Datatyp    Datum

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beskrivning    I fältet Sammanfattningsstatus visas förloppet för en sammanfattningsaktivitet, baserat på förloppet för dess underaktiviteter och var underaktiviteterna har schemalagts. Det här fältet är bara tillgängligt i dialogrutan Stil på staplar och representeras som en stapel i Gantt-schemavyn.

Beräkning    När du använder fältet Sammanfattningsstatus som en stapel i Vyn Gantt-schema ritar Project en grafisk representation som baseras på slutförandeprocentvärdet för uppsummerade underaktiviteter. I Gantt-schemat visar stapeln därför det datum då sammanfattningsaktiviteten är slutförd.

Användningsområden    Lägg till fältet Sammanfattningsstatus i en Gantt-stapel när du vill visa grafiskt i Gantt-schemat för att visa uppslagna för sammanfattningsaktiviteten. Fältet Sammanfattningsstatus ger en mer exakt indikation om sammanfattningsaktiviteters förlopp än fältet % slutfört. Det beror på att fältet Sammanfattningsstatus tar hänsyn till när underaktiviteterna schemaläggs.

Exempel    Du vill visa förloppet för vissa kategorier av aktiviteter i projektet grafiskt. I vyn Gantt-schema lägger du till Gantt-stapeln Sammanfattningsstatus för att visa uppslag för alla underaktiviteter i sammanfattningsaktiviteten.

Kommentarer    Du kan ange sammanfattnings förloppsfältet i vyn Gantt-schema i dialogrutan Stil på staplar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×