Dela och använda samtidig redigering

Samarbeta i Excel-arbetsböcker samtidigt med andra med samtidig redigering

Samarbeta i Excel-arbetsböcker samtidigt med andra med samtidig redigering

Få stor påverkan med meddelanden

Du och dina kollegor kan öppna och arbeta med samma Excel-arbetsbok. Det här kallas för samtidig redigering. När ni redigerar samtidigt kan ni snabbt se varandras ändringar – efter bara några sekunder. Och med vissa versioner av Excel ser du andra personers markeringar i olika färger. Om du använder en version av Excel som har stöd för samtidig redigering väljer du Dela i det övre högra hörnet, skriver e-postadresserna och väljer sedan en molnplats. Men om du behöver mer information, t.ex. vilka versioner som stöds och var filen kan lagras, kan den här artikeln hjälpa dig.

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig om du har en Microsoft 365-prenumeration. Om du har en Microsoft 365-prenumeration bör du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

För att du ska kunna använda samtidig redigering i Excel för Windows-programmet måste du se till att vissa saker är konfigurerade innan du börjar. Därefter tar det bara ca fyra steg att börja samarbeta med andra.

Med en webbläsare kan du ladda upp eller skapa en ny arbetsbok på OneDrive, OneDrive för företag eller i ett SharePoint Online-bibliotek. Observera att lokala SharePoint-webbplatser (webbplatser som inte finns hos Microsoft) inte stöder samtidig redigering. Om du inte är säker på vilken typ du använder kan du fråga personen som ansvarar för webbplatsen eller IT-avdelningen.

 1. Om du har laddat upp filen klickar du på filnamnet för att öppna den. Arbetsboken öppnas på en ny flik i webbläsaren.

 2. Klicka på knappen Öppna i Skriv bords programmet .

 3. När filen öppnas i Excel-programmet kan du se ett gult fält som säger att filen är i skyddad vy. Om så är fallet klickar du på Aktivera redigering.

 4. Klicka på dela i det övre högra hörnet.

 5. Som standard kan alla mottagare redigera arbets boken, men det går att ändra inställningarna genom att klicka på alternativet kan redigera .

 6. Skriv e-postadresser i rutan adress och avgränsa dem med semikolon. 

 7. Lägg till ett meddelande för mottagarna. Det här steget är valfritt.

 8. Tryck på Skicka.

Obs!: Klicka inte på Skicka när du vill skicka länken själv. Klicka i stället på Kopiera länk längst ned i fönstret.

Om du klickade på knappen Dela skickas ett e-postmeddelande till de inbjudna så att de kan öppna filen. De kan klicka på länken för att öppna arbetsboken. En webbläsare öppnas och arbets boken öppnas i Excel på webben. Om de vill använda Excel-programmet till samtidig redigering kan de klicka på Redigera i Skriv bords programmet. De måste dock ha en version av Excel-programmet som har stöd för samtidig redigering. Excel för Android, Excel för iOS, Excel Mobile och Excel för Microsoft 365-prenumeranter är de versioner som för närvarande stöds för samtidig redigering. Om de inte har en version som stöds kan de redigera i webbläsaren.

Obs!: Om de använder den senaste versionen av Excel, PowerPoint eller Word finns det ett enklare sätt: De kan klicka på Arkiv > Öppna och välja Delas med mig.

När filen fortfarande är öppen i Excel ska du kontrollera att Spara automatiskt är aktiverat i det övre vänstra hörnet. När andra så småningom öppnar filen kommer ni att kunna redigera tillsammans. Du vet att du redigerar samtidigt med andra om du ser bilder av personer i det övre högra hörnet av Excel-fönstret. (Du kan även se deras initialer, eller ett ”G” som står för gästanvändare.)

Kontaktikoner, när andra redigerar samtidigt visas de här

Tips för samtidig redigering:

 • Du kanske ser andra personers markeringar i olika färger. Detta inträffar om de använder Excel för Microsoft 365-prenumeranter Excel på webben, Excel för Android, Excel Mobile eller Excel för iOS. Om de använder en annan version kan du inte se deras markeringar, men deras ändringar visas när de arbetar.

 • Om du ser andras markeringar i olika färger visas de i blått, lila och så vidare. Din markering kommer dock alltid att vara grön. Och på andra personers skärmar kommer deras egna markeringar också att vara gröna. Om du glömmer bort vem som är vem placerar du markören över markeringen så visas namnet på den person. Om du vill hoppa till det ställe där någon arbetar klickar du på deras bild eller initialer och sedan på alternativet Gå till.

Vanliga frågor och svar

I Excel för Microsoft 365 prenumeranter kan du märka automatiskt sparande i det övre vänstra hörnet. Spara automatiskt aktiveras när en fil lagras på OneDrive, OneDrive för företag eller SharePoint Online. Då sparas dina ändringar automatiskt i molnet när du arbetar. Och om andra personer arbetar med samma fil kan de tack vare Spara automatiskt se dina ändringar efter bara några sekunder. Mer information om Spara automatiskt, bland annat orsaker till varför det kan vara tillgängligt eller otillgängligt, finns i Vad är Spara automatiskt?

Det finns några orsaker till varför felet kan uppstå. Den vanligaste är när någon har öppnat filen med en version av Excel som inte stöder samtidig redigering. Om bara en person gör det får alla andra felmeddelandet ”låst” – även om alla andra använder en version av Excel som har stöd för samtidig redigering.

Versioner av Excel som har stöd för samtidig redigering:

 • Excel för Microsoft 365*

 • Excel för Microsoft 365 för Mac*

 • Excel på webben

 • Excel för Android

 • Excel för iOS

 • Excel Mobile

* Samtidig redigering i den här versionen kräver att den senaste versionen av Excel för Microsoft 365 är installerad och du måste Logga in på Office med ett Microsoft 365-abonnemang. Observera att din version av Office kanske inte har stöd för samtidig redigering än om du har ett arbets- eller skolkonto. Detta kan bero på att administratören inte har tillhandahållit den senaste versionen för installering.

Om du fortfarande får felmeddelandet ”låst” läser du Excel-filen är låst för redigering. Där finns fler lösningar på det här problemet.

Du kan se andras val i olika färger, men bara om du och andra använder Excel för Microsoft 365-prenumeranter Excel på webben, Excel för Android, Excel Mobile eller Excel för iOS. Om andra använder Excel för Microsoft 365-prenumeranter måste alla ha Spara automatiskt på för att se färgade val.

