Samarbeta på en whiteboard

Support för Office 2010 upphörde den 13 oktober 2020

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

En whiteboard är en tom sida för anteckningar, skisser eller importerade bilder som mötesdeltagare kan arbeta med tillsammans. När mötet är slut kan du spara resultatet av ert samarbete.

Vad vill du göra?

Öppna en ny whiteboard

Endast mötespresentatörer kan öppna en whiteboard. Om du inte redan är en presentatör kan mötesorganisatören eller en annan presentatör göra dig till presentatör. Alla mötesdeltagare, såväl presentatörer som deltagare, kan arbeta på whiteboarden.

 • Klicka på Dela-menyn i mötesfönstret och klicka sedan på Ny whiteboard.
  En tom whiteboard öppnas på mötesscenen (rutan till höger i mötesfönstret) på allas skärmar.

Om en presentatör öppnar en annan whiteboard eller påbörjar en annan delningsaktivitet stängs denna whiteboard automatiskt, men den finns kvar i innehållslistan så att den kan användas igen senare under mötet.

Överst på sidan

Lägga till innehåll

Du kan lägga till innehåll med hjälp av verktygen längst ned på whiteboarden.

Obs!:  Flera mötesdeltagare kan arbeta samtidigt på en whiteboard, men varje verktyg kan bara användas av en person åt gången.

Text

Skriva

 • Du kan klicka var som helst på en ny whiteboard och börja skriva. Du kan också börja med att klicka på knappen Markera och skriv Verktyget Markera och Skriv och sedan skriva.

 • Välj ett teckensnitt och en storlek genom att klicka på nedpilen bredvid knappen Markera och skriv innan du börjar skriva.

 • Använd knappen Färg Verktyget Färg och välj en textfärg innan du börjar skriva

Klistra in

 • Kopiera den text du vill använda till Urklipp.

 • Klicka på den plats på whiteboarden där du vill klistra in texten och tryck sedan på Ctrl+V.

Med knappen Färg Verktyget Färg kan du välja en textfärg innan du klistrar in den.

Linjer, pilar och former

 • Klicka på knappen Linje Verktyget Linje om du vill rita linjer eller klicka på nedpilen bredvid knappen om du vill välja en annan form.

 • Med knappen Färg Verktyget Färg kan du välja en färg innan du börjar rita.

Frihandsanteckning och överstrykning

 • Klicka på knappen Penna Verktyget Penna och börja sedan skriva eller rita i svart, eller klicka på nedpilen bredvid knappen och välj en annan pennfärg eller en genomskinlig överstrykningspenna att rita med.

Pil-, bock- eller X-stämpel

 • Klicka på knappen Pilstämpel Verktyget Pilstämpel och sedan på bilden om du vill lägga till en pil. Du kan också klicka på nedpilen bredvid knappen och välja bock- eller x-stämpeln.

Infoga en bild

 1. Klicka på knappen Infoga bild Verktyget Infoga bild , navigera till önskad bild och dubbelklicka på den.

 2. Du kan ändra storlek på bilden genom att dra nere i det högra hörnet av triangeln.

Överst på sidan

Flytta innehåll

Du kan markera och flytta allt som visas på whiteboarden.

Flytta ett objekt

 1. Klicka på knappen Markera och skriv Verktyget Markera och Skriv .

 2. Klicka på objektet du vill flytta.
  En markeringsrektangel visas runt det valda objektet.

 3. Dra objektet till önskad plats.

  Obs!:  Om du vill flytta text pekar du på fältet överst på textrutan innan du börjar dra den.

Flytta flera objekt samtidigt

 1. Klicka på knappen Markera och skriv Verktyget Markera och Skriv .

 2. Rita en ruta runt allt som du vill flytta med hjälp av muspekaren.
  Markeringsrektanglar visas runt de valda objekten.

