I fältet SV (schemaavvikelse för upparbetat värde) visas skillnaden i kostnadstermer mellan det aktuella förloppet och originalplan för en aktivitet, alla tilldelade aktiviteter för en resurs eller för en tilldelning fram till rapportdatumet eller dagens datum. Du kan använda SV till att kontrollera kostnader för att avgöra om aktiviteter eller tilldelningar är i tid. Tidsfasade versioner av dessa fält visar värden som distribuerats över tid. 

Det finns flera kategorier av SV-fält.

Datatyp    Currency

SV (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    SV är skillnaden mellan budgeterad kostnad för utfört arbete (BCWP) och budgeterad kostnad för planerat arbete (BCWS). Microsoft Office Project beräknar SV enligt följande:

SV = BCWP - BCWS

Användningsområden    Lägg till SV-fältet i en ark för att avgöra om aktiviteten ligger bakom eller före originalplanen i kostnadstermer.

Exempel    Baslinjeplanen för aktiviteten "Skriv förslag" hade aktiviteten schemalagd att slutföra 50 timmars arbete (till en kostnad på 5 000 kr) senast den 1 juni. Men den 1 juni var procent färdigt för aktiviteten bara 80 procent. BCWP för den här aktiviteten är 400 kr (80 procent av 5 000 kr). BCWS är 500 kr. Därför är SV -1000 kr, vilket anger i kostnadstermer hur mycket aktiviteten ligger bakom originalplanen.

Kommentarer    Om SV är positivt ligger aktiviteten i nuläget före i tidsschemat i kostnadsberäkning. Om SV är negativt ligger aktiviteten för närvarande efter i kostnadsberäkningen. SV uttrycks i valutaenheter, samma enheter som används i fältet KA (kostnadsavvikelse för upparbetat värde). Det gör det enkelt att rita SV och CV i samma diagram.

SV (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    SV är skillnaden mellan BCWP och BCWS. Microsoft Office Project beräknar SV enligt följande:

SV = BCWP - BCWS

Användningsområden    Lägg till SV-fältet i en resurslista för att avgöra om resursen ligger bakom eller före originalplanen i kostnadsberäkningar.

Exempel    I originalplanen hade Sean schemalagt att slutföra 50 timmars arbete (vid 10 USD per timme) senast den 1 juni, och Sean hade bara 80 procent av arbetet gjort senast den 1 juni. BCWP för Seans uppgifter är 400 kr (80 procent av 500). BCWS är 500 kr. Därför är SV -100 kr, vilket anger i kostnadstermer hur mycket resursen ligger bakom originalschemat.

Kommentarer    Om SV är positivt ligger resursens aktiviteter i nuläget före i tidsschemat i kostnadsberäkningar. Om SV är negativt ligger resursens aktiviteter för närvarande efter i kostnadsschemat. SV uttrycks i valutaenheter, samma enheter som används i fältet KA (kostnadsavvikelse för upparbetat värde). Det gör det enkelt att rita SV och CV i samma diagram.

SV (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Schemaavvikelse (SV) är skillnaden mellan BCWP och BCWS. Microsoft Office Project beräknar SV enligt följande:

SV = BCWP - BCWS

Användningsområden    Lägg till SV-fältet i bladdelen av fältet Aktivitetsanvändning eller vy för att avgöra om tilldelningen ligger bakom eller före baslinjeschemat vad gäller kostnad. Jämförelsen av de två kan ange om aktiviteterna ligger bakom eller före originalplanen.

Exempel    I originalplanen hade Sean, vid 10 USD per timme, arbete i åtta timmar med en aktivitet den 1 juni. På grund av schemaändringar är den här uppgiften nu schemalagd till den 2 juni. När rapportdatumet är den 1 juni är BCWS för Seans uppgift 80 USD och BCWP är 0 USD, eftersom ingen verkligt arbete har utförts. Därför är SV -800 kr, vilket anger i kostnad att tilldelningen ligger efter planen.

Kommentarer    Om SV-värdet är positivt ligger tilldelningen för närvarande före baslinjeschemat när det gäller kostnad. Om SV är negativt ligger tilldelningen för närvarande bakom baslinjeschemat när det gäller kostnad. SV uttrycks i valutaenheter, samma enheter som används i fältet KA (kostnadsavvikelse för upparbetat värde). Det gör det enkelt att rita SV och CV i samma diagram.