Om du använder Excel för Microsoft 365, Excel på webben, Excel för Android eller Excel för iOS och du inte ser andra användares val kan du vänta några sekunder. Om du fortfarande inte ser någons val kontrollerar du att de använder Excel för Microsoft 365, Excel på webben, Excel för Android eller Excel för iOS. Om de använder en annan version, till exempel Excel Mobile, visas inte deras markeringar för dig. Men alla ändringar de gör visas nästan direkt. Om de dessutom använder en äldre version av Excel, till exempel Excel 2013, kan de inte redigera filen samtidigt som du och därför kan du inte se deras markeringar.

Om du vill redigera samtidigt med andra och se ändringar som gjorts av andra måste alla använda en version av Excel-programmet som har stöd för samtidig redigering. Excel för Android, Excel för iOS, Excel Mobile och Excel för Microsoft 365-prenumeranter är de versioner som för närvarande stöds för samtidig redigering. Om de inte har en version som stöds kan de alltid använda Excel på webben i webbläsaren. Om det inte löser problemet kan du prova en eller flera av följande lösningar:

 • Vänta några minuter. Ibland kan det ta lite tid för Excel och molnet att kommunicera med varandra.

 • Tala om för alla att de ska klicka på knappen Aktivera redigering om den visas.

 • Kontrol lera att alla som arbetar i Excel för Microsoft 365 har aktiverat Spara automatiskt i det övre vänstra hörnet i Excel-fönstret.

 • Om du använder OneDrive för att synkronisera filer bör du kontrol lera att den inte är uppkopplad och att använda Office-program för att synkronisera Office-filer... är aktiverat. Information om den här inställningen finns här.

 • Kontrollera att de som arbetar i Excel för Android har aktiverat Spara automatiskt. De kan aktivera det genom att trycka på arkiv > Knappen Kugghjul > Spara automatiskt.

 • Kontrollera att de som arbetar i Excel för iOS har aktiverat Spara automatiskt. De kan aktivera det genom att trycka på arkiv Knappen Arkiv > Spara automatiskt.

 • Se till att filen inte är skrivskyddad.

 • Öppna filen på en dator med Windows och gå till Arkiv > Information. Lös eventuella fel som kan visas där.

Det kan ibland inträffa när någon använder en Excel-funktion som ännu inte stöds för samtidig redigering i Excel. Det här kan tillfälligt stoppa processen för samtidig redigering. Om du inte har några ändringar som inte sparats klickar du på Uppdatera. Om du har ändringar som inte sparats som du inte behöver behålla kan du klicka på Ignorera ändringar. Om du har ändringar som du vill behålla klickar du på Spara en kopia och sparar filen med ett annat namn. Markera och kopiera sedan de ändringar du vill spara. Slutligen det sista steget: Öppna den ursprungliga filen som finns i molnet på nytt och klistra in ändringarna.

I allmänhet är det den ändring som senast sparades, antingen med knappen Spara eller automatiskt med Spara automatiskt, som ”vinner”. Det finns några undantag från det, men i allmänhet är det så det fungerar. Om du inte vill ha ändringar som står i konflikt med andra personers ändringar kan du tilldela områden eller blad till varje person. Du kan förklara tilldelningarna när du skickar ut länken, eller så kan du göra tilldelningarna uppenbara i själva arbetsboken genom att placera personernas namn i rubrikcellerna, eller namnge bladen med personernas namn.

Tänk på att om du använder OneDrive till att synkronisera filer så sammanfogas inte de ändringar du gör när datorn är offline förrän du ansluter igen och datorn är online. Och när du är online sammanfogas alla dina ändringar direkt.

Ja. Klicka på fil > info > Visa och Återställ tidigare versioneri Excel för Microsoft 365. Leta sedan efter en tidigare version i listan och klicka på Öppna version. Den tidigare versionen öppnas. Om du vill återställa den till den aktuella versionen väntar du tills alla har avslutat den samtidiga redigeringen och klickar sedan på Återställ. Mer information om versioner finns i Visa tidigare versioner av Office-filer.

För att du ska kunna använda samtidig redigering i Excel för Mac-programmet måste du se till att vissa saker är konfigurerade innan du börjar. Därefter tar det bara ca fyra steg att börja samarbeta med andra.

Med en webbläsare kan du ladda upp eller skapa en ny arbetsbok på OneDrive, OneDrive för företag eller i ett SharePoint Online-bibliotek. Observera att lokala SharePoint-webbplatser (webbplatser som inte finns hos Microsoft) inte stöder samtidig redigering. Om du inte är säker på vilken typ du använder kan du fråga personen som ansvarar för webbplatsen eller IT-avdelningen.

 1. Om du har laddat upp filen klickar du på filnamnet för att öppna den. Arbetsboken öppnas på en ny flik i webbläsaren.

 2. Klicka på knappen Öppna i Skriv bords programmet .

 3. När filen öppnas i Excel-programmet kan du se ett gult fält som säger att filen är i skyddad vy. Om så är fallet klickar du på Aktivera redigering.

 4. Klicka på dela i det övre högra hörnet.

 5. Som standard kan alla mottagare redigera arbets boken, men det går att ändra inställningarna genom att klicka på alternativet kan redigera .

 6. Skriv e-postadresser i rutan adress och avgränsa dem med semikolon. 

 7. Lägg till ett meddelande för mottagarna. Det här steget är valfritt.

 8. Tryck på Skicka.

Obs!: Klicka inte på Skicka när du vill skicka länken själv. Klicka i stället på Kopiera länk längst ned i fönstret.

Om du klickade på knappen Dela skickas ett e-postmeddelande till de inbjudna så att de kan öppna filen. De kan klicka på länken för att öppna arbetsboken. En webbläsare öppnas och arbets boken öppnas i Excel på webben. Om de vill använda en Excel-app för samtidig redigering kan de klicka på Redigera i Skriv bords programmet. De måste dock ha en version av Excel-programmet som har stöd för samtidig redigering. Excel för Android, Excel för iOS, Excel Mobile och Excel för Microsoft 365 är de versioner som för närvarande stöds för samtidig redigering. Om de inte har en version som stöds kan de redigera i webbläsaren för att redigera filen.

Tips: Om de använder den senaste versionen av Excel för Microsoft 365 finns det ett enklare sätt: de kan klicka på arkiv > Öppna... > delade och välja en fil som har delats av en annan person.

