knapp

Returnerar den relativa positionen för ett objekt i en matris eller ett område med celler. 

Viktigt!: De beräknade resultaten av formler och vissa funktioner i Excel-kalkylblad kan skilja sig något mellan en Windows PC med x86- eller x86-64-arkitektur och en Windows RT-dator med ARM-arkitektur. Läs mer om skillnaderna.

Mer information finns i

Excel-funktioner (efter kategori)

Excel-funktioner (i alfabetisk ordning)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×