SV (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    SV är skillnaden mellan BCWP och BCWS. Microsoft Office Project beräknar SV enligt följande:

SV = BCWP - BCWS

Användningsområden    Lägg till SV-fältet i tidsfördelade delen av vyn Aktivitetsanvändning för att avgöra om aktiviteten ligger bakom eller före originalplanen i kostnadstermer. Eftersom Project tidsfasade värden för BCWP och BCWS, är tidsfasade värden för SV också tillgängliga.

Exempel     Baslinjeplanen för aktiviteten "Skriv förslag" hade aktiviteten schemalagd att slutföra 50 timmars arbete (till en kostnad på 5 000 kr) senast den 1 juni. Men den 1 juni var procent färdigt för aktiviteten endast 80 procent. BCWP för den här aktiviteten är 400 kr (80 procent av 5 000 kr). BCWS är 500 kr. Därför är SV -1000 kr, vilket anger i kostnadstermer hur mycket aktiviteten ligger bakom originalplanen.

Kommentarer    Om SV är ett positivt värde ligger aktiviteten för närvarande före i schemat när det gäller kostnad. Om SV:t är ett negativt värde ligger aktiviteten för närvarande efter i kostnadsberäkning. SV uttrycks i valutaenheter, samma enheter som används i fältet KA (kostnadsavvikelse för upparbetat värde). Det gör det enkelt att rita UPP SV och kostnadsavvikelse (CV) på samma diagram.

SV (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    SV är skillnaden mellan BCWP och BCWS. Microsoft Office Project beräknar SV enligt följande:

SV = BCWP - BCWS

Användningsområden    Lägg till SV-fältet i tidsfördelade delen av vyn Resursanvändning för att avgöra om resursen ligger bakom eller före originalschemat i kostnadsberäkningar. Eftersom Project tidsfasade värden för BCWP och BCWS, är tidsfasade värden för SV också tillgängliga.

Exempel    I originalplanen hade Sean schemalagt att slutföra 50 timmars arbete (vid 10 USD per timme) senast den 1 juni, och Sean hade bara 80 procent av arbetet gjort senast den 1 juni. BCWP för Seans uppgifter är 400 kr (80 procent av 500). BCWS är 500 kr. Därför är SV -100 kr, vilket anger i kostnadstermer hur mycket resursen ligger bakom originalschemat.

Kommentarer    Om SV är ett positivt värde ligger resursens aktiviteter för närvarande före i tidsschemat vad gäller kostnad. Om SV är ett negativt värde ligger resursens aktiviteter för närvarande efter i kostnadsberäkning. SV uttrycks i valutaenheter, samma enheter som används i fältet KA (kostnadsavvikelse för upparbetat värde). Det gör det enkelt att rita UPP SV och kostnadsavvikelse (CV) på samma diagram.

SV (tidfasat tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    SV är skillnaden mellan BCWP och BCWS. Microsoft Office Project beräknar SV enligt följande:

SV = BCWP - BCWS

Användningsområden    Lägg till SV-fältet i tidsfördelade delen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning för att avgöra om tilldelningen ligger bakom eller före baslinjeschemat i kostnadsvillkor. Jämförelsen kan ange om aktiviteterna ligger bakom eller före originalplanen. Eftersom Project tidsfasade värden för BCWP och BCWS, är tidsfasade värden för SV också tillgängliga.

Exempel    I originalplanen hade Sean, vid 10 USD per timme, arbete i åtta timmar med en aktivitet den 1 juni. På grund av schemaändringar är den här uppgiften nu schemalagd till den 2 juni. När rapportdatumet är den 1 juni är BCWS för Seans uppgift 80 USD och BCWP är 0 USD eftersom inget faktiskt arbete har utförts. Därför är SV -80 kr, vilket anger i kostnadstermer att tilldelningen ligger efter planen.

Kommentarer    Om SV:t är ett positivt värde ligger tilldelningen för närvarande före baslinjeschemat när det gäller kostnad. Om SV:t är ett negativt värde ligger tilldelningen för närvarande bakom baslinjeschemat i kostnadsläge. SV uttrycks i valutaenheter, samma enheter som används i fältet KA (kostnadsavvikelse för upparbetat värde). Det gör det enkelt att rita SV och kostnadsavvikelse (CV) i samma diagram.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×