När filen fortfarande är öppen i Excel ska du kontrollera att Spara automatiskt är aktiverat i det övre vänstra hörnet. När andra så småningom öppnar filen kommer ni att kunna redigera tillsammans. Om du befinner dig i samma område som dem kan du se deras cellmarkeringar i en annan färg än du använder. Du ser även deras ändringar medan de arbetar. Om du dessutom klickar på Dela uppe till höger visas bilder på personerna och deras namn eller e-postadress. (Du kan även se deras initialer, eller ett ”G” som står för gästanvändare.)

Vanliga frågor och svar

I Excel för Excel för Microsoft 365 kan du märka automatiskt sparande i det övre vänstra hörnet. Spara automatiskt aktiveras när en fil lagras på OneDrive, OneDrive för företag eller SharePoint Online. Då sparas dina ändringar automatiskt i molnet när du arbetar. Och om andra personer arbetar med samma fil kan de tack vare Spara automatiskt se dina ändringar efter bara några sekunder. Mer information om Spara automatiskt, bland annat orsaker till varför det kan vara tillgängligt eller otillgängligt, finns i Vad är Spara automatiskt?

Det finns några orsaker till varför felet kan uppstå. Den vanligaste är när någon har öppnat filen med en version av Excel som inte stöder samtidig redigering. Om bara en person gör det får alla andra felmeddelandet ”låst” – även om alla andra använder en version av Excel som har stöd för samtidig redigering.

Versioner av Excel som har stöd för samtidig redigering:

 • Excel för Microsoft 365*

 • Excel för Microsoft 365 för Mac*

 • Excel på webben

 • Excel för Android

 • Excel för iOS

 • Excel Mobile

* Samtidig redigering i den här versionen kräver att den senaste versionen av Excel är installerad och du måste Logga in på Office med ett Microsoft 365-abonnemang. Observera att din version av Office kanske inte har stöd för samtidig redigering än om du har ett arbets- eller skolkonto. Detta kan bero på att administratören inte har tillhandahållit den senaste versionen för installering.

Om du fortfarande får felmeddelandet ”låst” läser du Excel-filen är låst för redigering. Där finns fler lösningar på det här problemet.

Du kan se andras val i olika färger, men bara om du och andra använder Excel för Microsoft 365, Excel på webben, Excel för Android, Excel Mobile eller Excel för iOS. Om andra använder Excel för Microsoft 365 måste alla ha Spara automatiskt för att se färgade val.

Om du använder Excel för Microsoft 365, Excel på webben, Excel för Android eller Excel för iOS och du inte ser andra användares val kan du vänta några sekunder. Om du fortfarande inte ser någons val kontrollerar du att de använder Excel för Microsoft 365, Excel på webben, Excel för Android eller Excel för iOS. Om de använder en annan version, till exempel Excel Mobile, visas inte deras markeringar för dig. Men alla ändringar de gör visas nästan direkt. Om de dessutom använder en äldre version av Excel, till exempel Excel för Mac 2011, kan de inte redigera filen samtidigt som du och därför kan du inte se deras markeringar.

Om du vill redigera samtidigt med andra och se ändringar som gjorts av andra måste alla använda en version av Excel-programmet som har stöd för samtidig redigering. Excel för Android, Excel för iOS och Excel Mobile stöder samtidig redigering. Dessutom kan Excel för Microsoft 365 hantera samtidig redigering när du har en Microsoft 365-prenumeration. Om någon inte har en version som stöds kan de alltid använda Excel på webben i webbläsaren. Om det inte löser problemet kan du prova en eller flera av följande lösningar:

 • Vänta några minuter. Ibland kan det ta lite tid för Excel och molnet att kommunicera med varandra.

 • Tala om för alla att de ska klicka på knappen Aktivera redigering om den visas.

 • Kontrol lera att alla som arbetar med Excel för Microsoft 365 eller Excel för Microsoft 365 för Mac har Spara automatiskt i det övre vänstra hörnet i Excel-fönstret.

 • Om du använder OneDrive för att synkronisera filer kontrollerar du att den inte är pausad och att Använd Office 2016 till att synkronisera filer... är aktiverat. Information om den här inställningen finns här.

 • Kontrollera att de som arbetar i Excel för Android har aktiverat Spara automatiskt. De kan aktivera det genom att trycka på arkiv > Knappen Kugghjul > Spara automatiskt.

 • Kontrollera att de som arbetar i Excel för iOS har aktiverat Spara automatiskt. De kan aktivera det genom att trycka på arkiv Knappen Arkiv > Spara automatiskt.

 • Se till att filen inte är skrivskyddad.

 • Öppna filen på en dator med Windows och gå till Arkiv > Information. Lös eventuella fel som kan visas där.

Det kan ibland inträffa när någon använder en Excel-funktion som ännu inte stöds för samtidig redigering i Excel. Det här kan tillfälligt stoppa processen för samtidig redigering. Om du inte har några ändringar som inte sparats klickar du på Uppdatera. Om du har ändringar som inte sparats som du inte behöver behålla kan du klicka på Ignorera ändringar. Om du har ändringar som du vill behålla klickar du på Spara en kopia och sparar filen med ett annat namn. Markera och kopiera sedan de ändringar du vill spara. Slutligen det sista steget: Öppna den ursprungliga filen som finns i molnet på nytt och klistra in ändringarna.

I allmänhet är det den ändring som senast sparades, antingen med knappen Spara eller automatiskt med Spara automatiskt, som ”vinner”. Det finns några undantag från det, men i allmänhet är det så det fungerar. Om du inte vill ha ändringar som står i konflikt med andra personers ändringar kan du tilldela områden eller blad till varje person. Du kan förklara tilldelningarna när du skickar ut länken, eller så kan du göra tilldelningarna uppenbara i själva arbetsboken genom att placera personernas namn i rubrikcellerna, eller namnge bladen med personernas namn.

Tänk på att om du använder OneDrive till att synkronisera filer så sammanfogas inte de ändringar du gör när datorn är offline förrän du ansluter igen och datorn är online. Och när du är online sammanfogas alla dina ändringar direkt.

Ja. Klicka på Arkiv > Återställ > Bläddra i versionshistorik. Leta sedan efter en tidigare version i listan och klicka på Öppna version. Den tidigare versionen öppnas. Om du vill återställa den till den aktuella versionen väntar du tills alla har avslutat den samtidiga redigeringen och klickar sedan på Återställ.

Det tar bara fyra steg att redigera i Excel på webben.

Med en webbläsare kan du ladda upp eller skapa en ny arbetsbok på OneDrive, OneDrive för företag eller i ett SharePoint Online-bibliotek.