 3. Placera muspekaren på något av de markerade objekten och dra gruppen till önskad plats.

Överst på sidan

Ändra färg på innehåll

Det går att ändra färg på de flesta objekt efter att du har lagt till dem på whiteboarden.

 1. Klicka på knappen Markera och skriv Verktyget Markera och Skriv .

 2. Klicka på objektet du vill ändra färg på. Om du vill ändra färg på flera objekt samtidigt ritar du en ruta runt objekten med hjälp av muspekaren.
  En markeringsrektangel visas runt det valda objektet eller de valda objekten.

 3. Klicka på knappen Färg Verktyget Färg och sedan på önskad färg.

Överst på sidan

Ångra och göra om en åtgärd

Så här ångrar eller gör du om en åtgärd:

 • Klicka på pilen Ytterligare verktyg och klicka sedan på Ångra eller Gör om.
  Pilen Ytterligare verktyg
  Du kan använda verktyget flera gånger om du vill bläddra framåt eller bakåt i dina ändringar på whiteboarden.

  Obs!:  Du kan inte ångra eller göra om ändringar som andra har gjort.

Överst på sidan

Ta reda på vem som har lagt till eller ändrat ett visst innehåll

Så här tar du reda på vem som har lagt till eller ändrat ett visst innehåll på whiteboarden:

 • När du för pekaren över ett objekt som inte är text på whiteboarden visas information om vem som har skapat innehållet och vem som senast har ändrat det.

 • När det gäller skriven text pekar du på texten och för muspekaren över den heldragna rektangeln som visas ovanför texten du pekar på.

Överst på sidan

Peka på ett innehåll så att deltagarna vet vad du talar om

Med verktyget Laserpekare kan du visa mötesdeltagarna vad du talar om genom att peka på innehållet.

 1. Klicka på knappen Laserpekare Laserpekare .

 2. Klicka på objektet du vill peka på och håll ned musknappen.
  Därmed visas en blå cirkel och ditt namn för alla mötesdeltagare.

Överst på sidan

Ta bort innehåll

Så här tar du bort innehåll:

 1. Klicka på knappen Markera och skriv Verktyget Markera och Skriv .

 2. Markera objektet eller objekten du vill ta bort.

 3. Tryck på Del-tangenten.

Överst på sidan

Byta namn på en whiteboard

Det är mycket praktiskt att ge varje whiteboard ett nytt namn om gruppen kommer att växla fram och tillbaka mellan flera olika whiteboard-tavlor under mötets gång.

 • Klicka på nedpilen längst upp på scenen, klicka på pilen bredvid whiteboarden du vill byta namn på och klicka sedan på Byt namn.

Överst på sidan

Spara en whiteboard

Du kan spara en whiteboard på datorn så att du och dina kollegor kan använda den även efter mötet.

 • Klicka på knappen Spara Spara med anteckningar , ange ett filnamn och klicka sedan på Spara.

Överst på sidan

Stänga en whiteboard tillfälligt

Så här stänger du en whiteboard om du vill använda den igen senare:

 • Klicka på Avsluta delning längst upp till höger på scenen.
  Whiteboarden stängs men kan öppnas igen senare under mötet.

Så här öppnar du whiteboarden igen:

 • Om scenen är öppen klickar du på Innehållslista och sedan på den whiteboard som du vill dela.

 • Om scenen är dold klickar du på Dela-menyn, på Senaste innehåll och på whiteboarden.

Överst på sidan

Visa en stängd whiteboard i en privat vy

Du kan öppna en whiteboard utan att dela den med övriga deltagare.

 1. Om scenen är dold klickar du på Dela-menyn och sedan på Visa scen.

 2. Klicka på Innehållslista längst upp på scenen, klicka på pilen bredvid whiteborden du vill visa och klicka sedan på Visa i privat vy.

Överst på sidan

Ta bort en whiteboard permanent

Så här tar du bort en whiteboard permanent:

 • Klicka på Innehållslista, klicka på pilen bredvid den whiteboard du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×