 1. Om du har laddat upp filen klickar du på filnamnet för att öppna den. Arbetsboken öppnas på en ny flik i webbläsaren.

 2. Klicka på knappen Öppna i Skriv bords programmet .

 3. När filen öppnas i Excel-programmet kan du se ett gult fält som säger att filen är i skyddad vy. Klicka på knappen Aktivera redigering om så är fallet.

 4. Klicka på dela i det övre högra hörnet.

 5. Som standard kan alla mottagare redigera arbets boken, men det går att ändra inställningarna genom att klicka på alternativet kan redigera .

 6. Skriv e-postadresser i rutan adress och avgränsa dem med semikolon. 

 7. Lägg till ett meddelande för mottagarna. Det här steget är valfritt.

 8. Tryck på Skicka.

Obs!: Klicka inte på Skicka när du vill skicka länken själv. Klicka i stället på Kopiera länk längst ned i fönstret.

Om du klickade på knappen Dela skickas ett e-postmeddelande till de inbjudna så att de kan öppna filen. De kan klicka på länken för att öppna arbetsboken. En webbläsare öppnas och arbets boken öppnas i Excel på webben. Om de vill använda en Excel-app för samtidig redigering kan de klicka på Redigera i Skriv bords programmet. De måste dock ha en version av Excel-programmet som har stöd för samtidig redigering. Excel för Android, Excel för iOS, Excel Mobile och Excel för Microsoft 365 är de versioner som för närvarande stöds för samtidig redigering. Om de inte har en version som stöds kan de redigera i webbläsaren.

Nu kan du redigera arbetsboken samtidigt som andra personer. Du vet att du redigerar samtidigt med en annan person om du ser ett meddelande i det övre högra hörnet om att de redigerar. Om fler än en person redigerar får du ett annat meddelande som anger hur många personer som redigerar samtidigt. Till exempel: ”2 andra personer är här.”

Tips för samtidig redigering:

 • Om du vill hoppa till det ställe där någon arbetar klickar du på deras namn och sedan på Redigerar....

 • Du kanske ser andra personers markeringar i olika färger. Detta inträffar om de använder Excel för Microsoft 365, Excel på webben, Excel för Android, Excel Mobile eller Excel för iOS. Om de använder en annan version kan du inte se deras markeringar, men deras ändringar visas när de arbetar.

 • Om du ser andras markeringar i olika färger visas de i blått, lila och så vidare. Din markering kommer dock alltid att vara grön. Och på andra personers skärmar kommer deras egna markeringar också att vara gröna. Om du glömmer bort vem som är vem placerar du markören över markeringen så visas namnet på den person.

Vanliga frågor och svar

Det finns några orsaker till varför felet kan uppstå. Den vanligaste är när någon har öppnat filen med en version av Excel som inte stöder samtidig redigering. Om bara en person gör det får alla andra felmeddelandet ”låst” – även om alla andra använder en version av Excel som har stöd för samtidig redigering.

Versioner av Excel som har stöd för samtidig redigering:

 • Excel för Microsoft 365*

 • Excel för Microsoft 365 för Mac*

 • Excel på webben

 • Excel för Android

 • Excel för iOS

 • Excel Mobile

* Samtidig redigering i den här versionen kräver att den senaste versionen av Excel är installerad och du måste Logga in på Office med ett Microsoft 365-abonnemang. Observera att din version av Office kanske inte har stöd för samtidig redigering än om du har ett arbets- eller skolkonto. Detta kan bero på att administratören inte har tillhandahållit den senaste versionen för installering.

Om du fortfarande får felmeddelandet ”låst” läser du Excel-filen är låst för redigering. Där finns fler lösningar på det här problemet.

Du kan se andras val i olika färger, men bara om du och andra använder Excel för Microsoft 365, Excel på webben, Excel för Android, Excel Mobile eller Excel för iOS. Om andra använder Excel för Microsoft 365 måste alla ha Spara automatiskt för att se färgade val.

Om du använder Excel för Microsoft 365, Excel på webben, Excel för Android eller Excel för iOS och du inte ser andra användares val kan du vänta några sekunder. Om du fortfarande inte ser någons val kontrollerar du att de använder Excel för Microsoft 365, Excel på webben, Excel för Android eller Excel för iOS. Om de använder en annan version, till exempel Excel Mobile, visas inte deras markeringar för dig. Men alla ändringar de gör visas nästan direkt. Om de dessutom använder en äldre version av Excel, till exempel Excel 2013, kan de inte redigera filen samtidigt som du och därför kan du inte se deras markeringar.

Om du vill redigera samtidigt med andra och se ändringar som gjorts av andra måste alla använda en version av Excel-programmet som har stöd för samtidig redigering. Excel för Android, Excel för iOS, Excel Mobile och Excel för Microsoft 365 är de versioner som för närvarande stöds för samtidig redigering. Om de inte har en version som stöds kan de alltid använda Excel på webben i webbläsaren. Om det inte löser problemet kan du prova en eller flera av följande lösningar:

 • Vänta några minuter. Ibland kan det ta lite tid för Excel och molnet att kommunicera med varandra.

 • Tala om för alla att de ska klicka på knappen Aktivera redigering om den visas.

 • Kontrol lera att alla som arbetar i Excel för Microsoft 365 har sparat automatiskt .

 • Om någon använder OneDrive till att synkronisera filer måste personen kontrollera att den inte är pausad. Och användaren måste ha inställningen Använd Office 2016 till att synkronisera filer... aktiverat. Information om den här inställningen finns här.

 • Kontrollera att de som arbetar i Excel för Android har aktiverat Spara automatiskt. De kan aktivera det genom att trycka på arkiv > Knappen Kugghjul > Spara automatiskt.

 • Kontrollera att de som arbetar i Excel för iOS har aktiverat Spara automatiskt. De kan aktivera det genom att trycka på arkiv Knappen Arkiv > Spara automatiskt.

 • Se till att filen inte är skrivskyddad.

 • Öppna filen på en dator med Windows och gå till Arkiv > Information. Lös eventuella fel som kan visas där.

Det kan ibland inträffa när någon använder en Excel-funktion som ännu inte stöds för samtidig redigering i Excel. Det här kan tillfälligt stoppa processen för samtidig redigering. Om du inte har några ändringar som inte sparats klickar du på Uppdatera. Om du har ändringar som inte sparats som du inte behöver behålla kan du klicka på Ignorera ändringar. Om du har ändringar som du vill behålla klickar du på Spara en kopia och sparar filen med ett annat namn. Markera och kopiera sedan de ändringar du vill spara. Slutligen det sista steget: Öppna den ursprungliga filen som finns i molnet på nytt och klistra in ändringarna.

I allmänhet är det den ändring som senast sparades, antingen med knappen Spara eller automatiskt med Spara automatiskt, som ”vinner”. Det finns några undantag från det, men i allmänhet är det så det fungerar. Om du inte vill ha ändringar som står i konflikt med andra personers ändringar kan du tilldela områden eller blad till varje person. Du kan förklara tilldelningarna när du skickar ut länken, eller så kan du göra tilldelningarna uppenbara i själva arbetsboken genom att placera personernas namn i rubrikcellerna, eller namnge bladen med personernas namn.

Tänk på att om någon använder OneDrive till att synkronisera filer sammanfogas inte ändringarna när datorn är offline förrän den ansluts och är online igen. Och när datorn är online sammanfogas alla ändringar direkt.

Ja. Gå till mappen som innehåller filen i Excel på webben. Högerklicka på filnamnet och välj Versionshistorik. Klicka sedan på en äldre version till vänster så öppnas den versionen. Om du vill återställa den till den aktuella versionen väntar du tills alla har avslutat den samtidiga redigeringen och klickar sedan på Återställ.

För att du ska kunna använda samtidig redigering i Excel för Android måste du se till att vissa saker är konfigurerade innan du börjar. Därefter tar det bara ca fyra steg att börja samarbeta med andra.

 • Du behöver ha den senaste versionen av Excel installerad och du måste logga in i Excel med ett Microsoft-konto. Gå till Arkiv > Öppna och kontrollera att ditt Microsoft-konto finns med i listan. Om det inte är det trycker du på Lägg till en plats och lägger till kontot. Observera att om du har en telefon eller surfplatta som är större än 10,1 tum måste du logga in med ett Microsoft 365-abonnemang .

 • Du måste använda filformaten .xlsx, .xlsm eller .xlsb. Om filen inte är i det här formatet kan du öppna filen i skrivbordsversionen av Excel. Tryck sedan på Arkiv > Spara som > Bläddra > Filformat och ändra formatet till .xlsx, .xlsm eller .xlsb.

 1. Skapa eller öppna en fil och tryck sedan på Arkiv > Spara som.

 2. Kontrollera den aktuella platsen för filen. Om OneDrive eller SharePoint är valt trycker du på Tillbaka-knappen och går till nästa steg. Om någon av dessa inte är vald trycker du på OneDrive eller SharePoint till vänster, skriver ett namn på filen och trycker sedan på Spara.

 1. Tryck på Ikonen Dela längst upp till höger.

 2. Skriv e-postadresser i rutan Bjud in andra och avgränsa dem med semikolon.

 3. Se till att även välja Kan redigera.

 4. När du är klar trycker du på knappen Dela. När du trycker på knappen skickas e-postmeddelanden till personerna.

  Tips: Om du vill skicka länken själv ska du inte trycka på knappen Dela. Tryck då i stället på Dela som länk.

Om du tryckte på knappen Dela skickas ett e-postmeddelande till de inbjudna så att de kan öppna filen. De kan klicka på länken för att öppna arbetsboken. En webbläsare öppnar arbets boken i Excel på webben. De kan samtidigt redigera i Excel på webben direkt genom att klicka > redigerai webbläsare.

Om de vill använda ett Excel-program och inte Excel på webben samtidig redigering kan de klicka på Redigera arbets bok > Redigera i Excel. De måste dock ha en version av Excel-programmet som har stöd för samtidig redigering. Excel för Android, Excel för iOS, Excel Mobile och Excel för Microsoft 365 är de versioner som för närvarande stöds för samtidig redigering.

Nu kan du redigera arbetsboken samtidigt som andra personer. Om du vill se vem som redigerar filen tillsammans med dig trycker du på Dela i det övre högra hörnet och sedan på Hantera. Om andra arbetar samtidigt som du i filen ser du deras namn. Om de har etiketten Redigerar arbetar de med filen.

Vanliga frågor och svar

Det finns några orsaker till varför felet kan uppstå. Den vanligaste är när någon har öppnat filen med en version av Excel som inte stöder samtidig redigering. Om bara en person gör det får alla andra felmeddelandet ”låst” – även om alla andra använder en version av Excel som har stöd för samtidig redigering.

Versioner av Excel som har stöd för samtidig redigering:

 • Excel för Microsoft 365*

 • Excel för Microsoft 365 för Mac*

 • Excel på webben

 • Excel för Android

 • Excel för iOS

 • Excel Mobile

* Samtidig redigering i den här versionen kräver att den senaste versionen av Excel är installerad och du måste Logga in på Office med ett Microsoft 365-abonnemang. Observera att din version av Office kanske inte har stöd för samtidig redigering än om du har ett arbets- eller skolkonto. Detta kan bero på att administratören inte har tillhandahållit den senaste versionen för installering.

Om du fortfarande får felmeddelandet ”låst” läser du Excel-filen är låst för redigering. Där finns fler lösningar på det här problemet.

Du kan se andras val i olika färger, men bara om du och andra använder Excel för Microsoft 365, Excel på webben, Excel för Android, Excel Mobile eller Excel för iOS. Om andra använder Excel för Microsoft 365 måste alla ha Spara automatiskt för att se färgade val.

Om du använder Excel för Microsoft 365, Excel på webben, Excel för Android eller Excel för iOS och du inte ser andra användares val kan du vänta några sekunder. Om du fortfarande inte ser någons val kontrollerar du att de använder Excel för Microsoft 365, Excel på webben, Excel för Android eller Excel för iOS. Om de använder en annan version, till exempel Excel Mobile, visas inte deras markeringar för dig. Men alla ändringar de gör visas nästan direkt. Om de dessutom använder en äldre version av Excel, till exempel Excel 2013, kan de inte redigera filen samtidigt som du och därför kan du inte se deras markeringar.

Om du vill redigera samtidigt med andra och se ändringar som gjorts av andra måste alla använda en version av Excel-programmet som har stöd för samtidig redigering. Excel för Android, Excel för iOS, Excel Mobile och Excel för Microsoft 365 är de versioner som för närvarande stöds för samtidig redigering. Om de inte har en version som stöds kan de alltid använda Excel på webben i webbläsaren genom att klicka på Redigera arbets bok > Redigera i webbläsare. Om det inte löser problemet kan du prova en eller flera av följande lösningar:

 • Vänta några minuter. Ibland kan det ta lite tid för Excel och molnet att kommunicera med varandra.

 • Tala om för alla att de ska klicka på knappen Aktivera redigering om den visas.

 • Kontrol lera att alla som arbetar i Excel för Microsoft 365 har Spara automatiskt i det övre vänstra hörnet i Excel-fönstret.

 • Om någon använder OneDrive till att synkronisera filer måste personen kontrollera att den inte är pausad. Och användaren måste ha inställningen Använd Office 2016 till att synkronisera filer... aktiverat. Information om den här inställningen finns här.

 • Kontrollera att de som arbetar i Excel för Android har aktiverat Spara automatiskt. De kan aktivera det genom att trycka på arkiv > Knappen Kugghjul > Spara automatiskt.

 • Kontrollera att de som arbetar i Excel för iOS har aktiverat Spara automatiskt. De kan aktivera det genom att trycka på arkiv Knappen Arkiv > Spara automatiskt.

 • Se till att filen inte är skrivskyddad.

 • Öppna filen på en dator med Windows och gå till Arkiv > Information. Lös eventuella fel som kan visas där.

Det kan ibland inträffa när någon använder en Excel-funktion som ännu inte stöds för samtidig redigering i Excel. Det här kan tillfälligt stoppa processen för samtidig redigering. Om du inte har några ändringar som inte sparats trycker du på Uppdatera. Om du har ändringar som inte sparats som du inte behöver behålla kan du trycka på Ignorera ändringar. Om du har ändringar som du vill behålla trycker du på Spara en kopia och sparar filen med ett annat namn. Markera och kopiera sedan de ändringar du vill spara. Slutligen det sista steget: Öppna den ursprungliga filen som finns i molnet på nytt och klistra in ändringarna.

I allmänhet är det den ändring som senast sparades, antingen med knappen Spara eller automatiskt med Spara automatiskt, som ”vinner”. Det finns några undantag från det, men i allmänhet är det så det fungerar. Om du inte vill ha ändringar som står i konflikt med andra personers ändringar kan du tilldela områden eller blad till varje person. Du kan förklara tilldelningarna när du skickar ut länken, eller så kan du göra tilldelningarna uppenbara i själva arbetsboken genom att placera personernas namn i rubrikcellerna, eller namnge bladen med personernas namn.

Tänk på att om någon använder OneDrive till att synkronisera filer sammanfogas inte ändringarna när datorn är offline förrän den ansluts och är online igen. Och när datorn är online sammanfogas alla ändringar direkt.

Ja. I Excel för Android trycker du på Arkiv > Historik. Tryck sedan på en tidigare version så öppnas den. Om du vill återställa den till den aktuella versionen väntar du tills alla har avslutat den samtidiga redigeringen och trycker sedan på Återställ den här versionen.

För att du ska kunna använda samtidig redigering i Excel för iOS måste du se till att vissa saker är konfigurerade innan du börjar. Därefter tar det bara ca fyra steg att börja samarbeta med andra.

 • Du behöver ha den senaste versionen av Excel installerad och du måste logga in i Excel med ett Microsoft-konto. När du öppnar Excel trycker du på Öppna och kontrollerar att ditt Microsoft-konto finns med i listan. Om det inte är det trycker du på Lägg till en plats och lägger till kontot. Observera att om du har en telefon eller surfplatta som är större än 10,1 tum måste du logga in med ett Microsoft 365-abonnemang .

 • Du måste använda filformaten .xlsx, .xlsm eller .xlsb. Om filen inte är i det här formatet kan du öppna filen i skrivbordsversionen av Excel. Klicka sedan på Arkiv > Spara som > Bläddra > Filformat och ändra formatet till .xlsx, .xlsm eller .xlsb.

Samtidig redigering kräver att du sparar arbetsboken på OneDrive, OneDrive för företag eller i ett SharePoint Online-bibliotek. Observera att lokala SharePoint-webbplatser (webbplatser som inte finns hos Microsoft) inte stöder samtidig redigering. Om du inte är säker på vilken typ du använder kan du fråga personen som ansvarar för webbplatsen eller IT-avdelningen.

 1. Skapa eller öppna en fil.

 2. Om du har skapat en fil trycker du på Arkiv Knappen Arkiv , på Namn och namnger sedan filen. Välj sedan en plats på OneDrive, OneDrive för företag eller SharePoint Online till vänster och tryck på Spara.

 3. Om du har öppnat en befintlig fil trycker du på arkiv Knappen Arkiv > Egenskaper. Om Plats-sökvägen innehåller orden ”OneDrive”, ”d.docs.live.net” eller ”SharePoint” är det sannolikt att filen redan sparats på någon av de här platserna. Om de orden inte visas trycker du på Arkiv > Spara en kopia och sparar den på OneDrive, OneDrive för företag eller SharePoint Online.

 1. Tryck på dela Knappen Dela längst upp till höger.

 2. Om du vill skicka länken till filen själv trycker du på Kopiera länk > Visa och redigera. Klistra sedan in länken i ett e-postmeddelande eller snabbmeddelandefönstret.

 3. Om du vill att Excel ska skicka länken åt dig i ett e-postmeddelande trycker du på Bjud in andra. Skriv sedan e-postadresserna i rutan Bjud in andra och tryck på Retur efter varje adress. Se också till att Kan redigera är aktiverat. Tryck till sist på Skicka.

Om du tryckte på knappen Skicka i föregående steg skickas ett e-postmeddelande till de inbjudna så att de kan öppna filen. De kan klicka på länken för att öppna arbetsboken. En webbläsare öppnar arbets boken i Excel på webben. De kan samtidigt redigera i Excel på webben direkt genom att klicka > redigerai webbläsare.

Om de vill använda ett Excel-program och inte Excel på webben samtidig redigering kan de klicka på Redigera arbets bok > Redigera i Excel. De måste dock ha en version av Excel-programmet som har stöd för samtidig redigering. Excel för Android, Excel för iOS, Excel Mobile och Excel för Microsoft 365 är de versioner som för närvarande stöds för samtidig redigering.

Nu kan du redigera arbetsboken samtidigt som andra personer. Om du vill se vem som redigerar filen med dig trycker du på dela Knappen Dela under samtidig redigering i det övre högra hörnet och sedan på dela med. Om andra arbetar samtidigt som du i filen ser du deras namn. Om de har etiketten Redigerar... arbetar de med filen.

Vanliga frågor och svar

Det finns några orsaker till varför felet kan uppstå. Den vanligaste är när någon har öppnat filen med en version av Excel som inte stöder samtidig redigering. Om bara en person gör det får alla andra felmeddelandet ”låst” – även om alla andra använder en version av Excel som har stöd för samtidig redigering.

Versioner av Excel som har stöd för samtidig redigering:

 • Excel för Microsoft 365*

 • Excel för Microsoft 365 för Mac*

 • Excel på webben

 • Excel för Android

 • Excel för iOS

 • Excel Mobile

* Samtidig redigering i den här versionen kräver att den senaste versionen av Excel är installerad och du måste Logga in på Office med ett Microsoft 365-abonnemang. Observera att din version av Office kanske inte har stöd för samtidig redigering än om du har ett arbets- eller skolkonto. Detta kan bero på att administratören inte har tillhandahållit den senaste versionen för installering.

Om du fortfarande får felmeddelandet ”låst” läser du Excel-filen är låst för redigering. Där finns fler lösningar på det här problemet.

Du kan se andras val i olika färger, men bara om du och andra använder Excel för Microsoft 365, Excel på webben, Excel för Android, Excel Mobile eller Excel för iOS. Om andra använder Excel för Microsoft 365 måste alla ha Spara automatiskt för att se färgade val.

Om du använder Excel för Microsoft 365, Excel på webben, Excel för Android eller Excel för iOS och du inte ser andra användares val kan du vänta några sekunder. Om du fortfarande inte ser någons val kontrollerar du att de använder Excel för Microsoft 365, Excel på webben, Excel för Android eller Excel för iOS. Om de använder en annan version, till exempel Excel Mobile, visas inte deras markeringar för dig. Men alla ändringar de gör visas nästan direkt. Om de dessutom använder en äldre version av Excel, till exempel Excel 2013, kan de inte redigera filen samtidigt som du och därför kan du inte se deras markeringar.

Om du vill redigera samtidigt med andra och se ändringar som gjorts av andra måste alla använda en version av Excel-programmet som har stöd för samtidig redigering. Excel för Android, Excel för iOS, Excel Mobile och Excel för Microsoft 365 är de versioner som för närvarande stöds för samtidig redigering. Om de inte har en version som stöds kan de alltid använda Excel på webben i webbläsaren genom att klicka på Redigera arbets bok > Redigera i webbläsare. Om det inte löser problemet kan du prova en eller flera av följande lösningar:

 • Vänta några minuter. Ibland kan det ta lite tid för Excel och molnet att kommunicera med varandra.

 • Tala om för alla att de ska klicka på knappen Aktivera redigering om den visas.

 • Kontrol lera att alla som arbetar i Excel för Microsoft 365 har Spara automatiskt i det övre vänstra hörnet i Excel-fönstret.

 • Om någon använder OneDrive till att synkronisera filer måste personen kontrollera att den inte är pausad. Och användaren måste ha inställningen Använd Office 2016 till att synkronisera filer... aktiverat. Information om den här inställningen finns här.

 • Kontrollera att de som arbetar i Excel för Android har aktiverat Spara automatiskt. De kan aktivera det genom att trycka på arkiv > Knappen Kugghjul > Spara automatiskt.

 • Kontrollera att de som arbetar i Excel för iOS har aktiverat Spara automatiskt. De kan aktivera det genom att trycka på arkiv Knappen Arkiv > Spara automatiskt.

 • Se till att filen inte är skrivskyddad.

 • Öppna filen på en dator med Windows och gå till Arkiv > Information. Lös eventuella fel som kan visas där.

Det kan ibland inträffa när någon använder en Excel-funktion som ännu inte stöds för samtidig redigering i Excel. Det här kan tillfälligt stoppa processen för samtidig redigering. Om du inte har några ändringar som inte sparats trycker du på Uppdatera. Om du har ändringar som inte sparats som du inte behöver behålla kan du trycka på Ignorera ändringar. Om du har ändringar som du vill behålla trycker du på Spara en kopia och sparar filen med ett annat namn. Markera och kopiera sedan de ändringar du vill spara. Slutligen det sista steget: Öppna den ursprungliga filen som finns i molnet på nytt och klistra in ändringarna.

I allmänhet är det den ändring som senast sparades, antingen med knappen Spara eller automatiskt med Spara automatiskt, som ”vinner”. Det finns några undantag från det, men i allmänhet är det så det fungerar. Om du inte vill ha ändringar som står i konflikt med andra personers ändringar kan du tilldela områden eller blad till varje person. Du kan förklara tilldelningarna när du skickar ut länken, eller så kan du göra tilldelningarna uppenbara i själva arbetsboken genom att placera personernas namn i rubrikcellerna, eller namnge bladen med personernas namn.

Tänk på att om någon använder OneDrive till att synkronisera filer sammanfogas inte ändringarna när datorn är offline förrän den ansluts och är online igen. Och när datorn är online sammanfogas alla ändringar direkt.

Om du vill återställa filen till en tidigare version väntar du tills alla har avslutat den samtidiga redigeringen. Tryck sedan på arkiv Knappen Arkiv > Återställ > Visa versions historik online. En webbläsare öppnas med de tidigare versionerna av filen. Om du använder OneDrive trycker du på en version till vänster och sedan på Återställ. Om du använder OneDrive för företag eller SharePoint Online trycker du på versionsdatum och tid, trycker på nedpilen och sedan på Återställ. Gå sedan tillbaka till Excel för iOS och öppna filen igen.

För att du ska kunna använda samtidig redigering i Excel Mobile måste du se till att vissa saker är konfigurerade innan du börjar. Därefter tar det bara ca fyra steg att börja samarbeta med andra.

 • Du behöver ha den senaste versionen av Excel Mobile installerad på din surfplatta eller telefon och du måste logga in i Excel med ett Microsoft-konto. Gå till fil > Inställningar > konton och kontrol lera att ditt Microsoft 365-konto finns där. Om det inte är det trycker du på Lägg till konto. Observera att om du har en telefon eller surfplatta som är större än 10,1 tum måste du logga in med ett Microsoft 365-abonnemang .

 • Du måste använda filformaten .xlsx, .xlsm eller .xlsb. Om filen inte är i det här formatet kan du öppna filen i skrivbordsversionen av Excel. Klicka sedan på Arkiv > Spara som > Bläddra > Filformat och ändra formatet till .xlsx, .xlsm eller .xlsb.

 1. Skapa eller öppna en fil och tryck sedan på Arkiv > Spara.

 2. Kontrollera den aktuella platsen för filen. Titta efter vid filnamnet om orden OneDrive eller SharePoint finns i sökvägen till filen. Om de gör det trycker du på Tillbaka-knappen och går till nästa steg. Om inget av dem finns med i sökvägen trycker du på Spara en kopia av den här filen och spara sedan filen på en plats på OneDrive, OneDrive för företag eller SharePoint Online. Observera att lokala SharePoint-webbplatser (webbplatser som inte finns hos Microsoft) inte stöder samtidig redigering. Om du inte är säker på vilken typ du använder kan du fråga personen som ansvarar för webbplatsen eller IT-avdelningen.

 1. Tryck på Ikonen Dela längst upp till höger.

 2. Skriv e-postadresser i rutan Bjud in andra och avgränsa dem med semikolon.

 3. Se till att även välja Kan redigera.

 4. När du är klar trycker du på knappen Dela. När du trycker på knappen skickas e-postmeddelanden till personerna.

  Tips: Om du vill skicka länken själv ska du inte trycka på knappen Dela. Tryck i stället på Hämta en delningslänk längst ned i fönstret.

Om du tryckte på knappen Dela skickas ett e-postmeddelande till de inbjudna så att de kan öppna filen. De kan klicka på länken för att öppna arbetsboken. En webbläsare öppnar arbets boken i Excel på webben. De kan samtidigt redigera i Excel på webben direkt genom att klicka > redigerai webbläsare.

Om de vill använda ett Excel-program och inte Excel på webben samtidig redigering kan de klicka på Redigera arbets bok > Redigera i Excel. De måste dock ha en version av Excel-programmet som har stöd för samtidig redigering. Excel för Android, Excel för iOS, Excel Mobile och Excel för Microsoft 365 är de versioner som för närvarande stöds för samtidig redigering.

Nu kan du redigera arbetsboken samtidigt som andra personer. Om du vill se vem som redigerar filen tillsammans med dig trycker du på Dela i det övre högra hörnet. Om andra arbetar samtidigt som du i filen ser du deras namn. Om de har etiketten Redigerar arbetar de med filen.

Vanliga frågor och svar

Det finns några orsaker till varför felet kan uppstå. Den vanligaste är när någon har öppnat filen med en version av Excel som inte stöder samtidig redigering. Om bara en person gör det får alla andra felmeddelandet ”låst” – även om alla andra använder en version av Excel som har stöd för samtidig redigering.

Versioner av Excel som har stöd för samtidig redigering:

 • Excel för Microsoft 365*

 • Excel för Microsoft 365 för Mac*

 • Excel på webben

 • Excel för Android

 • Excel för iOS

 • Excel Mobile

* Samtidig redigering i den här versionen kräver att den senaste versionen av Excel är installerad och du måste Logga in på Office med ett Microsoft 365-abonnemang. Observera att din version av Office kanske inte har stöd för samtidig redigering än om du har ett arbets- eller skolkonto. Detta kan bero på att administratören inte har tillhandahållit den senaste versionen för installering.

Om du fortfarande får felmeddelandet ”låst” läser du Excel-filen är låst för redigering. Där finns fler lösningar på det här problemet.

Andra personers markeringar visas inte i Excel Mobile för närvarande. De versioner som kan användas för att Visa val är Excel för Microsoft 365, Excel på webben, Excel för Android och Excel för iOS.

Om du vill redigera samtidigt med andra och se ändringar som gjorts av andra måste alla använda en version av Excel-programmet som har stöd för samtidig redigering. Excel för Android, Excel för iOS, Excel Mobile och Excel för Microsoft 365 är de versioner som för närvarande stöds för samtidig redigering. Om de inte har en version som stöds kan de alltid använda Excel på webben i webbläsaren genom att klicka på Redigera arbets bok > Redigera i webbläsare. Om det inte löser problemet kan du prova en eller flera av följande lösningar:

 • Vänta några minuter. Ibland kan det ta lite tid för Excel och molnet att kommunicera med varandra.

 • Tala om för alla att de ska klicka på knappen Aktivera redigering om den visas.

 • Kontrol lera att alla som arbetar i Excel för Microsoft 365 har Spara automatiskt i det övre vänstra hörnet i Excel-fönstret.

 • Om någon använder OneDrive till att synkronisera filer måste personen kontrollera att den inte är pausad. Och användaren måste ha inställningen Använd Office 2016 till att synkronisera filer... aktiverat. Information om den här inställningen finns här.

 • Kontrollera att de som arbetar i Excel för Android har aktiverat Spara automatiskt. De kan aktivera det genom att trycka på arkiv > Knappen Kugghjul > Spara automatiskt.

 • Kontrollera att de som arbetar i Excel för iOS har aktiverat Spara automatiskt. De kan aktivera det genom att trycka på arkiv Knappen Arkiv > Spara automatiskt.

 • Se till att filen inte är skrivskyddad.

 • Öppna filen på en dator med Windows och gå till Arkiv > Information. Lös eventuella fel som kan visas där.

Det kan ibland inträffa när någon använder en Excel-funktion som ännu inte stöds för samtidig redigering i Excel. Det här kan tillfälligt stoppa processen för samtidig redigering. Om du inte har några ändringar som inte sparats trycker du på Uppdatera. Om du har ändringar som inte sparats som du inte behöver behålla kan du trycka på Ignorera ändringar. Om du har ändringar som du vill behålla trycker du på Spara en kopia och sparar filen med ett annat namn. Markera och kopiera sedan de ändringar du vill spara. Slutligen det sista steget: Öppna den ursprungliga filen som finns i molnet på nytt och klistra in ändringarna.

I allmänhet är det den ändring som senast sparades, antingen med knappen Spara eller automatiskt med Spara automatiskt, som ”vinner”. Det finns några undantag från det, men i allmänhet är det så det fungerar. Om du inte vill ha ändringar som står i konflikt med andra personers ändringar kan du tilldela områden eller blad till varje person. Du kan förklara tilldelningarna när du skickar ut länken, eller så kan du göra tilldelningarna uppenbara i själva arbetsboken genom att placera personernas namn i rubrikcellerna, eller namnge bladen med personernas namn.

Tänk på att om någon använder OneDrive till att synkronisera filer sammanfogas inte ändringarna när datorn är offline förrän den ansluts och är online igen. Och när datorn är online sammanfogas alla ändringar direkt.

I Excel Mobile trycker du på Arkiv > Historik. Tryck sedan på en tidigare version så öppnas den. Om du vill återställa den till den aktuella versionen väntar du tills alla har avslutat den samtidiga redigeringen och trycker sedan på Återställ den här versionen.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×